17 augustus 2022

Renovatie Wilhelminaplas in Ooij

Puin ruimen in de Wilhelminaplas in Ooij.

Afgelopen maandag 15 augustus is  men begonnen met de aanpassing van het talud van de Wilhelminaplas aan de Koning Wilhelminastraat in Ooij. Een aantal jaren geleden konden de inwoners van Ooij initiatieven aangeven voor een betere leefbaarheid in Ooij en een daarvan was het verbeteren van de oever van de plas. Daar was namelijk 48 jaar geleden een nieuw talud gemaakt waarbij als ondergrond tonnen bouwafval van gebouwen uit de stad Nijmegen was gebruikt. Zo langzamerhand was dat bouwafval weer allemaal zichtbaar geworden en dat veroorzaakte al vele jaren gevaarlijke situaties, temeer omdat de plas ook door zwemmers gebruikt werd. Nu wordt zoveel mogelijk puin en beton verwijderd en afgevoerd en komt er een nieuw talud. zie de foto’s