13 november 2018

Inloopavond Duitse bus in de Musschenberg in Beek

Slechts weinig mensen hadden maandagavond de moeite genomen om naar de inloopavond  te komen over het opheffen van de lijnen 57 en 58 van de Duitse bus, de laatste bussen die  nog door het dorp Beek reden. De meeste mensen hadden inmiddels wel begrepen dat een inloopavond geen inspraakavond is en dat het definitief is, dat de bus m.i.v. 9 december niet meer door het dorp rijdt maar alleen over de N325, de “Nieuwe Rijksweg” waar de voorbereidingen voor de aanleg van nieuwe bushaltes reeds in volle gang zijn. En dat mag wat kosten, er zijn ingrijpende werkzaamheden en aanpassingen en er worden zelfs fietskluizen aangelegd, waar de fietsers hun fiets veilig kunnen opbergen. De medewerkers van de Provincie deden hun best om de bezoekers de nieuwe situatie uit te leggen. zie de foto’s.

29 november 2017

Buurt in actie voor behoud Duitse lijnbus in Beek.

Na het bekend worden van de voorgenomen plannen om het rijschema van de ‘Duitse’ bus te wijzigen, is er een petitie gestart voor het behoud van de buslijnen 57 en 58 door Beek. De plannen: één lijn vervalt, de ander komt niet meer door het dorp, maar gaat via de grote weg, de N325, rijden. Om de bus richting Nijmegen te nemen, moet je dan dus de drukke N325 oversteken. Voor het behoud van deze bus is er onlangs een handtekeningenactie gestart en dat leverde 1745 handtekeningen op. Op woensdag 29 november werden de ingekomen handtekeningen in Hotel Restaurant de Musschenberg te Beek door het actieteam van inwoners,  Gieny Jansen en Jelbrich de Vries overhandigd aan de gedeputeerde mevrouw Conny Bieze, die, namens de provincie verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer. Een afschrift werd aangeboden aan de wethouder van de gemeente Berg en Dal, Alex ten Westeneind. Ongeveer 40 belangstellende waren gekomen om dit mee te maken.  Er werden diverse vragen en suggesties op mevrouw Bieze afgevuurd, maar zij vertelde, dat ze haar best gaan doen maar geen harde toezegging kan doen. Een reden was o.a. dat door het mijden van het dorp Beek, drie minuten tijdwinst was voor de bus. Aanwezigen in de zaal verklaarden daarop, dat door de “slimme afstelling” van de verkeerslichten op het Keizer Traianusplein in Nijmegen deze winst zeker weer teniet werd gedaan, omdat de bus daar toch in de file op op deN325 kwam te staan en dus niet verder kon. Mevrouw Bieze beloofde een en ander te laten onderzoeken. zie de foto’s.