9 september 2018

Locatie klooster Stiftshof Kekerdom vastgesteld.

De vrijwillige onderzoekers van het terrein waar het klooster de Stiftshof in Kekerdom heeft gestaan zijn de afgelopen weken weer druk bezig geweest. Ze hebben nu de juiste locatie kunnen bepalen in het landschap van de Pastoriewei. Dit gebeurde met behulp van o.a. Jan van Eck uit Leuth en oude kadastrale kaarten en luchtfoto’s. Dit bleek niet precies de plaats waar onlangs de verdorde plek was waargenomen maar wat verder naar de kerk toe. Zaterdagmiddag hebben de vrijwilligers met z’n allen de precieze locatie uitgezocht, waarbij ze op restanten van het klooster stuitten. Deze plek is nu afgezet met lint zodat men nu al de omvang van het klooster kan zien. Dit zal later uitgewerkt worden. Het doel is om hiermee een stuk historie van Kekerdom bloot te leggen. zie de foto’s 

18 augustus 2018

Droogte legt contouren klooster Kekerdom bloot.

De droogte van de afgelopen tijd heeft in Kekerdom in de Pastoriewei, precies de contouren van het oude klooster, de Stiftshof, blootgelegd. Bert Houkes uit Kekerdom, die al jaren met behulp van oude kaarten op zoek was naar de exacte locatie van het kleine klooster – achter de dijk, ten westen van de kerk, ter hoogte van het ooievaarsnest – , is een gelukkig mens. ,, Eureka, Ik reed er langs en zag een dor stuk grond. En dacht: dat moet het zijn. Ben meteen thuis een prikstok gaan halen en ja hoor: twintig centimeter onder de oppervlakte voelde ik een fundering.” De bevinding van Houkes werd nog eens ondersteund door dronefoto’s die Harry Hampsink van het gebied maakte. In het klooster, dat naar schatting van Houkes zo’n anderhalve eeuw geleden werd gesloopt, werden met name meisjes opgevangen die ‘ongewenst zwanger’ waren. Houkes: ,,Het moet een redelijk welvarend klooster zijn geweest, want de daders van die zwangerschappen waren vaak rijke heren, die flink betaalden. Van dat geld kocht het klooster onder meer landerijen en verpachtte die.” De komende tijd hoopt Houkes al prikkend de fundering van het klooster precies aan te kunnen geven.  zie de foto’s van Harry Hampsink (komen nog)