4 juni 2016

Landelijke karate examens in Ooij. Patrick Baron 5e Dan.

Zaterdag 4 juni werden in Ooij de landelijke Karate examens gehouden voor zwarte band (= 1e Dan) en hoger onder auspiciën van de Internationale Budo Federatie Nederland. Peter Brugge, voorzitter van de IBR was daarbij aanwezig als lid van de examencommissie t.a.v. de 2 kandidaten van de Goju Ryu stijl. Beide kandidaten, Patrick Baron en Henri van  Oosterbosch, waren van Dojo Ooij. Patrick ging op voor de 5e Dan en Henri voor de 2e Dan en ze slaagden allebei. Voor Patrick Baron geldt nu dat hij ipv de zwarte band een rood-witte band gaat dragen. Men kan in deze stijl een zeer zwaar en gecompliceerd examen afleggen (iets wat nog zelden voorkomt in Nederland) en de Karateka’s van Dojo Ooij hadden daar dan ook voor gekozen. Zo werkten zij niet alleen een zwaar programma af, maar lieten zij tevens zien dat zij ook met diverse Japanse wapens uitstekend om konden gaan. Alsof dat nog niet genoeg was, voerden de kandidaten ook nog een Kata (vastgestelde oefenvorm) van een andere karatestijl uit en ook dat deden zij uitstekend. Het niveau van de kandidaten was buitengewoon hoog en de kwaliteit van hun kunnen was geweldig. Buiten Peter Brugge zaten Micha Wieland (zelf 5e Dan en voorzitter) en Carlo van der Sluys (4e Dan)in de examencommissie. Verder deden nog 11 leerlingen, afkomstig uit Almere, van de karate  Kyokushinkai examen voor de 1e Dan (zwart) of 2e Dan. Ook zij slaagden allemaal voor hun examen. Allen van harte gefeliciteerd! zie de foto’s

DSC_9637 DSC_9629karate naam

31 mei 2016

Tijdelijke afsluiting van de Bisonbaai.

Dieren op de vlucht voor hoogwater. De vele neerslag van de afgelopen dagen in Duitsland en Nederland zorgt ervoor dat de uiterwaarden van de Waal in de Gelderse Poort gedeeltelijk of geheel onder water komen te staan. Er heeft zich zoveel water in de Rijn verzamelt dat er een hoogwatergolf aan komt. De rivier zal alle extra ruimt gebruiken om het water af te voeren richting de zee. Een fascinerend schouwspel! Voor de grote grazers van de uiterwaarden zijn daarom de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Sommige dieren zullen hierdoor tijdelijk bivakkeren op eilanden. De in het wild levende dieren zoals ree, haas, konijn, maar ook kleinere zoogdieren als muizen zoeken juist nu de hoger gelegen plaatsen in het landschap op. Ook vogels zullen door het hoge water gedwongen worden hun nest en kroost te verlaten. Voor de dieren is het belangrijk dat ze hierbij niet verstoord worden. Staatsbosbeheer heeft daarom besloten om de Bisonbaai tijdelijk af te sluiten voor het publiek. Het wassende water heeft een grote aantrekkingskracht op mensen. Echter een bezoek aan de uiterwaard in deze periode zal de wilde dieren opjagen. Dit levert stress op bij de dieren en dat is eenvoudig te voorkomen door gepaste afstand te bewaren. Zo helpen wij de wilde dieren zodat zij rustig op de drogere delen in de uiterwaarden het hoge water af kunnen wachten. Staatsbosbeheer vraagt haar bezoekers om het hoogwater vanaf de dijk te beleven. Recreanten die van plan waren om deze dagen verkoeling te zoeken in of om de Bisonbaai zullen dit elders moeten zoeken. De Bisonbaai gaat weer open voor publiek als het water is gezakt. Het is dus een tijdelijke maatregel. De boswachter van Staatsbosbeheer vraagt haar bezoekers begrip te hebben voor deze situatie. Bezoekers die toch het gebied betreden zullen direct een proces-verbaal krijgen. zie het bericht op Waterpeilen.nlDSC_5269 Bisonbaai naam

 

31 mei 2016

Verhalen vertellen in de Polderkamer in Ooij

Donderdagmorgen, 2 juni, om 10.00 uur is er weer,  onder het genot van koffie,  “verhalen vertellen” in de Polderkamer in dorpshuis de Sprong te Ooij. Er word verteld door Liesbeth Huisman. Ze heeft weer interessante verhalen en zij, alsmede de organisatie hoopt dan ook, dat er veel mensen uit Ooij en omgeving naar haar komen luisteren. De entree is vrij en het is altijd gezellig in de Polderkamer.DSC_3517-Large-300x200 DSC_9637-voorlezen-naam

31 mei 2016

Veel wateroverlast in de regio.

