5 februari 2017

Grenslandcomité ontvangt onderscheiding de Kranichorde.

Het “Grenslandcomité”, dat zijn de mensen die elk jaar o.a. de schietwedstrijden organiseren voor de Nederlandse en Duitse schutterijen in het grensgebied, ontving zondagmorgen tijdens de carnavalsbijeenkomst in Kranenburg de “Kranichorde” voor hun grensoverschrijdende activiteiten, welke wordt gegeven door Karnevalsgesellschaft Kruenekroane Kranenburg. Zo hebben ze al 25 jaar de schietwedstrijden aan beide zijden van de grens georganiseerd. Burgemeester Guenter Steins van Kranenburg overhandigde deze onderscheiding aan de leden van het comité. zie de foto’s.