5 oktober 2017

Boswerkzaamheden gaan van start in populierenbosje de Spruitenkamp Ooij

Staatsbosbeheer gaat investeren in de toekomst. Boswerkzaamheden gaan van start in populierenbosje de Spruitenkamp in Ooij. Staatsbosbeheer gaat in de aankomende weken beginnen met de omvorming van het populierenbosje de Spruitenkamp in Ooij. De helft van de populieren zal worden vervangen door andere loofbomen. Hierdoor ontstaat er een gevarieerder bos waar planten en dieren zich meer thuis voelen. De Spruitenkamp is een populierenbos van ongeveer 3 hectare groot. Staatsbosbeheer gaat dit bos in twee fases omvormen naar een gevarieerd loofbos. Het eerste deel zal over een aantal weken worden gekapt. Hierna zal de grond klaar gemaakt worden voor de aanplant van loofbomen, zoals eik, els, iep en esdoorn. Het aanplanten van deze bomen zal in het najaar of volgend voorjaar plaats vinden. Staatsbosbeheer kiest er bewust voor om het bos in twee fases om te vormen. Zo krijgen de aanwezige planten en dieren de kans om zich te vestigen in het nieuwe loofbos. Zodra dit bos voldoende beschutting en veiligheid biedt zal ook het tweede deel over een aantal jaren omgevormd worden, tenzij de populieren uit veiligheid eerder gekapt moeten worden. 

Lees verder...