24 februari 2023

Mobiel stembureau in de gemeente Berg en Dal voor verzorgingshuizen.

De verkiezingsborden bij dorpshuis de Sprong in Ooij. Een van de stembureaus.

Voor de verkiezingen van 15 maart gaat er in de gemeente Berg en Dal weer een mobiel stembureau op pad om de bewoners van vier verzorgingshuizen in de gelegenheid te stellen in huis te stemmen. Bij het mobiele stembureau mogen alleen de bewoners en het personeel van deze verzorgingshuizen stemmen. Op 15 maart zijn er twee verkiezingen en worden de Provinciale Staten en de leden van Waterschap Rivierenland gekozen. Het waterschap zorgt ervoor dat wij genoeg en schoon water hebben en beschermt ons tegen te veel water. Het mobiele stembureau staat in Kloostertuin (09.00-11.00uur) en Eikenhorst (18.30-20.00 uur) in Groesbeek, in Groot Berg en Dal (12.00-14.00 uur) in het dorp Berg en Dal en in zorgcentrum ’t Höfke (15.00-17.00 uur) in Beek. zie artikel in de Gelderlander.