21 maart 2016

Palmpasenviering in de Hubertuskerk te Ooij.

Zondagmorgen werd in de H. Hubertuskerk te Ooij een Palmpasenviering gehouden met medewerking van het Ooijs gemengd koor. Samen met pastoor Henk Janssen werd er een korte Palmpasentocht door de kerk gehouden. Tijdens de viering werden ook de vier communiekantjes uit Beek voorgesteld, die op 29 mei a.s. hun 1e H. communie doen in de Bartholomaeuskerk te Beek. Deze kerk wordt alleen nog voor bijzondere vieringen gebruikt. zie de foto’s DSC_5797 Palmpasen naam

21 maart 2016

22 HeLaHo dansfestival in dorpshuis de Sprong in Ooij.

Voor de 22e keer werd zondag 20 maart in dorpshuis De Sprong te Ooij het HELAHO dansfestival gehouden. De organisatie van dit festival is in handen van de carnavalsverenigingen uit het Hoog en het Laag  in de gemeente Berg en Dal ( Deurdouwers, Deurzakkers, Polderschuupers, Sokkenummers, Cavalieren en Berggeiten)  Carnavalsverenigingen uit de wijde omgeving hadden zich voor dit toernooi ingeschreven en er werd in 11 categorieën gedanst. De belangstelling was minder dan voorgaande jaren omdat er op deze datum meerdere dansgardetoernooien georganiseerd waren. Toch deden er nog 9 verenigingen mee uit het Duitse Krefeld, Deventer, Ooij, Rozenburg, Ewijk, Millingen aan de Rijn, Leuth en Slijk-Ewijk en Oosterhout. Er werd weer op zeer hoog niveau gedanst, waarbij het zeker onder de categorie topsport valt. In de pauze was er een optreden van de fietsclub Juliana uit Millingen aan de Rijn. De prijzen werden uitgereikt door de carnavalsprinses Patricia van de Berggeiten uit Berg en Dal. zie de foto’s DSC_6067 Rellebellen naam

 

 

16 maart 2016

Samen Op Weg Dag Toneel in Ooij.

Dinsdagmiddag was de “Samen-op-weg-dag-toneel” van basisschool Opweg in Ooij.  De hele dag hadden alle leerlingen van de school samen gewerkt aan een muzikaal theaterstuk, genaamd Het Spookhuis. In één dag werd het hele stuk geoefend en ’s middags werd het in de sportzaal van “Morgen Fit” opgevoerd voor ouders en grootouders van de leerlingen. Een geweldige vorm van samenwerken. zie de foto’s DSC_4382 Opweg naam

4 maart 2016

4 geslachten in de gemeente Berg en Dal.

Tiny Hendrix uit Ooij had het 3 jaar geleden al meegemaakt maar nu is het weer gebeurd. 4 geslachten op een rij. Ze is 93 jaar en nog steeds erg actief en vandaag ging ze op de foto met haar dochter (en oma) José Janssen-Giesberts (63 uit Berg en Dal) haar kleindochter (en mama) Suzan Janssen-Peters (geboren Janssen, 34 uit Groesbeek) en de op 24 november 2015 geboren achterkleindochter Jinte Peters. Ook haar andere kleindochter Laura werd onlangs ( 23 januari) moeder van een (klein-) zoon. DSC_9636 4 geslachten naam

29 februari 2016

Opa Ben (Wolf) 20 jaar.

Vandaag viert Ben Wolf uit de Prins Hendrikstraat in Ooij officieel zijn 20e verjaardag. Eigenlijk is hij in jaar al 80 geworden, maar het echter vieren op zijn geboortedag kon pas 20 keer. Want Ben is in een schrikkeljaar op 29 februari geboren. En om aan dit heugelijke feit bekendheid te geven stond deze foto in de tuin voor zijn huis.  Ben, van harte proficiat!DSC_8881

26 februari 2016

Glasvezel beschermt riolering

In de gemeente Berg en Dal worden op diverse plekken onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de riolering. Donderdag was men in de prins Hendrikstraat te Ooij bezig met deze werkzaamheden. Daar werd een bescherming van glasvezel ingebracht in de rioleringsbuizen. Een heel werk, maar wel doeltreffend.DSC_8097 riolering naam

25 februari 2016

Jaarvergadering KBO Ooij.

De seniorenvereniging van de KBO in Ooij (Katholieke belangenorganisatie voor senioren 50+)  hield donderdag haar jaarvergadering in dorpshuis de Sprong te Ooij. De vereniging heeft momenteel 408 leden waarvan 17 ereleden (leden van 90 jaar en ouder) en hiervan waren deze middag 72 leden naar het dorpshuis gekomen om de vergadering mee te maken. De vereniging is bijzonder actief in de Ooijpolder en organiseert diverse middagen voor ontspanning en vrije tijdsbesteding en daarbij komt ze op voor de belangen van ouderen bij gemeente, provincie, rijk e.d. Zo worden er wekelijks spellen, koersbal, biljart en kaartmiddagen georganiseerd en maandelijks (in de zomer) fietsdagen, soms samen met senioren uit het Duitse Kranenburg, maar ook ontspanningsbingo’s, Nordic walking, internet en handwerkmiddagen. Al met al een actieve seniorenvereniging, waarvan eigenlijk elke senior in Ooij lid zou moeten zijn.DSC_8149 Bestuur KBO naam