17 december 2017

Rijn en Waal komen niet aan 13m +NAP

Bericht van Waterpeilen.nl: Gisteren (vrijdag)  is nog maar weinig neerslag gevallen in Midden Duitsland en de meeste zijrivieren van de Rijn zijn daar nu stabiel of weer gaan dalen. Het gevolg daarvan is dat de hoogwatergolf die in de Rijn onderweg is minder gevoed wordt dan eerder werd verwacht. Bij Koblenz en Keulen verwachten de Duitse waterbeheerders daarom dat de stand vandaag niet of nauwelijks meer stijgt. Er wordt vandaag ook vrijwel geen neerslag meer verwacht. Afgaande op de waterstanden die daar bereikt worden en de hoeveelheid water die stroomafwaarts van Keulen nog in de Rijn uitstroomt, verwacht ik dat de stand bij Lobith de 13 m toch net niet gaat halen. Afgelopen nacht werd bij Lobith de 12,5 m gepasseerd, vandaag komt daar nog ca 25 cm bij en op maandag nog ca 10 cm. De piek passeert dan op maandag bij een stand van ca 12,85. Het regengebied dat voor de nacht van zondag op maandag nog op het programma staat, trekt vrij snel over en zal niet genoeg neerslag brengen om hier veel aan te veranderen.

Lees verder...