19 januari 2023

Riet Jacobs-Janssen uit Ooij overleden.

Riet Jacobs

Ons bereikte het droevige bericht, dat op 15 januari Riet Jacobs-Janssen uit Ooij, op 89 jarige leeftijd thuis onverwachts is overleden. Riet was vroeger vooral bekend als de wijkzuster van Ooij en omstreken. Ze was sinds 5 juli 2010 weduwe van Wim Jacobs. We wensen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, alsmede de overige familieleden en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. De uitvaartdienst is op zaterdag 21 januari om 14.00 uur in de H. Hubertuskerk te Ooij waarna de begrafenis aansluitend zal plaats vinden op het parochiekerkhof naast de kerk. Riet is thuis opgebaard, Pr. Christinastraat 1 te Ooij, alwaar op vrijdag 20 januari van 15.00 uur tot 16.00 uur, persoonlijk afscheid genomen kan worden.