28 mei 2017

Korfbalvereniging Klimop uit Kekerdom kampioen.

Korfbalvereniging Klimop 1 won zondag in Kekerdom met 20-9 van Balgoy en promoveerde van de 1e klasse naar de “Overgangsklasse”, samen met hun nieuwe trainer Petra. Tijdens de wedstrijd was er voor Melanie een publiekswissel. Wethouder en locoburgemeester Erik Weijers sprak het kampioensteam toe en overhandigde hen , namens de gemeente Berg en Dal, een medaille. Van harte proficiat! zie de foto’s.

23 mei 2017

4 jonge ooievaars bij Oortjeshekken en Kekerdom.

In de Ooijpolder en de Duffelt staan diverse ooievaarsnesten. Op twee van deze nesten, in Kekerdom  in de Kekerdomse Ward en bij Oortjeshekken in Ooij zijn op elk nest 4 jongen geboren. Half april zijn de ooievaars in Kekerdom gaan broeden. De broedtijd bedraagt 4 weken. Ondanks het koude voorjaar met een aantal nachten nachtvorst zijn er daar 4 jongen uit het ei gekropen. De jongen zijn nu ongeveer 1 week oud. Op het nest bij Oortjeshekken zijn de 4 jongen al ouder. Zij laten zich al duidelijk zien. Harry Hampsink maakte de foto’s in Kekerdom. zie de foto’s

21 mei 2017

Leuthse communiekantjes in Kekerdomse kerk.

Zondag 21 mei ontvingen 5 kinderen uit Leuth hun eerste Heilige Communie in de Heilige Laurentiuskerk te Kekerdom, deel uitmakend van de Parochie  Maria ten Hemelopneming. Babette Hermsen, Isa Janssen Duyghuysen, Marit Nas, Merijn Smits en Noortje Boerwinkel kregen hun Eerste H. Communie uit handen van Pastoor Henk Janssen. De muzikale omlijsting werd op voortreffelijke wijze uitgevoerd door  het koor “Les Alouettes” onder leiding van Bob Hoenselaar. Joop Rutten was de organist. De kerk in Kekerdom werd gebruikt omdat de eigen Remigiuskerk in Leuth gesloten is. zie de foto’s 

9 april 2017

Kekerdomse Ward in verandering.

Het bedrijf De Beijer is recentelijk vertrokken naar Dodewaard. Het terrein in de Kekerdomse Ward, waar eerst het kantoor stond van deze firma, waar een woning stond, een loswal was voor schepen en waar het omliggende terrein van de voormalige steenfabriek van TA  Kekerdom BV vol lag met bergen steenmateriaal,  is volledig gerenoveerd en opgeruimd. Je kent het bijna niet meer terug. Om de oude steenfabriek staat een hek van ruim 2 meter hoog i.v.m. gevaar van betreden van deze fabriek door wandelaars. Op de foto’s is ook goed de nevengeul te zien welke in aanleg is. De nevengeul wordt nu nog gescheiden van de Kaliwaal door de weg naar het voormalige terrein van De Beijer. Voor deze weg is onder water de dam te zien welke is aangelegd. Deze dam zal straks gaan bepalen wanneer de nevengeul gaat stromen. Harry Hampsink maakte de foto’s. zie de foto’s.

 

