18 oktober 2020

Afscheid van Pastoor Henk Janssen in Groesbeek

Aloys van Velthoven (li) overhandigt een fotocollage van de kerken aan Henk Janssen.

Pastoor Henk Janssen (71) heeft zondag afscheid genomen van de Groesbeekse parochie. Hij doet vanwege gezondheidsredenen een stapje terug. Dat betekent niet dat hij er helemaal mee stopt. Het gebeurde tijdens een sobere coronadienst, waar slechts weinig publiek was. Henk Janssen, die op 1 november 2011 benoemd werd als opvolger van Pastor Thüring van Breedeweg, werd nu afgelopen vrijdag benoemd tot “halftime pastor”van de Martinusparochie in Cuijk. Daarbij blijft hij nog enige tijd actief in zijn oude parochie, de Cosmas en Damianus,  om zaken af te handelen. Bij zijn benoeming in 2011 kreeg hij van toenmalige bisschop Hurkmans van Den Bosch de opdracht om in zowel Groesbeek als Beek en de polder een kerkenfusie tot stand te brengen. En, indien mogelijk, die twee ook weer te laten fuseren. Dat laatste bleek is niet gelukt. Dat gebeurde niet. Van Riet van Leeuwen van het Ceciliakoor kreeg Janssen een enveloppe en een bloemetje en van zijn opvolger Aloys van Velthoven een lijst met een serie afbeeldingen van de kerken.

5 januari 2020

Gouden KNVB speld voor Henk Janssen in de Horst.

Henk Janssen toont de oorkonde welke hoort bij de Gouden KNVB speld.

Zondag 5 januari, tijdens de nieuwjaarsreceptie van v.v. DVSG in café Zaal Hopmans in de Horst, kreeg Henk Janssen de gouden KNVB speld uitgereikt door Gerard van Balveren van de KNVB. Dat gebeurt alleen als je langdurig voorzitter of wedstrijdsecretaris bent of bent geweest.  Henk is in dit geval beide (dus wedstrijdsecretaris 15 jaar en voorzitter 10 jaar tegelijk geweest). Hij is daar inmiddels mee gestopt, vandaar dat ze hem, als vereniging, hebben voorgedragen.  Hij kwam in deze hoedanigheid ook jaren als voorzitter, namens v.v. DVSG, op bezoek bij de wedstrijden tegen SVO en VVLK. Buiten 10 jaar voorzitter, 15 jaar wedstrijdsecretaris, was Henk Janssen ook actief bij de technische commissie, sponsorcommissie, oud papier etc. Voorafgaand aan de Nieuwjaarsreceptie was er een wedstrijd  tussen DVSG 2 en DVSG3, waarmee het nieuwe jaar 2020 werd ingeluid. Tijdens de receptie werden een aantal jubilarissen gehuldigd en werd DVSG ’er van het Jaar bekend gemaakt. Dit is Theo Berns geworden . Er waren dit jaar vier 25-jarige jubilarissen (Fred Schoenmakers, Bert kadmayer, Erik Poelen en Bram Reijen), vijf 40-jarig jubilarissen (Marcel Spanjers, Twan Tax, Bas Hopmans, Henri Grutters en Patrick Rutten) en één 60-jarig jubileum (Gerry Gerrits)  De foto is gemaakt door Ton Kersten. 

5 januari 2020

Afscheidsmis Pastoor Henk Janssen in Ooij.

vlnr diaken Henk Nieuwenhuis, pastoor Henk Janssen en pastoor Rudo Franken.

Op zaterdagavond 4 januari vond de afscheidsmis plaats van Pastoor Henk Janssen in de St. Hubertuskerk in Ooij. Deze kerk behoort de parochie Maria ten Hemelopneming. Pastoor Henk Janssen was tot voor kort pastoor van Groesbeek (parochie Cosmas en Damianus) en Ubbergen/ Millingen (parochie Maria ten Hemelopneming), maar voor die laatste parochie is nu pastoor Rudo Franken verantwoordelijk. Hij blijft pastoor van de Groesbeekse parochie Cosmas en Damianus en voorzitter van het parochiebestuur aldaar. Bovendien is hij Deken van Nijmegen. Mede-celebranten waren pastoor Rudo Franken en diaken Henk Nieuwenhuis. Muzikale medewerking werd verleend door het koor Encore met Henk Hubbers.  Na afloop kon onder het genot van een kop koffie afscheid genomen worden van de pastoor in dorpshuis de Sprong in Ooij. zie de foto’s