8 oktober 2019

Historische Markt in Berg en Dal

Historische markt. Foto Frans Vorstenbosch

Zaterdag 5 oktober 2019 werd er een Historische Markt georganiseerd in Holthurnsche Hof in Berg en Dal. Deze markt was het 3e erfgoedproject van de Stichting Heemkunde Berg en Dal. De projecten zijn een uitwerking van het Landschapsontwikkelingsplan en de Erfgoedvisie van de gemeente Berg en Dal. Diverse erfgoedorganisaties uit de gemeente Berg en Dal en omgeving presenteerden hun activiteiten aan het publiek. Onder andere plaatselijke en regionale geschiedenis, archeologie, genealogie en historisch landschap kwamen in deze markt aan bod. De historische markt was onderdeel van de landelijke activiteiten in het kader van de “Maand van de Geschiedenis”. In de maand oktober zijn er verschillende activiteiten in Nederland. Het landelijke thema van 2019 is Zij/Hij. Dit thema wordt op de Historische Markt ook belicht. Foto Frans Vorstenbosch.

7 september 2019

Boekpresentatie van het boek “Groesbeek Heights”.

Paul Klinkenberg overhandigt het eerste exemplaar aan burgemeester Mark Slinkman.

Op zaterdag 7 september presenteerde de AWN (Werkgroep WOII Archeologie Regio Nijmegen) het boek “Groesbeek Heights”  in de brasserie van hotel de Holthurnsche Hof te Berg en Dal. Eerst werden de bezoekers welkom geheten door Paul Klinkenberg, waarna Willem Kuppen een lezing gaf over de werkzaamheden van de werkgroep op de Duivelsberg en werd er een historische film vertoond uit Berg en Dal, november 1944.  Het eerste exemplaar van het nieuwe boek werd vervolgens uitgereikt (na zijn speech) aan burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal. Op 17 september 1944 daalden duizenden Amerikaanse para’s neer in de omgeving van Groesbeek. Hiermee begon, 75 jaar geleden, de strijd om de Waalbruggen en de heuvels ten zuidoosten van Nijmegen. De sporen van de gevechten om de Duivelsberg en directe omgeving zijn door de werkgroep Archeologie van de Tweede Wereldoorlog (AWN afdeling Nijmegen e.o) gedurende een driejarig veldonderzoek vastgelegd. Een overzicht hiervan is, samen met een uitgebreide beschrijving van de plek en de gebeurtenissen in september 1944 en de daarop volgende maanden, opgenomen in de publicatie  “Groesbeek Heights”.