3 juli 2022

Opening vernieuwde Mariakapel van voormalige H. Remigiuskerk in Leuth

Inwijding vernieuwde Mariakapel in Leuth.

Zaterdagavond 2 juli vond de opening plaats van de vernieuwde Mariakapel in de voormalige H. Remigiuskerk te Leuth. De kerk zelf is verkocht en vermoedelijk komen er appartementen in maar aan de voorzijde blijft de Mariakapel in gebruik. Er zijn enkele aanpassingen in gedaan en er is een Tabernakel in geplaatst welke afkomstig is uit het Gasthuis in Millingen aan de Rijn. Pastoor Rudo Franken heeft, tijdens een korte plechtigheid, de kapel ingewijd. zie filmpje BD1. zie de foto’s

9 juli 2020

Parochie Maria ten Hemelopneming, H. Hubertus

Het Leuthse kerkorgel

Bericht van de kerk in Ooij.  A.s. zaterdag 11 juli zijn er twee H.Missen in de H. Remigiuskerk in Leuth. Dan worden daar om 16.00 uur en 19.00 uur tweee afscheidsmissen van de kerk gehouden. En is tevens het kerkorgel voor de laatste keer te horen. Het orgel is verkocht en verhuist naar een Rooms Katholieke kerk in het Poolse Krakau. De voorgangers tijdens deze eucharistievieringen zijn Pastoor Rudo Franken; diaken Henk Nieuwenhuis. Verder wordt er medewerking verleent door organist/dirigent Cor van Wageningen.  Als men naar een van deze missen wil gaan, moet men zich wel opgeven. Dit kan via het mailadres: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl Dit houdt tevens in dat op zaterdag 11 juli geen H. Mis is in de Ooij. De weken tot 1 september zijn de missen op zaterdag om 19.00 uur in de Ooij. Wilt u een H. Mis laten lezen dan kunt u bellen met Leny Rikken – Verriet 024-6632271