17 juni 2019

Kringdag Rijk van Nijmegen in Leuth

Jeugdkringkoning Sil Verriet links en Kringkoning Harry Loock rechts.

Schutterij de Vriendenkring uit Leuth mocht op zondag 16 juni de Kringdag Rijk van Nijmegen organiseren. Mede door de viering van het 100 jarig bestaan van de schutterij werd dit in Leuth gehouden op het terrein van en in de Vriendenkring en op de voetbalvelden van VVLK. 13 koningen, waaronder één koningin(uit Leuth) van 13 schutterijen, jeugdkoningen en koninginnen en partners van de koningen konden mee doen aan het koningsschieten. Verder werden er diverse andere wedstrijden gehouden. Er werd begonnen met de ontvangst van de schutterijen in de Vriendenkring, waar door burgemeester Mark Slinkman een toast met de erewijn werd gebracht. Het geheel werd op de sportvelden gepend, waarna de deelnemende verenigingen van start gingen met de marswedstrijden door het dorp. Op het Kerkplein werd het defilé afgenomen.  Sil Verriet van Eendracht Ooij werd de winnaar bij het Jeugdkoningschieten. Prins-Gemaal Melvin Rutjes werd de winnaar bij het “Koninginnenschieten” waarbij hij de enige mannelijke deelnemer was als Prins-Gemaal en Harry Loock van EMM Kekerdom werd de nieuwe Kringkoning. zie de foto’s de ontvangst dl 1;  deel 2;  deel 3;  deel 4;  deel 5;  deel 6deel 7;  deel 8; deel 9deel 10.  Zie film van Herman Leensen

Lees verder...
5 februari 2017

Grenslandcomité ontvangt onderscheiding de Kranichorde.

Het “Grenslandcomité”, dat zijn de mensen die elk jaar o.a. de schietwedstrijden organiseren voor de Nederlandse en Duitse schutterijen in het grensgebied, ontving zondagmorgen tijdens de carnavalsbijeenkomst in Kranenburg de “Kranichorde” voor hun grensoverschrijdende activiteiten, welke wordt gegeven door Karnevalsgesellschaft Kruenekroane Kranenburg. Zo hebben ze al 25 jaar de schietwedstrijden aan beide zijden van de grens georganiseerd. Burgemeester Guenter Steins van Kranenburg overhandigde deze onderscheiding aan de leden van het comité. zie de foto’s.