3 november 2022

Galloway kalf bevrijdt door brandweer Ubbergen.

Woensdagmiddag werd de hulp van de vrijwillige brandweer Ubbergen gevraagd voor een melding van ‘dier in problemen’. Deze melding was gedaan door Free Nature dat er in de Bisonbaai een kalfje in de modder was beland en er zelf op eigenkracht niet meer uit kon komen. Waarschijnlijk zat het dier er al enige tijd. Met behulp van een zaag en slangen hebben de vrijwilligers van de brandweer  het kalfje uit de modder getrokken. Met de brandweerwagen konden zij het terrein niet in en daarom hebben ze gebruik gemaakt van de auto van Free Nature. Foto’s brandweer Ubbergen.
20 februari 2021

Galloways en Konikpaarden worden bijgevoerd.

Er zit maar 6 dagen tussen , de ene foto in de sneeuw en de andere 6 dagen laten in de Groenlanden langs de Hezelstraat in Ooij, waar de Galloway s en de Koniks worden bijgevoerd. De dieren lopen hier nadat ze voordat de hoogwaterperiode begon waren heengebracht omdat hun leefgebied, de uiterwaarden, onder water kwam te staan. Normaal lopen hier ook een aantal maar met deze uitbreiding, gevolgd door een sneeuwperiode, was het lastig voor de dieren om voldoende voedsel te vinden. Voor Wilbert Verriet, de kuddebeheerder van FREE Nature, een reden om deze grote grazers van extra voer te voorzien. En nu komt hun extra voorraad goed van pas. Ondanks het feit dat een deel van de voorraad in de afgelopen maanden door brandstichting was verwoest, is er nu weer genoeg hooi bijgekocht om deze grote grazers van voldoende voer te voorzien.
25 januari 2021

Hoogwater op komst in Maas en Waal/Rijn

De koeien en paarden staan, voorzien van extra hooi, inmiddels op een afgeschermd deel in de Erlecomse Polder.

In de uiterwaarden langs de Erlecomsedam in Erlecom (Erlecomse Polder)  was Wilbert Verriet van FREE Nature de afgelopen dagen al druk om de Konikpaarden en Gallowayrunderen bij elkaar te drijven en ze op een vaste plek samen te brengen, zodat ze dinsdag “geëvacueerd” kunnen worden naar hoger gelegen gebieden in de Ooijpolder. De verwachting is (zie bericht van Waterpeilen hieronder) dat de Waal medio volgende week hoogwater zal krijgen. Voor de Maas geldt dit al voor het eind van deze week. Het bericht bevat o.a. het volgende: In de Rijn is een klein golfje onderweg waarvan het hoogste punt op woensdag 27/1 bij Lobith passeert. In deze golf bevindt zich het regenwater en smeltwater van de neerslag die afgelopen donderdag en vrijdag is gevallen. In het begin van deze golf bevindt zich het water uit de Moezel en andere zijrivieren uit Midden Duitsland, later krijgt het aandeel van het water uit de Boven Rijn de overhand.  De waterstand zal tijdens dit eerste golfje oplopen tot tussen de 11,25 en 11,5 meter bij Lobith; de afvoer bedraagt dan ca 3700 m3/s. Bij deze afvoer blijft het water overal nog in het zomerbed en uiterwaarden overstromen dan nog vrijwel nergens. Na de passage van dit golfje kan de waterstand weer iets dalen. Sinds vrijdag is de nieuwe neerslag in het stroomgebied namelijk vooral als sneeuw gevallen en dit levert voorlopig geen bijdrage aan de Rijnafvoer. Ik verwacht echter niet dat de waterstand verder dan tot ca 11 m zal zakken. Vanaf 28/1 bereiken namelijk nieuwe regenzones het stroomgebied en het ziet er nu naar uit dat alle zijrivieren van de Rijn daar mee te maken krijgen en flink zullen gaan stijgen. 

Lees verder...
3 november 2018

Uitgifte Wildernisvlees in de Gelderse Poort.

Zaterdagmorgen 3 november  konden de mensen die het z.g. Wildernisvlees besteld hadden bij FREE Nature  hun pakket afhalen in de werkschuur van Staatsbosbeheer in Ooij. Vanuit de regio Nijmegen – Arnhem was massaal gereageerd op het aanbod van vers Galloway rundvlees uit de Gelderse Poort van FREE Nature. Dankzij de vele aandacht in de media zijn vele bestellingen gedaan  en konden 250 vleespakketten met een totaal van 900 kilo samengesteld worden. De tweede uitgave van dit “nieuwe streekproduct” is daarmee een groot succes geworden. Belangstellenden konden ook vooraf meedoen aan een rondleiding door het natuurgebied in de Groenlanden, waarvoor 71 mensen zich hadden opgegeven. 41 in de morgen en 30 voor de middag rondleiding. zie de foto’s (komen nog)

18 december 2017

Konikpaarden te water

In de Millingerwaard in Kekerdom stonden zondagmorgen vier Konik-paarden midden in een ondergelopen uiterwaard. Zaterdag om 16:00 uur stonden ze nog hoog en droog op de weilanden achter de Lange Paal. Aan het eind van de middag hebben voorbijgangers de paarden richting de dijk zien lopen en zondagmorgen waren ze omringd door het water, dat sindsdien 60 cm gestegen was. In plaats van terug te gaan naar de droge gronden besloten ze om 11:30 uur om verder de onder gelopen uiterwaard in te trekken. Toen hebben medewerkers van FREE Nature gesteund door Staatsbosbeheer besloten om de paarden richting de dijk te drijven. Heen met de boot en terug wadend tot aan het middel in het water is het gelukt om de paarden weer droge grond onder de voeten te bezorgen. Eind goed al goed. zie de foto’s.

