26 september 2021

Burendag Blekershof in Beek

Burendag Blekershof in Beek

In Beek-Ubbergen hebben inwoners van straten het initiatief genomen om plantsoentjes van de gemeente over te nemen. De bewoners willen graag hun omgeving verduurzamen. Zijn voor biodiversiteit en willen contact van buren onder elkaar bevorderen. We zijn samen, inwoners en Forte Welzijn, in de straat aan de slag gegaan met kennis maken en het idee verspreiden. Dat leverde enthousiaste reacties op. Daarna is er samen met de buurt, opbouwwerk Forte Welzijn, en 2 medewerkers van de afdeling groen plant plannen gemaakt (en voor een deel worden die nog verder uitgewerkt). Met burendag hebben we een begin gemaakt met het beplanten van de plantsoentjes. Naast de andere aanplant die ze daarin willen, gaan ze ook verder aan de slag met het vergroenen van hun straat. In de Blekershof hebben de bewoners 3 plantsoen(tjes) overgenomen. De bestrating en boom in 1 plantsoen zijn verwijderd. Een andere boom en ondergrond zijn ervoor in de plaats gekomen. In een ander plantsoen zijn bodembedekkers en planten aangeplant die de biodiversiteit bevorderen. Het 3e plantsoen wordt in de overleg met de gemeente beplant. Tijdens burendag waren er knutselactiviteiten voor de kinderen, lekkere hapjes en veel gezelligheid. De kinderen die niet konden wachten tot de activiteiten begonnen waren om 11.00 uur maar vast gestart met een gat graven voor de boom. zie de foto’s