20 mei 2016

Nieuwe tentoonstelling in museumpark Orientalis.

Donderdagmiddag 19 mei is door directeur Erna van de Ven de expositie  “Eeuwige verhalen”  in museumpark Orientalis te Heilig Landstichting geopend. De tentoonstelling, welke te zien is in het hoofdgebouw van het museumpark, laat de geschiedenis zien van het ontstaan van onze aarde zoals bekend in onze christelijke cultuur. Een van de samenstellers, de heer Jan van Laarhoven, benadrukte in zijn toespraak het belang van deze tentoonstelling, welke voor vele mensen een herbeleving is van iets, dat ze al lang wisten en voor andere mensen een nieuwe ontdekking is, maar die iedereen zou moeten kennen. Directeur Erna van de Ven bedankte in haar openingstoespraak de beide samenstellers van de tentoonstelling  Jan van Laarhoven en mevr. Agaath Ulrich, maar prees  ook het werk van alle andere vrijwilligers ( ze zou graag de vrijwilligers willen “klonen” omdDSC_2875 Orientalis naamat daar steeds een tekort aan is), die ze daarna met  een presentje bedankte. zie de foto’s.DSC_2898 Erna orientalis naam

17 mei 2016

Eeuwige verhalen in Orientalis H.Landstichting.

Sinds mensenheugenis zijn mensen op zoek naar de zin en betekenis van deze wereld: waar komen we vandaan? Waarom zijn de dingen zoals ze zijn? De verklaringen die ze bedachten, noemen we mythen. Culturen kunnen niet zonder die mythen. Het geloof in iets gemeenschappelijks is noodzakelijk als bindmiddel om identiteit, orde en samenhang te geven. Het zijn verhalen van alle tijden die al dan niet in aangepaste vorm, nog steeds worden verteld. Deze tentoonstelling gaat over twaalf verhalen zoals ze werden opgetekend en doorverteld in de monotheïstische godsdiensten. De verhalen in het Oude en Nieuwe Testament, die voor een deel ook werden opgenomen in de islamitische verhalenwereld, zijn van groot belang geweest voor de westerse cultuur. De laatste vijftig jaar echter is de kennis ervan enorm afgenomen. Veel mensen hebben geen idee meer wat de betekenis is achter het paasfeest, en dat is dan nog een van de meer bekendere feesten, zowel in de joodse als de christelijke cultuur. De expositie Eeuwige Verhalen vertelt verhalen uit de Bijbel waaronder, de schepping, de zondvloed, de Toren van Babel, de Exodus, de opstanding en het laatste oordeel. Deze verhalen worden in beeld gebracht door middel van diverse objecten, beelden, doeken, foto’s en maquettes uit de eigen collectie van het museum. Deze twaalf verhalen, die iedereen zou moeten kennen, zijn vanaf Pinksteren te zien. Museumpark Heilig Land Stichting Orientalis Profetenlaan 2 6564 BL Heilig Landstichting. Geopend van dinsdag tot en met zondag 11.00 – 17.00 uur.Dodenboek van Hunefer in Eeuwige verhalen