14 december 2017

Konikpaarden verplaatst i.v.m. hoge water in de Millingerwaard

Donderdagmorgen is een aantal konikpaarden (een klein harem) uit het beheersgebied van FREE Nature,  de Millingerwaard, in Kekerdom  gehaald en naar de andere kant van de Millingerwaard, het hogere gelegen deel, gebracht. Wilbert Verriet, de wildbeheerder in het gebied had er samen met zijn medewerkers veel werk mee omdat ze zich niet lieten verwijderen uit hun territorium. Ze werden een paar keer uit het gebied verdreven, maar ze kwamen steeds terug naar hun plekje. Ze deinsden er ook niet voor terug om het hoge water in te gaan. Daarom zijn ze rond de middag ingevangen en met een trailer naar de andere kant vervoerd, zodat ze nu droog kunnen blijven. De waterstand haalt dit weekend in ieder geval de 13 meter NAP.  Foto’s zijn van Wilbert Verriet. zie de foto’s.

.

23 juli 2017

Galloways in de vaargeul van de Waal

7 stieren en een tochtig koetje zorgden er zondagmorgen voor dat er gevaarlijke situaties konden ontstaan voor het scheepvaartverkeer en de koeien zelf op de Waal bij Erlecom. Rijkswaterstaat had geconstateerd dat de dieren zich in de vaargeul van de Waal bevonden en daar vreemde “capriolen” uithaalden. De beheerder van de kudde van FREE Nature, Wilbert Verriet, werd gewaarschuwd en hij moest er voor zorgen dat de koeien het water uit kwamen. Maar dat lukte Wilbert alleen ook niet daarom werden politie en brandweer ingeschakeld. Dat duurde echter heel lang en na ruim een uur hadden de koeien kennelijk ook in de gaten dat alles op het land beter ging en kwamen ze gezamenlijk het water weer uit. Zo hoefde de brandweer niet meer in te grijpen. 

 

7 juli 2017

Millingerwaard zonder afrasteringen

Medewerkers van Staatsbosbeheer, FREE Nature en vrijwilligers hebben donderdagmiddag een deel van de Millingerwaard vrij gemaakt van afrasteringen, zodat de zich daarin bevindende kuddes zich over eengroter gebied kunnen bewegen. Dit maakt deel uit van de herinrichting van de Millingerwaard, waar ook het in gebruik nemen van het voormalig terrein van de Beijer bij hoort. Na afloop was er voor de deelnemers een barbecue. Rick Basten maakte de foto’s. Zie de foto’s 

7 juli 2017

Konikhengst op vrijersvoeten.

Een Konikhengst uit de Millingerwaard is donderdagmorgen al vroeg “ontsnapt” uit de Millingerwaard, nadat hij daar twee merries aan de haak had geslagen. De hengst is enige tijd geleden vanuit het natuurgebied de Horsterwold naar Millingen gebracht om daar voor “vers bloed” te zorgen. Maar daar moet hij wel wat voor doen van de “leaderhengst” geeft zich niet zomaar gewonnen. Toch lukte het hem om twee merries aan zich te binden en gezamenlijk waren ze de Millingerwaard ontvlucht om te eindigen in een aardappelveld nabij de Driedijk in Leuth. Medewerkers van FREE Nature en Staatsbosbeheer hebben er vervolgens, in samenwerking met de politie, voor gezorgd dat de dieren weer terug gekomen zijn in de Millingerwaard. zie de foto’s 

5 november 2016

Uitgifte Wildernisvlees in de Gelderse Poort.

Zaterdagmorgen 5 november  konden de mensen die het z.g. Wildernisvlees besteld hadden bij FREE Nature  hun pakket afhalen in de werkschuur van Staatsbosbeheer in Ooij. Vanuit de regio Nijmegen – Arnhem was massaal gereageerd op het aanbod van vers Galloway rundvlees uit de Gelderse Poort van FREE Nature. Dankzij de vele aandacht in de media zijn vele bestellingen gedaan tussen 4 en 25 oktober. De lancering van dit nieuwe streekproduct is daarmee een groot succes geworden. Belangstellenden konden vooraf meedoen aan een rondleiding door het natuurgebied in de Groenlanden, waarvoor 111 mensen zich hadden opgegeven.

dsc_8593-wildernisvlees-naam