9 december 2021

Gemeente Berg en Dal, woningbouworganisaties en huurdersverenigingen tekenen prestatieafspraken 2022

Focus op toevoegen woningen, de verschillende doelgroepen en verdere verduurzaming. De gemeente Berg en Dal heeft met woningcorporatie Waardwonen en huurdersvereniging Millingen aan de Rijn, en woningcorporatie Oosterpoort en huurdersvereniging Woonbelang op woensdag 8 december de prestatieafspraken voor 2022 ondertekend. De gemeente heeft afzonderlijk met beide woningcorporaties prestatieafspraken opgesteld. Voor allebei de corporaties geldt wel dat ze zich komend jaar op een drietal dezelfde punten concentreren: het toevoegen van woningen, het bedienen van alle doelgroepen, en de verdere verduurzaming. De gemeente, woningbouworganisaties en huurdersverenigingen leggen jaarlijks hun afspraken voor het komende jaar vast in de zogenaamde prestatieafspraken. De aandachtspunten voor 2022 passen bij de ambities die staan in het beleid van de gemeente en woningcorporaties. Focus op de projecten die snel nieuwe woningen opleveren.  Het tekort aan (sociale) woningen in de regio Arnhem-Nijmegen is enorm. Dit geldt ook voor de gemeente Berg en Dal. De lijst met plannen is groot, maar veel plannen duren erg lang om uit te voeren. De partijen richten zich daarom eerst op projecten die snel veel betaalbare woningen toevoegen. De projecten waar ze het eerst (start bouw 2022) woningen verwachten zijn opgenomen in de prestatieafspraken. Om de procedures verder te versnellen neemt de gemeente meer mensen aan.

Lees verder...