4 april 2016

Sportfestival in Groesbeek

Zondag 3 april was het “Sportfestival” op sportpark de Lubert te Groesbeek. Dit was een feest t.g.v. het 45 jarig bestaan van het sportpark en het werd georganiseerd door Tennisvereniging Groesbeek, zwembad de Lubert en  Total Spirit. Al vroeg in de morgen werd het festijn geopend door wethouder Erik Weijers, die samen met Tiny Thijssen, 85 jaar en één van de oudste zwemsters van de Lubert,  Theo Wijnhoven, de trouwste bezoeker van Total Spirit en Gerrit Jacobs, lid van het eerste uur van de tennisvereniging, de vlaggen ging hijsen. Vervolgens werden er diverse plekken rond het sportpark activiteiten georganiseerd. Rond het middaguur werden de trouwe leden van de tennisvereniging gehuldigd door voorzitter Tom Weber voor hun langdurige lidmaatschap. Dit waren Piet Baars, Gerrit Jacobs en Jan Vissers voor 45 jaar,  Joke Beltman, Marloes Grandjean, Willem ten Haaf, 40 jaar, en de leden die 25 jaar lid zijn, Riek Hermeling, Maria Willems, Ronald Nieuwenhuis, Gijs Theunissen, Gerrit Rutten. De jubilarissen Thijs Willems en Ria Coenen waren niet aanwezig.  De dag stond verder in het teken van diverse sport clinics. zie de foto’s DSC_2198 jubilarissen naamDSC_1802 vlag hijsen naam

27 maart 2016

“Oorlogsveteraan” Nol Saedt overleden.

Vandaag ( 27 maart) is het 96 jaar geleden dat “oorlogsveteraan” Nol Saedt  in Groesbeek werd geboren. Dat was ook de plaats waar hij opgroeide. In 1939 werd hij opgeroepen voor militaire dienst  bij  het Korps Rijdende Artillerie, gelegerd in Oegstgeest.  Daar bleef hij een jaar, waarna hij overgeplaatst werd naar de Opbouwdienst te Velp. De winter van 40-41 bracht hij door in Dieren en ging daarna terug naar Groesbeek. In 1944 sloot hij zich aan bij de Binnenlandse strijdkrachten. Samen met zijn collega’s bleef hij tijdens de evacuatie van Groesbeek aan het einde van de oorlog in het dorp om zijn dorp tegen plunderaars e.d. te beschermen. Hij was vervolgens bij vele veteranendagen en herdenkingen aanwezig. Hij overleed op woensdag 23 maart, 4 dagen voordat hij 96 jaar zou worden. De plechtige uitvaartdienst is op woensdag 30 maart om 10.00 uur in de parochiekerk H.H Cosmas en Damianus te Groesbeek. Aansluitend is er om 12.00 uur de uitvaart in de Boszaal van crematorium Jonkerbos te Nijmegen.DSC_5539 Nol Saedt naam

25 maart 2016

Soldaten en bruiden in het Bevrijdingsmuseum Groesbeek.

In het kader van de tentoonstelling  ‘De Polen. Bevrijders in Ballingschap’ organiseert het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 op zondag 10 april van 13.00-16.00 uur een programma over bewogen maar vergeten thema’s uit de Oost-Europese geschiedenis. In flitslezingen en filmbeelden passeren de volgende onderwerpen de revue: de oorlogsbruiden uit de Sovjet-Unie die na de oorlog naar Nederland kwamen, de vrouwelijke Russische piloten (de zogenaamde ‘nachtheksen’), de holocaust in Oost-Europa en de beer Wojtek die soldaat werd in het Poolse leger. Bijna 2.000 Nederlandse oorlogsbruiden trokken in 1945-1946 met een bevrijder naar Canada. Maar wist u dat er tegelijk rond de 4.000 oorlogsbruiden uit de Sovjet Unie zich in Nederland vestigden? Zij ontmoetten tijdens de oorlog de Nederlandse jongens die net als hen in Duitsland dwangarbeid uitvoerden. Na de bevrijding bouwden zij een nieuw bestaan op in een land dat ze voor hun huwelijk nog nooit gezien hadden. Lezing door Rense Havinga.soldaten en bruiden

Lees verder...
17 maart 2016

Geen wijnfeesten in 2016 ?

