4 november 2021

Veel enthousiasme op info-avond EnergieCoöperatie Hoog&Laag in Persingen.

In de infrarood verwarmde boerenschuur van landgoed Buitengast in Persingen (één van de zonnedaken) vond op woensdag 3 nov de sfeervolle informatie- en intekenavond plaats van de EnergieCoöperatie Hoog&Laag. Aan een kleine 40 bezoekers werd uitgelegd hoe je kunt deelnemen aan het opwekken van zonne-energie op andermans dak in jouw regio. De ECo plaatst ca 500 zonnepanelen op 3 grote daken in de Ooijpolder. Als deelnemer koop je een aantal ZonDelen voor ca €300 per stuk en wordt lid van de coöperatie. Die investeert het geld in de zonnepanelen en de installatie. Inkomsten van de coöperatie bestaan uit de verkoop van de geproduceerde elektriciteit en subsidie. Na aftrek van kosten zoals onderhoud en verzekering wordt het batig saldo uitgekeerd aan de deelnemers. lees hieronder verder

Lees verder...
28 november 2017

Inwoners gemeente Berg en Dal richten energiecoöperatie op

Op maandagavond 27 november hebben ruim 50 inwoners uit verschillende dorpskernen van onze gemeente gezamenlijk besloten een energiecoöperatie op te richten en daarmee samen te werken aan de energietransitie. 
De intentie is om met 75 deelnemers 4 grote daken te voorzien van 750 zonnepanelen voor het opwekken van duurzame energie. Hierdoor kan de coöperatie jaarlijks de CO2-uitstoot met 100.000 kilogram CO2 terugdringen.Men heeft unaniem gekozen voor de naam ‘Energierijck coöperatie u.a.’ en daarbij ook de eerste bestuursleden benoemd, te weten: Caroline de Greeff (voorzitter), Jan ter Wal (secretaris), Mieke van den Hengel (penningmeester) en André de Wijse (algemeen bestuurslid). Inwoners uit de gemeente Berg en Dal die ook interesse hebben of lid willen worden van de coöperatie kunnen contact opnemen via samen@energierijck.nlArjan Vernhout en Jos van der Lint.  Na afloop van de bijeenkomst in Het Kulturhus te Beek heffen de kersverse coöperatieleden het glas.