27 januari 2019

Marathonkaarten in Hotel ’t Spijker

Marathonkaarten bij ’t Spijker

Zaterdag werd in Hotel-restaurant ’t Spijker te Beek een halve kaartmarathon georganiseerd door kaartclub ’t Spijkertje. De organisatie was in handen van de dames Tinie Derks en Ine Gout. De opkomst was groot. Er waren maar liefst 32 “jokeraars” en 36 “klaverjassers” aanwezig. Door een leuke sponsoring van kaashandel Splithof uit Millingen aan de Rijn werden er lekkere hapjes uitgedeeld. Deze kaartclub organiseert een dergelijke halve marathon één keer per jaar en in competitieverband wordt er negen keer per jaar gespeeld. Om dat de kaartclub nog steeds nieuwe leden kan gebruiken kan men zich opgeven bij Ine Gout, tel. 06-54681015. Er wordt 1x per maand gezellig op een avond gekaart. zie de foto’s.