7 januari 2022

Gemeente Berg en Dal. De kandidaten op de kieslijst LOKAAL! zijn bekend.

v.l.n.r Alex ten Westeneind, Ria Barber en Toon de Jong

Berg en Dal –Op 6 januari 2022, heeft de ledenvergadering van LOKAAL! in een digitale vergadering via Teams ingestemd met de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. De lijst van totaal 37 kandidaten wordt aangevoerd door Ria Barber samen met Alex ten Westeneind en Toon de Jong. LOKAAL! heeft twee wethouders kandidaten: Ria Barber en Alex ten Westeneind. Annelies Visser, huidige wethouder voor Polderbreed, wil zich de komende periode inzetten als gemeenteraadslid. Dankzij de beperkingen door corona moest de vergadering online gehouden worden. De opkomst was erg goed. Op de agenda stond niet alleen de kandidatenlijst, maar ook het partijprogramma dat in de afgelopen maanden gestalte kreeg. Enkele kanttekeningen bij dit programma worden door de programmacommissie verwerkt, zodat binnen heel korte tijd de definitieve versie klaar is. Hieronder vindt u de kieslijst:
1 Ria Barber; 2 Alex ten Westeneind; 3 Toon de Jong; 4 Annelies Visser; 5 Arnold Driessen; 6 Ellen van Broekhoven; 7 Miengske Borremans; 8 Geert Ubbink; 9 Meike ten Westeneind; 10 Theo Flemminks; 11 Maarten Ernst; 12 Jorrit van Eck; 13 Johannes van den Bent;  14 Robert Houkes; 15 Femke van Kuijk; 16 Jos Peters; 17 Mieke Daamen; 18 Karel Spann; 19 Hans Eysbouts; 20 Barton Arnts; 21 Lara ten Westeneind; 22 Désirée Jacobs;  23 Henny Driessen;  24 Inge Janssen;  25 Paul Houterman;  26 Henk Kummeling;  27 Mieke Haukes;  28 Johan Tiesnitsch; 29 Ruud Schaminee;  30 Roy Spann;  31 Jan Wassink;  32 Kees van der Velden; 33 Ton Gijsbers;  34 Toon Janssen;  35 Arnoud Boonstra;  36 Ineke Janssen;  37 Paul Remy

 

13 juni 2021

LOKAAL! Nu een officiële  politieke partij in Berg en Dal.

Berg en Dal – Afgelopen woensdag zijn de handtekeningen gezet om de nieuwe politieke partij die ontstaat door de fusie van GJS, Polderbreed en Voor Berg en Dal, officieel te maken. Het was al enige maanden bekend dat de drie partijen gaan fuseren en de naam LOKAAL! was ook al openbaar gemaakt. De bestuursleden Paul Remy, Karel Spann en Maarten Ernst hebben met het zetten van de handtekeningen onder de oprichtingsakte LOKAAL! geregistreerd als politieke partij. De ondertekening vond woensdag 9 juni jl. plaats op het kantoor van notaris Mostart en Timmermans in Beek. De komende maanden zal er door verschillende commissies hard gewerkt worden aan de voorbereidingen van de verkiezingen in maart 2022.

8 maart 2021

De volgende stap is gezet: LOKAAL! wordt de naam van de nieuwe politieke partij.

———————————–Nagekomen PERSBERICHT—————————

Berg en Dal – In februari is het besluit genomen dat de nieuwe politieke partij die ontstaat door de fusie van GJS, Polderbreed en Voor Berg en Dal, de naam LOKAAL! krijgt. LOKAAL! in hoofdletters om te benadrukken dat we drie lokale partijen waren en dat we lokaal blijven. We blijven onze uitgangspunten afstemmen op wat voor de inwoners van Berg en Dal belangrijk is. We zijn niet gebonden aan uitgangspunten van een landelijke partij. Het uitroepteken is om dat nog extra te benadrukken. Inmiddels is er ook een overbruggingsbestuur dat zich de komende maanden bezighoudt met alle zaken die nodig zijn om volgend jaar met de nieuwe partij aan de verkiezingen mee te doen. De drie bestuursleden zijn afkomstig uit de drie gefuseerde partijen.  Dit overbruggingsbestuur bestaat uit: Paul Remy, Voor Berg en Dal (voorzitter), Maarten Ernst, Polderbreed (secretaris) en Karel Spann, GJS (penningmeester). De komende tijd gaat dit bestuur de officiële start van LOKAAL! voorbereiden.  Door de krachten te bundelen tot één verkiezingsprogramma komt het beste van de drie partijen naar voren bij de komende  gemeenteraadsverkiezingen.