11 januari 2019

Janneke van Roozendaal uit Ooij overleden.

Op 7 januari is Janneke van Roozendaal-van Telgen uit Ooij, na een kortstondige ziekte, overleden. We wensen haar man Ton, hun beide zoons Frank en echtgenote en Jaap alsmede de kleinkinderen, vrienden en bekenden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Er is gelegenheid om afscheid van Janneke te nemen op zondag 13 januari a.s. van 14.30 uur tot 15.00 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA, Staddijk 130 te Nijmegen. De crematieplechtigheid wordt gehouden op maandag 14 januari om 14.45 uur in de aula van crematorium Waalstede op hetzelfde adres.