7 december 2021

De Roerdomp in Leuth is uit de steigers.

De Roerdomp van Arkmedewerker Jeroen Helmer, welke hij uit een oude boom heeft gezaagd, is nu uit de steigers. De Roerdomp staat langs het fietspad aan de Duffeltdijk in Leuth, waar een nieuw natuurgebied in de Ooijse Graaf  wordt gerealiseerd. De vorderingen zijn al goed zichtbaar.

29 november 2021

Bijzondere vogel in Leuth.

Jeroen Helmer bij zijn Roerdomp.

In het nieuw in te richten en te herontwikkelen natuurgebied de Ooijse Graaf in Leuth, langs de Duffeltdijk,  is Jeroen Helmer van ARK natuurontwikkeling bezig een Roerdomp uit een boomstam te toveren. Men is al enige tijd bezig met de herinrichting van dit natuurgebied. Daarvoor zijn veel bomen verwijderd maar men hoopt er veel voor terug te krijgen. Als de dode rivierarm Ooijse Graaf weer nieuw leven wordt ingeblazen, kan het uitgroeien tot een prachtig leefgebied voor zeer zeldzame soorten als otter en gevlekte wietsnuitlibel. Ook kan het weer de thuishaven worden van tot de verbeelding sprekende vogels als roerdomp, woudaapje, bruine kiekendief, porseleinhoen, baardmannetje en zwarte stern. Er ontstaat een aantrekkelijk met bos, ruige graslanden, en riet omzoomd visrijk moeras, waar het water op een natuurlijke manier wordt vastgehouden en waar mensen van kunnen genieten. zie de foto’s.