5 maart 2017

200 jaar Koninkrijk voor Leuth en Kekerdom

Op 1 maart 1817 werden, door grenscorrecties, Leuth en Kekerdom Nederlands. Op zaterdag 4 maart werd uitgebreid stil gestaan bij ‘200 jaar Koninkrijk’. Dit gebeurde onder meer door de ondertekening van een ‘akte van overdracht’ in het Kulturhus van Kekerdom. Deze werd getekend worden door commissaris van de Koning dhr. Cornielje, plaatsvervangend landraad Croonenbroek  (Kreis Kleve) en de burgemeesters Northing (Kleve), Steins (Kranenburg) en Slinkman (Berg en Dal), alsmede burgemeester Schadd-de Boer van de gemeente Rijnwaarden. Zij waren daarvoor allen, onder begeleiding van diverse verenigingen van de noordelijke zijde van de Rijn (Lobith, waar een ochtendprogramma was geweest) met de pont naar Millingen gekomen, van waaruit ze met bussen verder vervoerd werden naar het buitendijkse historische kerkje van Kekerdom. Daar kwamen ze met ruime vertraging aan omdat “De Graaf van Bylant” enige tijd niet kon afmeren omdat een schip met oud ijzer aan de loswal lag. In Kekerdom stond schutterij EMM al klaar om hen te verwelkomen. In het kerkje hield Harry Sanders een historische lezing en het Hartkoor zorgde voor de muziek en samen met organist Cor van Wageningen werd het Wilhelmus ten gehore gebracht. Anja Middelkoop overhandigde commissaris der koning, Cornielje,  een Thaler uit 1817. Die munt was destijds hier gangbaar.  Na de ondertekening in het Kulturhus ging een deel van het gezelschap terug naar Lobith en de Commissaris der Koning, burgemeester Slinkman en burgemeester Steins gingen door naar Leuth waar bij de Vriendenkring de Duitse en Nederlandse vlag gehesen werden.Historicus Emile Smit overhandigde deze hoogwaardigheidsbekleders zijn boek “Kleefse enclaves”. zie de foto’s deel 1deel 2;  deel 3 deel 4;  deel 5

Lees verder...
26 februari 2017

Politie waarschuwt voor inbraken in Kekerdom/Millingen

WEES ALERT, zo waarschuwt de politie van de gemeente Berg en Dal de inwoners van de polder. Inbrekers weten Kekerdom en Millingen steeds vaker te vinden. Op 21 en 22 februari was het tijdens de nachten weer raak.  2x was er een poging tot inbraak . 1x  Weverstraat Kekerdom en 1x Burgemeester Reijmersstraat Millingen. Maar 3x was het echt raak. Er werd ingebroken in de Weverstraat in Kekerdom, tevens in de Wethouder Koenenstraat te Millingen en in het Vissersstraatje te Millingen. Enige tijd geleden waren er ook al 4 inbraken in hetzelfde gebied. Het vermoeden bestaat dat de daders vanuit Duitsland werken. Getuigen graag melden via 0900-8844

15 februari 2017

200 jaar Koninkrijk Leuth en Kekerdom

Op 1 maart 1817 werden, door grenscorrecties, Leuth en Kekerdom Nederlands. Op zaterdag 4 maart wordt uitgebreid stil gestaan bij ‘200 jaar Koninkrijk’. Dit gebeurt onder meer door de ondertekening van een ‘akte van overdracht’. Deze zal getekend worden door commissaris van de Koning dhr. Cornielje en de burgemeesters Northing (Kleve), Steins (Kranenburg) en Slinkman (Berg en Dal). Naast de ondertekening zullen enkele andere officiële handelingen worden verricht  om de goede Duits-Nederlandse betrekkingen te onderstrepen. Ook plaatsvervangend landraad Croonenbroek  (Kreis Kleve) zal hierbij aanwezig zijn. Gedurende de middag zullen de historische, culturele en sportieve kanten van Kekerdom en Leuth prominent worden getoond. De viering gebeurt in eendrachtige samenwerking met Lobith dat eveneens het 200 jarig jubileum viert. Daar vindt een ochtendprogramma plaats.

Lees verder...
18 januari 2017

1e poging schaatsbaan Kekerdom mislukt.

De eerste poging om een ijsbaan aan te leggen op ’t Haonehart in Kekerdom is mislukt. Maandag nog spoot burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal, samen met de brandweer van Millingen aan de Rijn het eerste water op de nieuw aangelegde baan, maar woensdag was al dat water al weer de grond ingetrokken en was er van een ijsbaan geen sprake meer.