5 april 2016

Vinger aan de pols bij spoedeisende hulp Millingen

Millingen is door zijn ligging over de weg niet snel bereikbaar. In 2014 was de Nijmeegse ambulance in slechts 47% van de gevallen binnen de gestelde tijdsnorm in Millingen. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Om de spoedeisende hulpverlening te verbeteren zijn daarom begin 2015 meerdere acties ondernomen. Burgemeester Slinkman van Berg en Dal wil weten of deze maatregelen ook voldoende effect hebben. Hij heeft de hulpverleners in Millingen aan de Rijn gevraagd om hun ervaringen met de gemeente te delen. Burgemeester Slinkman: “Ik heb veel waardering voor wat de artsen, de brandweer en de vele Millingse vrijwilligers doen voor het dorp. Als de gemeente de inwoners en hulpverleners van Millingen beter van dienst kan zijn, hoor ik dat graag.”  Acties die in 2015 ter verbetering zijn doorgevoerd zijn:
 De traumahelikopter wordt sneller ingezet dan in andere kernen;
 Er is een ambulancepost in Beek ingericht;
 De huisartsen in Millingen zijn extra getraind voor spoedinzet. Ook zijn er afspra-ken gemaakt over hun inzet bij AED-meldingen. (Een AED is een apparaat waarmee bij een hartstilstand het hart weer op gang gebracht kan worden.)
 Ook de brandweer heeft nu een AED in het bezit en is opgeleid om hiervan ge-bruik te maken.
 Ruim 100 inwoners zijn opgeleid om de AED’s in te kunnen zetten.
 De noodarts uit Kleve staat indien nodig ook paraat.
 De gemeente houdt de bereikbaarheid van Millingen aan de Rijn bij wegwerkzaamheden goed in de gaten.
De burgemeester heeft huisartsen, brandweer en EHBO afdeling Millingen-Kekerdom naar hun ervaring in het afgelopen jaar gevraagd. In een brief vroeg hij hen o.a. naar de ervaringen met de AED’s in Millingen. Ook de samenwerking met de verschillende hulp-verleners komt in de vragen aan bod. Net als de mogelijkheden die de hulpverleners zelf zien om de kwaliteit van de spoedeisende zorg in Millingen te verbeteren. De reacties van de verschillende betrokkenen bespreekt de burgemeester in de tweede helft van april met de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. DSCF0179traumaheli naam