De afgelopen 9 jaar heeft de Stichting Nederlandse Wijnfeesten het wijndorp Groesbeek en de regio, zowel nationaal als internationaal, succesvol op de kaart gezet. Helaas vergt de organisatie van het festijn te veel inzet van de huidige vrijwilligers. Daarom overweegt de Stichting dat er dit jaar geen 10e editie van de Nederlandse Wijnfeesten plaatsvindt. Alle activiteiten behorende bij de Wijnfeesten worden georganiseerd door het bestuur van de Stichting, het Comité, een klein aantal lokale ondernemers en andere vrijwilligers: allen onbezoldigd. De Stichting is financieel gezond, maar het financieel risico is door de jaren heen gegroeid. Het is inmiddels zo groot dat de vrijwilligers het niet meer kunnen dragen.wijn-groesbeek

Lees verder...
16 maart 2016

Nationale boomfeestdag gemeente Berg en Dal.

Deze woensdag, 16 maart is het Nationale Boomfeestdag. Dat wordt ook in de gemeente Berg en Dal gevierd. Vorig jaar was het in Leuth, dit jaar werd de 60e editie in Groesbeek gehouden. Kinderen van de basisschool Adelbrecht-windekind (groep 7/8)  en de SBO Carolusschool (groep8) hebben woensdagmorgen negen bomen geplant in Park Mariendaal in Groesbeek. Samen met de wethouders Ria Barber en Erik Weijers. Maar voordat het planten begon hadden ze al een korte uitleg van de wethouders en van Fred Kort gehad in de school. Daarna werd er een educatieve speurtocht gehouden rondom de “Groesbeek” en de winnaars daarvan kregen allemaal een T-shirt. En voor alle kinderen waren er natuurlijk de nodige versnaperingen. Samen met de medewerkers van de buitendienst van de gemeente Berg en Dal werd het een Boomfeestdag. En, zoals een leerling van de SBO Carolusschool zei: “de leerlingen van hebben de dag van hun leven  gehad” . zie de foto’s DSC_4773 boomfeestdag naam

12 maart 2016

NLdoet gemeente Berg en Dal in Groesbeek.

Vrijdag was het weer NLdoet. Een groep ambtenaren van de gemeente Berg en Dal, inclusief burgemeester Mark Slinkman en medewerkers van Oosterpoort hebben zich deze dag ingezet voor een leuke klus in onze gemeente. Ze hebben, samen met een aantal leerlingen van de  basisschool Adelbrecht Windekind,  drie klussen gedaan in Groesbeek, welke naast elkaar liggen en waar zij  met veel enthousiasme aan het werk gingen.  Dit waren het inrichten van de kindermoestuin het Groeske bij basisschool Adelbrecht Windekind een opschoonactie buurtpark het Groeske en  opruim- en aanplant actie park Vitaal Mariendaal. Vooraf werd in de school een introductie gegeven over de projecten. zie de foto’sDSC_2392 NLdoet naam

21 februari 2016

Vrouw rijdt winkel binnen in Groesbeek

Politienieuws: Een getuige meldde rond 01.45 uur in de nacht van zaterdag op zondag aan de politie dat een personenauto een winkelpui was ingereden op de Herwendaalseweg. De bestuurster ging er aanvankelijk vandoor, maar meldde zich even later telefonisch bij de politiemeldkamer. Kort daarna konden agenten de vrouw aanhouden op verdenking van rijden onder invloed. Vanwege de hoge uitslag op de ademanalyse en recidive is meteen haar rijbewijs ingevorderd. De vrouw, van 36 jaar uit Groesbeek, reed vanaf de rotonde Pannenstraat een stoep op, botste tegen een muur en ramde vervolgens een stuk verderop een winkelpui aan de overzijde. Niemand raakte bij het incident gewond. De brandweer kwam ter plaatse voor het checken van de in puin liggende pui. Agenten namen van de getuige een verklaring op. De aangehouden bestuurster is voor een verplichte ademanalyse meegenomen naar het politiebureau. De uitslag was met 870 ug/l bijna 4 maal zo hoog als wettelijk is toegestaan.  Het rijbewijs van de Groesbeekse is ingevorderd en er wordt proces-verbaal opgemaakt  voor het rijden onder invloed en in gevaar brengen van de verkeersveiligheid.  Fotograaf onbekend.Schermafbeelding+2016-02-21+om+08.33.59

