21 mei 2017

Annette Verhoeven nieuwe schutterskoningin Zyfflich (Dld)

Annette Verhoeven heeft zaterdag, samen met 3 andere medekandidaten in Zyfflich mee gedaan aan het koningschieten. Onder de kandidaten waren 1 man en 3 vrouwen. Bij het 17e schot gelukte het haar om de vogel naar beneden te halen waardoor zij zich het komende seizoen schutterskoningin van Zyfflich mag noemen. Henk Burgers maakte de foto, waarop ze als derde van links staat. Jeugdprins werd Lucas Arts en Marcus Giessen werd “Schülerprinz”.

8 mei 2017

John Cremers nieuwe keizer schutterij BUB

Zondag 7 mei vond in Beek het traditionele Keizerschieten plaats van Schutterij B.U.B. Dit jaar vond dit plaats t.g.v. het 85-jarig bestaan van de vereniging. Nadat eerst de huidige keizer Martien Mahler was opgehaald volgde een rondgang door het dorp, waarbij bloemstukken werden gelegd op de beide kerkhoven. Op het terrein bij het Kulturhus (bij de Brasserie) streden vervolgens 12 oudkoningen om de prijzen. De eerste prijs (de kop van de vogel) werd gewonnen door de koning van BUB, Coos Lamers. De 2e en 3e prijs (de beide vleugels) werden door Jan Janssen er af geschoten. Nadat alleen de romp van de vogel was overgebleven meldden zich 4 kandidaten voor het keizerschieten. Dit waren Guus Huilmand, John Cremers, Theo Stampaert en Walter Kersten. Bij het 248e schot gelukte het John Cremers om de vogel naar beneden te halen en hij mag  de komende 5 jaar als  nieuwe keizer van BUB, samen met zijn keizerin Birgit, de schutterij vertegenwoordigen. John is al voorzitter van de vereniging. zie de foto’s deel 1,  deel 2,  deel 3,  deel 4.  deel 5

3 april 2017

Gemeente Koningschieten Berg en Dal

Maandagavond vond in het Kulturhus te Beek de ondertekening plaats van de overeenkomst voor het nieuwe “gemeente koningschieten” van de gemeente Berg en Dal.  Na een vooronderzoek en overleg van ruim een jaar met alle schuttersverenigingen uit de gemeente Berg en Dal is er nu overeenstemming bereikt over het goedkeuren van het huishoudelijk reglement voor het  “gemeente koningschieten” van Berg en Dal. Daarom waren alle koningsparen, voorzitters en diverse bestuursleden van de verenigingen naar het Kulturhus gekomen om daar, samen met burgemeester Mark Slinkman, het nieuwe plan te vieren.   Nadat de burgemeester, samen met de voorzitters van de verenigingen, het huishoudelijk reglement ondertekend had, volgde een vendelhulde voor de aanwezige koningsparen en genodigden.  Het eerste “gemeente koningschieten” zal plaats gaan vinden op een nader te bepalen datum in april 2018 bij de schutterij  De Vriendenkring in Leuth. Daarna zal het om de 2 jaar plaats gaan vinden. Te zijner tijd zal hier meer over bekend worden gemaakt. Voor de nieuwe gemeentekoning(in) en jeugdkoning(in) zal een speciale koningsketting van de gemeente Berg en Dal ontworpen worden. zie de foto’s 
 

3 april 2017

Gelderse kampioenschappen Indoor vendelen te Millingen aan de Rijn.

Elk jaar worden door de Gelderse Federatie van Schuttersgilden St. Hubertus de Gelderse kampioenschappen indoor vendelen gehouden. Dit jaar mochten deze georganiseerd worden door Schuttersgenootschap O.E.V Millingen aan de Rijn. (OEV “de Dreuge” ) Al vroeg werden de diverse schutterijen ontvangen in de sporthal de Duffelt waarna om 09.00 uur de officiële opening plaats vond. Hiervoor waren de oud vendeliers van OEV weer bij elkaar gebracht, die samen met de majorettes een openingsshow verzorgden. Namens de gemeente Berg en Dal was burgemeester Mark Slinkman, samen met wethouder Erik Weijers aanwezig. zie de foto’s  vd opening;  zie foto’s  van Hein van Deursen Eendracht Ooij.

