24 januari 2021

Jan Janssen (de melkboer) uit Berg en Dal overleden

Jan Janssen

Ons bereikte het droevige bericht, dat op 21 januari, Jan Janssen (de vroegere melkboer) uit Berg en Dal, op 74 jarige leeftijd is overleden. Jan is jarenlang zelfstandig ondernemer geweest en is daarna werkzaam geweest bij de NS. Hij was sportief en in 2019 liep hij als fervent loper voor de 25e keer de Nijmeegse Vierdaagse.  Hij betekende als muzikant en trouw lid van muziekgezelschap Edelweisz veel voor de vereniging. Hij was secretaris en bestuurslid en organiseerde diverse financiële acties. Daarbij beheerde hij het instrumentarium, verzorgde het donateursblad, alsmede het ledennieuwsblad en zat in vele commissies.  Tevens was Jan de drijvende kracht achter de door Edelweisz georganiseerde Zwitserse Pinksterweekenden en de tegenbezoeken aan Zwitserse orkesten. Voor onder andere deze werkzaamheden werd hij tijdens het jubileumconcert in 2018 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Onlangs werd Jan in het park voor zijn woning op zijn ziekbed verrast met een serenade door zijn muziekgezelschap. Daarnaast werd hij gehuldigd voor zijn 40 jarig lidmaatschap en werd hij benoemd tot erelid van de vereniging. Een altijd vriendelijk en aardige persoon, die altijd tijd had voor een praatje. Wij wensen zijn vrouw  Ineke, de kinderen en kleinkinderen, alsmede de overige familieleden en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Rust in vrede Jan.

Lees verder...
9 januari 2021

Serenade voor lid Edelweisz in Berg en Dal.

Jan Janssen ( “de melkboer”) in Berg en Dal is al 40 jaar een gewaardeerd lid van muziekgezelschap Edelweisz in Berg en Dal. Maar onlangs is gebleken dat hij ernstig ziek is en dat was voor de leden van Edelweisz een reden om Jan op zaterdag 9 januari, voor zijn appartement de Meerberg in Berg en Dal een serenade te brengen. Dat was iets, dat Jan nog graag wilde meemaken. Helaas kon hij zelf niet meer op zijn balkon verschijnen maar van achter het raam kon hij toch nog genieten van deze serenade. Jan werd nog gehuldigd voor zijn 40 jarig lidmaatschap ( met speld en certificaat) en benoemd tot erelid van Edelweisz. zie de foto’s

4 november 2018

Koninklijke Onderscheiding voor Jan Janssen Berg en Dal

Op zaterdag 3 november ontving de heer J.M. (Jan) Janssen uit Berg en Dal  een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Slinkman van de gemeente Berg en Dal reikte deze onderscheiding uit tijdens het jubileumconcert van Muziekgezelschap Edelweisz. De heer Janssen is benoemd tot Lid in De Orde van Oranje-Nassau. De heer Janssen kreeg deze onderscheiding voornamelijk voor zijn verdiensten bij Muziekgezelschap Edelweisz, waar hij al 36 jaar vrijwilliger is. Ook is de heer Janssen vanaf 1988 vrijwilliger bij stichting Heemkunde Berg en Dal. Hij is sinds 2005 betrokken bij het opbouwen, verzorgen en afbreken van de kerststal van Berg en Dals Bloei. Daarnaast is hij  ‘vrijwillig huismeester’ bij VVE (Vereniging Van Eigenaren) De Meerberg.  Velen kennen Jan Jansen in Berg en Dal nog als melkboer in vroegere tijden. (Jan de Melkboer) Van harte proficiat! zie de foto’s