24 maart 2021

Dorpsagenda Leuth blij met plannen voor veilige fietsroutes

Splitsing Korenbloemstraat met N840, op achtergrond parallelweg

De gemeente Berg en Dal heeft een studie laten uitvoeren naar mogelijke fietsroutes door en om Leuth heen. Dit onderzoek heeft geresulteerd in 4 varianten, waarvan er nu twee aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter goedkeuring. De eerste variant betreft het doortrekken van het huidige tweerichtings-fietspad dat vanaf de dijk langs de Steenheuvelsestraat ligt. Het plan is dit door te trekken en uit te laten komen op de parallelweg langs de Steenheuvelsestraat. Daarvoor is het nodig de wetering enkele meters op te schuiven en de weg ter hoogte van de voormalige zuivelfabriek een bocht in zuidelijke richting te laten maken, zodat het fietspad voorlangs kan worden doorgetrokken. De parallelweg wordt veranderd in een fietsstraat. Op het einde van deze fietsstraat kunnen fietsers linksaf slaan en via de Margrietstraat hun weg vervolgen of rechtsaf buigen naar de Steenheuvelsestraat waar dan een nieuwe oversteekplaats voor fietsers komt. Wij, werkgroepsleden van de Dorpsagenda, zijn erg blij met dit voorstel omdat het hiermee voor de fietsers weer een stuk veiliger wordt. Wel benadrukken wij dat aan het einde van de parallelweg, de plaats waar fietsers de Steenheuvelsestraat op rijden, veilig moet worden gemaakt, bijvoorbeeld door een oversteekplaats in twee etappes. Ook zijn er nog vragen over de doorgaande weg vanaf de dijk tot dit punt: mogen fietsers hier straks nog fietsen en komen hier dan ook verbrede fietsstroken of moet iedereen gebruikmaken van het nieuwe fietspad? En hoe wordt dit nieuwe pad dan bereikbaar voor bewoners die over dezelfde afstand aan de zuidelijke kant van deze straat wonen? Verder vinden wij het belangrijk dat de weg vanaf het punt waar de fietsers er weer op komen tot de Botsestraat/Kerkplein, waar de meeste fietsers rechtsaf slaan, een 30 km zone wordt. Deze korte afstand heeft immers nauwelijks nog invloed op de aanrijtijden van de hulpdiensten. Fietspad door buitengebied. De andere variant houdt in dat er mogelijk in de toekomst een vrij liggend fietspad komt vanaf de eerste bocht in de Plezenburgsestraat, achter de Pastoor van Tielstraat en de sportvelden langs, onderlangs de zuidelijke kant van de dijk richting Thornsche Molen. Daar zullen fietsers moeten oversteken om hun weg richting Nijmegen te vervolgen; deze plek wordt door de provincie nog onderhanden genomen. Dit fietspad buiten het dorp om schept mogelijkheden om op een veilige en aantrekkelijke manier vanuit Leuth, Kekerdom en Millingen vanuit de Plezenburgsestraat verder naar Beek of Nijmegen te fietsen. Ook richting Zyfflich kan dit pad worden gebruikt door fietsers en wandelaars, waardoor de gevaarlijke oversteek op de Kapitteldijk ter hoogte van De Snap kan worden vermeden. Voor mensen uit Leuth zullen er wel doorsteken gemaakt moeten worden om makkelijker gebruik te kunnen maken van dit fietspad. Ook voor de recreatieve fietser die van de streek komt genieten, zou het een grote aanwinst betekenen. Zeker wanneer voor fietsers aansluitend de Plezenburgsestraat/Zeelandsestraat autoluw wordt gemaakt door snelheidsbeperkingen of alleen per auto bereikbaar wordt voor aanwonenden, zo is de werkgroep van mening. Deze weg wordt nu vaak als sluiproute gebruikt door veel te hardrijdende automobilisten uit Millingen en Duitsland. De plannen voor dit fietspad door het buitengebied zijn gemaakt voor de lange termijn, maar niet bekend is wat dit in de praktijk betekent. Beide voorstellen komen aan de orde in de carrouselvergadering van 25 maart en staan op de agenda voor de gemeenteraad van 1 april. Lees hieronder verder.