 

11 december 2016

Kerstschieten schutterij Eendracht in dorpshuis de Sprong te Ooij

Schutterij Eendracht uit Ooij organiseerde zondag Kerstschieten voor leden en niet leden in dorpshuis De Sprong. Vooraf aan dit kerstschieten hielden de heren van de schietgroep de “afsluiting van dit jaar” met o.a. een brunch en de uitreiking van de prijzen. Daarna kon iedereen, die dat wilde, meedoen aan de schietwedstrijden in de schietkelder van het dorpshuis, waar “blind geschoten” kon worden. Dit houdt in, dat niet van te voren bekend is, waar de hoge nummers op de kaart staan. Voor de winnaars, de tien mensen met de hoogste punten, was er een vleespakket. Pieter Corté prolongeerde zijn titel als beste schutter van de heren in het afgelopen seizoen en ging met drie bekers naar huis. Twee daarvan mag hij inmiddels houden want die heeft hij al voor de derde keer gewonnen. zie de foto’s

dsc_0252-pieter-corte-naam

dsc_0182kerstschieten-naam

5 oktober 2016

Dinsdagmiddag matinee kermis Leuth

De dinsdagmiddag van de Leuthse kermis werd weer een gezellige middag met muziek van DJ Robert Pouwels en “gastoptredens van Theo van Blitz en Leo Verriet. Volgens de voorzitter werd ddsc_1389-kermis-naameze middag altijd de seniorenmiddag genoemd maar vanaf nu heet het gewoon dinsdag matinee met de senioren er bij. Hij was blij dat ook zij er waren en gezamenlijk werd het een super middag. zie de foto’s

 

3 oktober 2016

Kermismaandag in Leuth 2016

De maandag van de Leuthse kermis begon rustig. Na het appel vertrok het hele gezelschap , waaronder een hele grote groep schutters, en onder begeleiding van een select groepje muzikanten van DES ( ze speelden voor een heel muziekkorps) naar het huis van het Keizerspaar en gezamenlijk werd afgemarcheerd naar het huis van het koningspaar, Geert e Sandra Vink. Daar werd een vendelhulde gebracht en direct daarna werd het daar al een groot feest. De vader van de koningin, Theo van Blitz had zijn discotheek buiten gezet en er waren een aantal spontane optredens in de straat. Eigenlijk best al een plek om “de kermis” te vieren.  In opperbeste stemming ging het hele gezelschap vervolgens naar de “Vriendenkring“. Daar werd  de rest van de middag feest gevierd met muziek van het orkest Kaliber. zie de foto’s deel 1;  deel 2   dsc_1178-kermis-naam

3 oktober 2016

Kermiszondag in Leuth 2016

De zondag van de Leuthse kermis ging van start met een rondgang door het dorp met muziek van D.E.S, waarbij eerst het nieuwe aa.s koningspaar  Geert en Sandra Vink en de a.s. jeugdkoningin Tessa Vink van huis werden gehaald. Daarna werden ook het keizerspaar Marian Jansen en haar man Jack Hermsen van huis  gehaald en daarna werden het oude koningspaar  Erwin  en Therèse Terwindt en jeugdkoningin Femke thuis opgehaald. Daarna was het de bedoeling dat op het plein bij de kerk gevendeld zou worden voor pastoor Henk Janssen en de vertegenwoordigers van het kerkbestuur en de gemeente, maar de regen gooide roet in het eten en werd er gelijk doorgegaan naar de schutterstent, de Vriendenkring. Daar werd een vendelhulde gebracht, waarbij tevens de wethouders Sylvia Fleuren en Alex ten Westeneind, namens de gemeente Berg en Dal aanwezig waren. Vervolgens vond de wisseling van het koningspaar plaats. De oude koning Erwin maakte plaats voor de nieuwe schutterskoning Geert Vink en jeugdkoningin Femke maakte plaats voor de nieuwe jeugdkoningin Tessa.  Na de inhuldiging werd Maarten Rutten , die al afscheid genomen had als bestuurslid van de vereniging, benoemd tot erelid van de schutterij, terwijl de scheidende penningmeester Sjef Mannie bedankt werd voor zijn werkzaamheden voor de vereniging. Jan Vink werd onderscheiden met de medaille van Verdiensten door de Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus. Ook het kringbestuur van de Kring Rijk van Nijmegen- de Betuwe was samen met het kringkoningspaar Erwin en Therèse Terwindt  aanwezig. zie de foto’s deel 1, deel 2deel 3. dsc_0875-1-schuttersfamilie-naam

2 oktober 2016

Jan Vink uit Leuth onderscheiden door Geldersche Federatie.

Tijdens de schuttersfeesten van schutterij de Vriendenkring te Leuth is Jan Vink uit Leuth door de Federatie van Gelderse Schuttersgilden en  Schutterijen St. Hubertus onderscheiden met de “Medaille van Verdienste der Federatie” . Hij kreeg deze onderscheiding van zijn buitengewone verdiensten aan de schuttersgilden bewezen. Jan is al 60 jaar lid en is daarvan 21 jaar voorzitter geweest van de schutterij de Vriendenkring.  Jan is al erelid  en zowel in 1995  (brons) als in 2006 (gouden draagpenning)  is hij al eerder onderscheiden door de Federatie. Momenteel is hij nog druk als webmaster van de vereniging.  zie de foto’s

dsc_0729-jan-vink-naam