20 januari 2023

De Lange Pier hangt aan het gemeentehuis in Groesbeek.

v.l.n.r Willy Jansen, Erik Weijers en Willem Thijssen.

Willem Thijssen van het Samenwerkings Orgaan Karnaval (SOK), Willy Jansen van Het Laag en Hoog (HeLaHo) en wethouder Erik Weijers hebben op vrijdag 20 januari het carnavalsdoek opgehangen aan het gemeentehuis in Groesbeek, gemeente Berg en Dal. Met het ophangen van ‘De Lange Pier’ geven SOK, HeLaHo en de gemeente Berg en Dal aan klaar te zijn voor de carnaval. In 2023 mag er weer ouderwets carnaval gevierd worden. Het seizoen is voor veel carnavalisten als vanouds al op 11 november (in Kekerdom al een week eerder) begonnen. De meeste carnavalsverenigingen hebben hun prins of prinses al bekend gemaakt.

5 juli 2022

Boeren uit Berg en Dal massaal naar gemeentehuis

Maandagavond is een grote groep boeren uit de hele gemeente Berg en Dal op uitnodiging van burgemeester Mark Slinkman naar het gemeentehuis in Groesbeek gekomen voor een gesprek over de stikstofcrises. Met ruim 60 landbouwvoertuigen zorgden ze ervoor dat het centrum van Groesbeek vol geparkeerd stond. Meer dan 100 boeren en hun gezinsleden gingen in het gemeentehuis het gesprek aan met de burgemeester. Dat gesprek mocht niet door de pers bijgewoond worden omdat het iets was tussen de burgemeester en de boeren.  Niettemin  kwamen de boeren over het algemeen weer ” vrolijk”  naar buiten. Hieronder staat de toespraak van de burgemeester. zie de foto’s (komen nog)

Lees verder...
11 juni 2021

Bibliotheek Groesbeek mogelijk naar gemeentehuis van Berg en Dal

Het gemeentehuis in Groesbeek.


Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 juni 2021 ingestemd met het plan om in het gemeentehuis ruimte te maken voor de bibliotheek. Het plan gaat nu naar de gemeenteraad. Die neemt hierover op 15 juli een besluit. De bibliotheek heeft een brede maatschappelijke taak. Daarom wil ze graag op locaties zitten met zoveel mogelijk reuring en mogelijkheden voor samenwerking. Daarnaast heeft de gemeente een bezuinigingsopgave aan de bibliotheek gegeven die een verhuizing noodzakelijk maakte. De bibliotheek moet vanaf 2021 jaarlijks € 50.000 bezuinigen en daar komt vanaf 2022 jaarlijks nog eens € 25.000 bij. Besparen op huur. Door de ruimte in het gemeentehuis te delen, kan de bibliotheek besparen op een van haar grote kostenposten, namelijk de huur. De bibliotheek is nu gevestigd in Cultureel Centrum de Mallemolen dat net buiten het centrum van Groesbeek ligt. Het daarnaast gelegen Montessoricollege wil graag gebruik maken van de leeggekomen ruimte in De Mallemolen voor het Agora onderwijs. Meer ruimte gemeenteraad. De gemeente moest sowieso opnieuw kijken naar de indeling van de ruimtes op de begane grond van het gemeentehuis. Dit omdat het aantal raadsleden vanaf 2022 groter wordt. De huidige raadszaal biedt dan niet meer voldoende ruimte voor de volledige gemeenteraad en publiek. Om publiek bij de raadsvergaderingen te kunnen verwelkomen is aanpassing van de publiekshal noodzakelijk. Verbouwingsplan.
Op verzoek van het college is onderzocht of het mogelijk is het gemeentehuis met meerdere gebruikers te delen. Het resultaat van dat onderzoek is een plan voor een verbouwing van de begane grond en een klein stuk van de kelder van het gemeentehuis. Daarin krijgen dan bibliotheek, gemeenteraad en de gemeentelijke dienstverlening een plek. Alle functies worden gecombineerd in een overzichtelijke publiekshal. Krediet. Voor de verbouwing is een bedrag van 1,6 miljoen euro nodig. Een deel hiervan is al in de begroting opgenomen. Voor het andere deel wordt voorgesteld een krediet te verstrekken. De jaarlijkse kosten hiervoor kunnen deels worden betaald door de huur die de bibliotheek betaalt en deels uit het meerjarig overschot op de begroting die de gemeente verwacht. De gemeente krijgt vanaf volgend jaar van het Rijk extra middelen Jeugdzorg. Het voorstel is ook om de bezuiniging op de bibliotheek te verlagen van € 75.000,- naar ruim € 60.000,-  Wethouder Annelies Visser is blij met de plannen: “Met dit plan combineren we de dienstverlening van de bibliotheek met onze eigen gemeentelijke dienstverlening, in een gastvrije en publieksvriendelijke omgeving. We willen dat iedereen zich welkom voelt, of iemand nu voor officiële zaken naar de gemeente komt, een boek komt lenen, het Taalcafé bezoekt of een raadsvergadering bijwoont.”
Ook directeur-bestuurder Bert Hogemans van de Bibliotheek Gelderland Zuid verheugt zich: “De nieuwe locatie biedt volop mogelijkheden voor de collectie, maar ook voor studie, ontwikkeling en ontmoeting. De wijze waarop de bibliotheek in de nieuwe situatie wordt geïntegreerd op drie verdiepingen in het gemeentehuis maakt dat we verschillende zones kunnen creëren met verschillende functies. Zo maken we ook in Groesbeek van de bibliotheek een multifunctionele huiskamer waar iedereen welkom is”.

26 april 2019

5 Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Berg en Dal.

v.l.n.r. Arnold de Bruin, Dinie van Kesteren, Burgemeester Slinkman, Geertje den Hertog Spanhoff, Jet Jacobs-Veenhuizen en Erik Hell.

Op vrijdag 26 april 2019 reikte burgemeester Mark Slinkman vijf Koninklijke Onderscheidingen uit aan inwoners van de gemeente Berg en Dal. De plechtigheid vond plaats tussen 10.30 en 12.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Groesbeek. Alle decorandi hebben zich op uiteenlopende terreinen verdienstelijk gemaakt en zich op vele manieren ingezet voor onze samenleving. Het betrof hier 3 mensen uit Groesbeek, Arnold de Bruin, Jet Jacobs-Veenhuizen en Dinie van Kesteren-Meijer, 1 uit Millingen aan de Rijn, Erik Hell en 1 uit Beek, Geertje den Hertog-Spannhoff. Allen werden Lid in de Orde van Oranj3e Nassau. Allen van harte gefeliciteerd! zie de foto’s deel 1; deel 2; deel 3.

Lees verder...