10 februari 2017

Internationale raadsvergadering in Berg en Dal.

Op uitnodiging van Berg & Dal hielden de gemeenteraden van Berg & Dal en en het DuitseKranenburg op donderdag 9 februari een gezamenlijke raadsvergadering in het gemeentehuis van Berg en Dal te Groesbeek.  Agendapunt 5 was het thema ‘Windpark Kranenburg’. Veel mensen van de groep “Tegenwind/Gegenwind” waren naar het gemeentehuis gekomen om van zich te laten horen. Ze kregen daar weinig kans toe want bij elke “actie” trad de voorzitter, burgemeester Mark Slinkman cordaat op om hun tot rust te manen en waarschuwde zelfs, dat de publieke tribune ontruimd zou worden als ze weer herrie maakten. Ook applaus was niet toegestaan. zie de foto’s (komen nog)

 

5 februari 2017

Internationaal prinsentreffen in Kranenburg

Carnavalsvereniging De Krunekroane E.V Kranenburg hield zondag het jaarlijkse internationale prinsentreffen in het Bürgerhaus te Kranenburg. Vele carnavalsprinsen uit de wijde omgeving vanuit Duitsland en Nederland waren naar het Bürgerhaus gekomen om eerst gezamenlijk te ontbijten en er daarna, met hun gevolg en vele gasten, een groot feest van te maken. zie de foto’s deel 1deel 2;  deel 3

5 februari 2017

Grenslandcomité ontvangt onderscheiding de Kranichorde.

Het “Grenslandcomité”, dat zijn de mensen die elk jaar o.a. de schietwedstrijden organiseren voor de Nederlandse en Duitse schutterijen in het grensgebied, ontving zondagmorgen tijdens de carnavalsbijeenkomst in Kranenburg de “Kranichorde” voor hun grensoverschrijdende activiteiten, welke wordt gegeven door Karnevalsgesellschaft Kruenekroane Kranenburg. Zo hebben ze al 25 jaar de schietwedstrijden aan beide zijden van de grens georganiseerd. Burgemeester Guenter Steins van Kranenburg overhandigde deze onderscheiding aan de leden van het comité. zie de foto’s.

18 september 2016

Bijzondere herdenking Market Garden in Kranenburg (Dld)

Op zondag 18 september vond voor het gemeentehuis van het Duitse Kranenburg een bijzondere herdenkingsceremonie plaats bij het oorlogsmonument monument ‘Hass Tötet, liebe versöhnt’. Elk jaar op de eerste zondag na of op zondag 17 september vond er op zondagmorgen bij het monument , ter nagedachtenis aan twee op zondag 17 september 1944 vermoorde Amerikanen, een ingetogen, korte herdenking plaats. Nu sinds enige tijd duidelijk is geworden, wat er met de twee Amerikaanse soldaten werkelijk is gebeurd en hun identiteit bekend is geworden ( het waren technical sergeant George T. Harrison en corporal William H. Armstrong), was de tijd rijp om het wat groter aan te pakken. Militairen van de 82 Airbornedivisie, alsmede leden van de Amerikaanse Ambassade, maar ook familieleden van de omgekomen militairen waren hierbij aanwezig. Een ooggetuige, mevrouw Broekman, deed haar verhaal en vertelde wat ze deze dag gezien had.  Muzikale medewerking werd verleend door het koor Wyler en het muziekkorps uit Kranenburg.  Het gebeuren werd mede gefinancierd door de Euregio Rhein-Waal en de Europäischen Union im Rahmen des Interreg V A Programms. zie de foto’s

dsc_6218-steins-naam

Lees verder...
17 september 2016

Onthulling grenspaal bij Wylermeer.

De bekende grenspaal uit het Keteldal in Beek -Berg en Dal heeft vanmorgen een “briertje” gekregen op de grens tussen Nederland en Duitsland bij het Wylermeer. De onthulling vond plaats door de beide burgemeesters, Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal en uenter Steins van de gemeente Kranenburg. Laat vriendschap helen, wat grenzen delen! zie de foto’s

dsc_5389-grenspaal-naam

 

16 september 2016

Scholieren herdenken 72 jaar Operatie Market Garden in Beek.

Ongeveer 70 basisschoolleerlingen van de Beekse basisschool de Biezenkamp en van de Euregio Schüle uit het Duitse Kranenburg ,  hebben vrijdag deelgenomen aan de jaarlijkse herdenking van de Operatie Market Garden en de bevrijding van het gebied rond Nijmegen. Dit was dit jaar 72 jaar geleden.  De dag begon om 09.00 uur met een kennismaking gevolgd door een uitleg door oud-burgemeester Maurits Schneemann over de oorlog en een verhaal van mevrouw Ria Roozendaal-Martens, die het bombardement op Nijmegen  zelf had mee gemaakt. Na het gezamenlijke programma in basisschool de Biezenkamp in Beek gingen de scholieren  naar de plek waar zich in 1944 de gevechten hadden afgespeeld op de Duivelsberg in Beek, waar ze door oud burgemeester Maurits Schneemann en Gerard de Boer uitgelegd kregen, wat daar allemaal gebeurd was in die oorlogstijd (operatie Market Garden) en konden ze zelf de oude schuttersputjes bekijken. Na deze bijzondere excursie werd gezamenlijk geluncht in de school en daar sloot burgemeester Mark Slinkman zich bij de kinderen aan. Na de lunch ging het hele gezelschap naar het monument tegenover het voormalige gemeentehuis in Beek, waar ze door  burgemeester Slinkman werden toegesproken en waar een aantal leerlingen hun gedichten of andere verhalen voorlazen.  Na de  plechtigheid werden door de leerlingen bloemen op het monument gelegd en zongen ze gezamenlijk een lied, dat ze met Gerard de Boer hadden ingestudeerd.  zie de foto’s.dsc_5181-herdenking-naam

15 mei 2016

Grenzland 2016- 200 jaar verbonden.