 

 

Lees verder...
6 oktober 2020

Nieuw fietspad Rijlaan-Heumensebaan Groesbeek gereed

Het nieuwe fietspad langs de Rijlaan-Heumensebaan in Groesbeek is klaar. Maandag 5 oktober opende wethouder Sylvia Fleuren het fietspad. Dit deed ze door samen met de wegenbouwers de laatste ‘haaientand’ aan te brengen.  De gemeente heeft langs de Rijlaan-Heumensebaan in Groesbeek een vrij liggend fietspad aangelegd. De oude fietsstrook lag óp de smalle rijbaan. Dit zorgde voor gevaarlijke situaties voor fietsers. Met het nieuwe vrij liggende fietspad is de weg voor alle verkeersdeelnemers veiliger. Het filmpje dat de gemeente maakte van de opening van het fietspad is te zien via de link https://vimeo.com/465050222 Door de coronamaatregelen was de opening zonder publiek en pers.

1 september 2019

Extra toezicht op verkeerd parkeren langs de Nieuwe Ubbergseweg

Het fietspad langs de Nieuwe Ubbergseweg

Automobilisten riskeren voortaan een bekeuring als zij hun auto parkeren  op de populaire ‘sluipparkeerplaats’ (zoals de Gelderlander het noemt) aan de Nieuwe Ubbergseweg, op de grens van Nijmegen en Ubbergen. Veel forenzen en Duitse bezoekers parkeren op het voor auto’s doodlopende deel van de Nieuwe Ubbergseweg, omdat auto’s daar de hele dag gratis konden staan. Er rijden daar voornamelijk fietsers, voor wie het wel een doorgaande weg is. Na aanhoudende klachten van omwonenden grijpt de gemeente Nijmegen nu in bij dit vergeten stukje stad. Ook voor fietsers, veelal scholieren, zorgen de geparkeerde auto’s voor onveilige situaties. De gemeente Nijmegen heeft de belijning van het fietspad aan de heuvelkant vernieuwd en afbeeldingen van fietsers in de strook aangebracht. Hierdoor is het weer duidelijker dat dit een officieel fietspad is.

12 december 2016

Vreemde verkeerssituatie Zevenheuvelenweg Groesbeek

Bij de aanleg van de nieuwe rotonde in de Zevenheuvelenweg te Groesbeek is een vreemde situatie ontstaan. Bij het verlaten van de rotonde en nadat de bromfietsers de Zevenheuvelenweg zijn opgereden, worden ze na een twintigtal meters naar links, het fietspad op geleid. Dit komt mede omdat daar de bebouwde kom van Groesbeek eindigt. Maar… het links gelegen fietspad is bij de rotonde aangeduid met een bord G11 (verplicht fietspad) en daar mogen geen bromfietsen op rijden. Op dat gedeelte zou een bord G12a (Fiets/bromfietspad) moeten komen, zoals gebruikelijk buiten de bebouwde kom. zie de foto’s.

dsc_9761-fietspad-naam dsc_9754-rotonde-naam

 

16 oktober 2016

Opening fietspad langs de spoorkuil in Groesbeek

Op zaterdag 15 oktober heeft de PvdA afdeling Berg en Dal het fietspad langs de spoorlijn in Groesbeek, dat zo uitgebreid in het nieuws is geweest, op haar eigen manier, feestelijk geopend. Klaar is klaar! De opening vond plaats op de plek waar het fietspad nu nog was afgesloten, ter hoogte van de speelweide (kruispunt ds. J.A.Vischerlaan, schietbaan). Alle aanwezigen konden fiets, step of rolstoel gebruik maken van het schitterende fietspad. Eerst fietsten ze tot het eindpunt aan de Biesseltsebaan, daar draaiden ze om en reden daarna zonder obstakels naar het station van Kranenburg. De SPD heeft hen daar bijgepraat over het doortrekken van het fietspad naar Kleve in Duitsland. zie de foto’s.

dsc_4052-fietspad-naam-large