De hevige regenval van hedenmiddag en avond heeft in de regio voor veel wateroverlast gezorgd. In de gemeente Berg en Dal moest de brandweer diverse keren uitrukken voor wateroverlast. In de diverse dorpen stonden verschillende straten blank en veel inwoners hadden te maken met ondergelopen kelders en schuren en bij anderen was het zelf de woningen binnen gekomen. De foto’s zijn uit de Prins Mauritsstraat in Ooij. De riolering kon het daar niet aan maar gelukkig kon een deel van het water rechtstreeks de Wilhelminaplas inlopen. zie bericht op Waterpeilen.nl.DSC_7573 wateroverlast naam DSC_7579 wateroverlast naam

30 mei 2016

Tijdelijke woonruimte voor statushouders in pastorie Leuth en Ooij

De pastorieën in Leuth en Ooij worden verbouwd tot tijdelijke woonruimten voor 12 statushouders. Daarover zijn de parochie Maria ten Hemelopneming en de gemeente het eens geworden. De statushouders kunnen daar wonen voor een periode van maximaal 5 jaar. De parochie kan nog niet beginnen met de verbouwing. Daarvoor moet zij eerst een aantal vergunningen aanvragen. Als alles volgens planning verloopt zijn de pastorieën bewoonbaar vanaf het einde van dit jaar. Dan kunnen in elk pand 6 mensen wonen.  Statushouders zijn vluchtelingen die van de regering een tijdelijke verblijfsvergunning hebben gekregen. Deze vergunning geeft hen recht op onderdak. Daar moet de gemeente voor zorgen. De regering bepaalt hoeveel statushouders elke gemeente aan onderdak moet helpen. Voor Berg en Dal zijn dat er dit jaar 88 + nog een achterstand van 28 van vorig jaar. In het verleden kregen statushouders altijd een sociale huurwoning van de woningbouwvereniging toegewezen. Dat kan niet meer nu het aantal statushouders de laatste tijd zo sterk is gegroeid. Dan zou er in een op de drie woningen die vrij komt een statushouder komen. Dat is een ongewenste situatie, omdat er daardoor onvoldoende huurwoningen overblijven voor andere woningzoekenden. Daarom is Berg en Dal nu in alle dorpen op zoek naar andere mogelijkheden. De beide pastorieën zijn zo’n mogelijkheid. De gemeente en de parochie staan achter de huisvesting van statushouders. Het is belangrijk dat statushouders die hier komen wonen onderdeel worden van onze samenleving. Een dak boven het hoofd is daarvoor een voorwaarde. En vanaf dat moment krijgen zij ook begeleiding van vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. De nieuwe inwoners volgen een inburgeringscursus en doen als het kan vrijwilligerswerk of betaald werk. Wilt u de statushouders helpen hier een bestaan op te bouwen? Vluchtelingenwerk zoekt nog vrijwilligers die allerlei praktische en administratieve zaken kunnen regelen voor de statushouders. Wilt u meer weten of heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met Maartje Bugter van Vluchtelingenwerk op telefoonnummer 06-23238856. Mailen kan ook: mbugter@vwon.nl. Wilt u meer weten? In beide dorpen is er een inloopavond over de plannen:
Leuth:  Café-restaurant De Rosmolen, Kerkplein 1 op 14 juni, tussen 19.00 – 20.00 uur; Ooij: Dorpshuis De Sprong, Prins Bernhardstraat 3;  22 juni, tussen 20.00 – 21.00 uur. Inwoners van zijn van harte uitgenodigd voor de inloopavond in hun dorp. U kunt binnenlopen wanneer u wilt. Mensen van de gemeente, parochie en Vluchtelingenwerk beantwoorden graag al uw vragen.DSC_7017 pastorie naam

28 mei 2016

Korfbalsters SVO E2 kampioen.

Zaterdag 28 mei speelde de E2 van SVO korfbal uit Ooij de kampioenswedstrijd in Nistelrode. Het was een spannende wedstrijd die uiteindelijk verdiend met 3-0 werd gewonnen. Dit betekende het kampioenschap voor de meisjes van de E2. Na een rondgang op “de platte kar” door het dorp Ooij werd er feest gevierd in het clubhuis. Van harte proficiat! zie de foto’s 

DSC_6055 SVO E2 naam