9 september 2016

Overdracht archief Heilig Landstichting aan Regionaal Archief Nijmegen

Het ruim honderd jaar oude archief van de Heilig Land Stichting is afgelopen week overgegaan naar het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). De officiële overdracht vond donderdag 8 september plaats. “De stukken stammen uit de periode 1911-1975, de periode voor de splitsing van kerk en park”, zegt Jan Spanhoff , die jaren geleden met enkele anderen het initiatief nam om start te maken met de archivering. Er was tot op dat moment geen systeem aangebracht. “Er was niks”, zegt Spanhoff, “Ik ben er samen met iemand van het Katholiek Documentatie Centrum begonnen met het rubriceren.” In de pastorie werden de stukken samengebracht. Daar werden documenten geordend , beschreven en verpakt. Gezien de condities waaronder het archief bewaard werd, was er een noodzaak een beter geklimatiseerde ruimte te vinden voor de opslag. De gemeente Groesbeek had geen belangstelling voor het archief dat van bovenregionaal belang was. Vanaf 2008 werden gesprekken gevoerd van het RAN dat bereid was de het archief over te nemen. Het RAN stelde verpakkingsmateriaal beschikbaar. In 2011 en 2012 werd overeengekomen dat het bestuur van de Stichting Restauratie Complex Heilig Landstichting het archief als gift zou ontvangen. “We zijn blij dat het archief goed geconditioneerd opgeslagen is. Want het is zeer de moeite waard om deze kostbare documenten voor langere tijd te bewaren”, besluit een tevreden Spanhoff. zie de foto’s

dsc_2190-archief-naam