31 oktober 2021

Woondemonstratie in Nijmegen

Demonstranten op Plein 1944

De Nijmeegse Wooncoalitie hield zondagmiddag  een woonprotest op Plein ‘44 in Nijmegen tergen de woningnood, waaraan honderden mensen deelnamen. Het protest werd nu mede georganiseerd door DWARS, de jongerenafdeling van GroenLinks. Studentenvakbond AKKU en de PvdA Nijmegen hadden zich voor dit protest bij DWARS aangesloten. Het Woonprotest eist onder meer voldoende en betaalbare huisvesting, de aanpak van ‘parasitaire beleggers’ en wil dat de overheid maatregelen neemt tegen de escalerende huur- en huizenprijzen. Met het motto ‘huizen voor mensen, niet voor winst’ wil de Nijmeegse Wooncoalitie bijdragen aan het ontstaan van een brede beweging van woonverzet. Zo demonstreerden zij onder andere voor een einde aan langdurige leegstand en voor de  directe huisvesting van internationale studenten die nog steeds geen huisvesting hebben. Op het Plein waren diverse sprekers en er werd muziek gemaakt. Na het gebeuren op Plein 1944 trokken de deelnemers in een demonstratieve optocht door het centrum van Nijmegen, waarbij ook de Piersonstraat werd aangedaan.