Dit weekend is het kermis in het Duitse Kranenburg. Op zaterdag 14 mei was er tevens een herdenking in het kader van Grensland 200 jaar. Het is precies 200 jaar geleden dat de huidige grenzen werden vastgesteld (hoofdzaken) en daar werd deze dag bij stilgestaan in Kranenburg. Er werd eerst een een feestmis gehouden in de Stifts- und Wahlfahrtkirche St. Peter und Paul, die helemaal vol zat met leden van de diverse schutterijen uit de omgeving aan beide zijden van de grens. Voorgangers waren Pastor Christoph Scholten uit Kranenburg en diaken Jos van Rooij uit Groesbeek. Vele Duitse en Nederlandse schutterijen, maar ook uit het Hongaarse Körmed,  hadden zich verzameld in Kranenburg om op gepaste wijze stil te staan bij het feit dat de huidige grens 200 jaar vastligt. Muzikale medewerking werd verleend door Fanfare Wilhelmina uit Groesbeek en het Canisius-Messe Kirchenchor. Na afloop van de mis werd het hele gezelschap onder muzikale begeleiding van Musikverein Zyflich naar de “Kirchwiese” begeleid, waar diverse sprekers waren en waar door burgemeester Günther Steins van Kranenburg en burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal een (verplaatsbaar) monument onthuld werd. Nadien legden burgemeester Steins en zijn Hongaarse ambtsgenoot uit Körmed een krans bij het monument, dat geheel uit spiegels bestaat. Na een rondgang door het stadje Kranenburg kwam het gezelschap aan bij de feesttent, waar de beide burgemeesters zich eerst een weg naar binnen moesten zagen om in de feesttent te komen. zie de foto’s DSC_0833kranenburg naam DSC_0622 monument naam

30 april 2016

“Gegenwind” demonstratie bij het Rathaus van Kranenburg

Een behoorlijke groep mensen demonstreerden vrijdagavond voor het Rathaus van het Duitse Kranenburg voordat de raadsvergadering begon, waarin  de plaatsing van de windmolens in het Reichswald ter sprake kwam. Voor het Raadhuis lieten spreekkoren o.a. horen: „Wir bitten den Landrat schütze den Reichswald“ ën in de richting van de regering in Düsseldorf: „Düsseldorf helfe mit den Reichswald zu schützen.“ Na de demonstratie was de raadszaal geheel gevuld met raadsleden, pers en demonstranten.  Aan het begin van de vergadering maakte burgemeester Günther Steins bekend, dat deze keer nog geen beslissing valt over een eventuele plaatsing. Dit was pas het einde van het eerste deel, dat eigenlijk uit drie delen bestaat. Deze keer werden de bezwaren behandeld. Er komt nog een inspraakronde en pas in het najaar zal Kranenburg een definitief besluit nemen. Daarna moeten de Kreis Kleve en de Bezirksregerung zich er nog over buigen.. zie de foto’s. DSC_1036demonstratie naam

21 april 2016

Burgerprotest bij belangrijke beslissing over het windpark aan de Kartenspielerweg in het Reichswald

Op donderdag 28 april neemt de gemeenteraad van Kranenburg een belangrijke beslissing in de realisatie van het omstreden windpark aan de Kartenspielerweg, pal langs de rijksgrens. Burgerinitiatief ‘Tegenwind in het Reichswald’ roept eenieder op hierbij aanwezig te zijn zodat het de gemeenteraadsleden duidelijk wordt dat de plannen veel weerstand oproepen. Eigenlijk had de beslissing al op 3 maart jl. moeten vallen maar de gemeenteraad had een langere voorbereidingstijd nodig. Na twee keer te zijn uitgesteld is nu voor 28 april gekozen. Dan besluit de raad of men overgaat tot de tweede inspraakronde voor het aangepaste ‘Flächennutzungsplan’ (FNP). Deze voorziet in de aanwijzing van een ca. 200 ha groot gebied langs de Kartenspielerweg in het Reichswald als concentratiezone voor windindustrie. Iris Roselie, woordvoerster van het Tegenwind, verduidelijkt: “Het FNP is te vergelijken met het Nederlandse bestemmingsplan. Wanneer de raad akkoord gaat, dan is dit een grote stap voorwaarts in de procedure om tot de bouw van windturbines in het bos te komen.” Intussen hebben burgemeesters van Gennep en Berg en Dal een “open brief” gestuurd n.a.v. deze ontwikkeling. Lees hier de brief (via de Groesbeek).DSC07436 Uitsnede groot

Lees verder...