3 april 2017

Gemeente Koningschieten Berg en Dal

Maandagavond vond in het Kulturhus te Beek de ondertekening plaats van de overeenkomst voor het nieuwe “gemeente koningschieten” van de gemeente Berg en Dal.  Na een vooronderzoek en overleg van ruim een jaar met alle schuttersverenigingen uit de gemeente Berg en Dal is er nu overeenstemming bereikt over het goedkeuren van het huishoudelijk reglement voor het  “gemeente koningschieten” van Berg en Dal. Daarom waren alle koningsparen, voorzitters en diverse bestuursleden van de verenigingen naar het Kulturhus gekomen om daar, samen met burgemeester Mark Slinkman, het nieuwe plan te vieren.   Nadat de burgemeester, samen met de voorzitters van de verenigingen, het huishoudelijk reglement ondertekend had, volgde een vendelhulde voor de aanwezige koningsparen en genodigden.  Het eerste “gemeente koningschieten” zal plaats gaan vinden op een nader te bepalen datum in april 2018 bij de schutterij  De Vriendenkring in Leuth. Daarna zal het om de 2 jaar plaats gaan vinden. Te zijner tijd zal hier meer over bekend worden gemaakt. Voor de nieuwe gemeentekoning(in) en jeugdkoning(in) zal een speciale koningsketting van de gemeente Berg en Dal ontworpen worden. zie de foto’s