18 februari 2016

Avond over inbraakpreventie met praktische tips van ex-inbreker

In onze gemeente vinden jaarlijks rond de 100 (pogingen tot) woninginbraken plaats. De impact van een woninginbraak is groot. Het tast uw gevoel van veiligheid aan en maakt inbreuk op de privacy. Hoe maakt u de kans op een woninginbraak zo klein mogelijk? De gemeente Berg en Dal gaat een aantal voorlichtingsavonden over inbraakpreventie organiseren, waar u praktische tips krijgt over het treffen van nuttige voorzorgsmaatregelen. Om tot een gebiedsindeling te komen voor deze bijeenkomsten is aansluiting gezocht bij de werkgebieden van de zes wijkagenten. Het gebied Groesbeek Centrum-Zuid (= gebied gelegen tussen de spoorlijn in Groesbeek-dorp en de Hulsbroek – Nieuwe Drulseweg – 2e Colonjes) mag op maandag 29 februari het spits gaan afbijten. Andere gebieden komen later dit jaar aan bod. Burgemeester Slinkman heeft zelf het initiatief genomen voor het organiseren van deze voorlichtingsavonden. Na zijn inleiding geven wijkagent David Strankinga en de heer Evert Jansen, bekend van de TV-serie ‘De Inbreker’ een presentatie. Hij was vroeger echt inbreker, maar is nu al jarenlang actief als voorlichter voor de Stichting Veiligheid & Preventie. Als ervaringsdeskundige maakt hij u bewust van zwakke plekken en mogelijke preventieve maatregelen die u kunt treffen.
Bent u bewoner van het gebied Groesbeek Centrum-Zuid, dan hopen wij u te ontmoeten op deze informatieavond over inbraakpreventie op maandag 29 februari aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Wel graag even aanmelden. Woont u in een ander deel van de gemeente Berg en Dal en wilt u niet wachten tot zo’n informatieavond in uw eigen kern plaatsvindt, dan mag u zich ook aanmelden. U kunt zich tot 25 februari aanmelden, bij voorkeur per e-mail met daarin vermeld uw naam en adres en het aantal personen waarmee u komt. Dit mailbericht stuurt u naar bestuurssecretariaat@bergendal.nl. Telefonisch kunt u zich aanmelden via nummer 024 – 30 13 807. Op de foto wijkagent David Strankinga.DSC_1146 Wijkagent David Strankinga naam (Small)

13 februari 2016

“Nijntje ien ’t Gruusbèks” gepresenteerd.

Niels Janssen is de eigenaar van de Brunawinkel in Groesbeek. Een jaar geleden kwam hij op het idee om een Nijntjeboek in het Groesbeekse dialect te laten vertalen en hiervoor heeft hij toen Wilma en Theo Giesbers uit Groesbeek benaderd. En dat liep zo voortvarend, dat hij op zaterdag 13 februari al, onder grote belangstelling in zijn winkel, het nieuwe boek van Nijntje in het Groesbeeks, met als titel “Nijntje ien de speultuin” kon presenteren en aanbieden aan de twee kleindochters van Wilma en Theo Giesbers, Emma en Manon, waarna Wilma het boekje voorlas voor de aanwezigen, waaronder wethouder Erik Weijers. zie de foto’s DSC_5638 Nijntje naam

5 februari 2016

Sleuteloverdracht gemeentehuis in Groesbeek 2016

Vrijdagavond vond in het gemeentehuis van Berg en Dal te Groesbeek de sleuteloverdracht plaats van de sleutels aan de prinsen van de carnavalsverenigingen uit de gemeente Berg en Dal. Aanwezig waren de prinsen en prinsessen van Berg en Dal, Leuth, Beek, Ooij en Millingen aan de Rijn, Groesbeek (2) en Kekerdom met hun gevolg. Zij verzamelden  in eerste instantie  in de SOK-tent op het Marktplein in Groesbeek. Daar werden ze opgehaald door burgemeester Mark Slinkman en wethouder Sylvia Fleuren met muziek van fanfare Jubilate Deo en nadat eerst een groepsfoto op het bordes van het gemeentehuis was gemaakt, ging het hele gezelschap naar de raadszaal, waar de “plechtigheid” plaats vond. De sleuteloverdracht is ieder jaar een symbolisch moment, waarbij de burgemeester ‘de macht’ voor 4 dagen uit handen geeft en bij de carnavalsverenigingen neerlegt. De burgemeester had een geweldige toespraak, doordrenkt met humor, terwijl de aanwezige prinsen en prinsessen allemaal een eigen speech hadden.  Na de overdracht was er tijd voor een informeel samenzijn met een hapje en een drankje. zie de foto’s DSC_0361 prinsen naam