20 december 2019

Kerstviering op basisschool de Biezenkamp in Beek

De “Blazersklas” van de Biezenkamp

Basisschool de Biezenkamp in Beek hield afgelopen donderdag 19 december haar jaarlijkse kerstviering en afsluiting van het jaar. Nadat de leerlingen eerst allemaal gezamenlijk in hun klassen hadden gegeten, waarbij ze allemaal wat lekkers hadden meegebracht, volgden er een aantal optredens in de aula van de school. Allereerst was er een optreden van het schoolkoor, de Biezenklanken o.l.v. Marieke van Ruitenbeek, gevolgd door de onlangs opgerichte “Majorettes”. Daarna was het de beurt aan de “Blazersklas” Alle leerlingen van beide groepen 7 van de school hadden het hele seizoen geoefend op een blaasinstrument, samen met een aantal leden van KNA en nu konden ze het geleerde in de praktijk brengen. En dat was prachtig en belooft wat voor de toekomst. Onder leiding van Marieke van Ruitenbeek speelden ze een aantal nummers en kregen daarbij veel bijval van het publiek. En nu maar hopen dat er een deel van doorgaat in de muziek, het talent is er wel. Ze kregen allemaal een oorkonde voor het deelnemen aan het project “de Blazersklas” van KNA. Bij het verlaten van de school zongen de The Small Stream & Rush Camp Carol Singers (een deel) op het schoolplein. Zie de foto’s 

22 december 2017

Kerstviering basisschool de Biezenkamp in Beek

Basisschool de Biezenkamp in Beek hield donderdagmiddag jaar jaarlijkse kerstviering met o.a. lekker eten in de klas, dat door de kinderen zelf was ingebracht. Buiten werden de kinderen en ouders verwelkomd met muziek vak van het koor The Small Stream & Rush Camp Carol Singers bij het kampvuur, terwijl dit koor ook weer bij het afscheid zong. In de school was een optreden van twee leerlingen (Sjef en Jikke) op de viool voor “Serious Request.  Verder was Marieke van Ruitenbeek weer paraat met haar schoolkoor terwijl een aantal van deze leerlingen haar op een muziekinstrument begeleidden. Als afsluiting was er in de Aula van de school een gezamenlijk optreden van alle leerlingen die een blaasinstrument bespeelden (de “Blazersklas”) met medewerking van een aantal leden van de harmonie KNA. Een geweldig geheel dat ook weer onder leiding stond van Marieke van Ruitenbeek. Elke week hebben de kinderen muziekles gehad op hun blaasinstrument. Ze waren nu zover dat ze aan hun ouders konden laten horen wat ze geleerd hebben. zie de foto’s deel 1;  deel 2