26 februari 2021

Berg en Dal bezuinigt door wegenonderhoud terug te brengen naar laag niveau

De gemeente Berg en Dal moet van 2021 tot 2025 jaarlijks € 255.000 bezuinigen op onderhoud van rijbanen, fiets- en voetpaden en parkeerplekken. Dit heeft de gemeenteraad in november 2020 bepaald. De gemeente kan deze bezuiniging alleen realiseren door het onderhoud van álle wegen terug te brengen naar een laag niveau. Bij een laag niveau voldoet de gemeente nog steeds aan de wettelijke eisen voor wegenonderhoud. Wethouder Sylvia Fleuren: “De kosten in de gemeente Berg en Dal zijn gestegen. Dit geldt met name voor de Wmo en Jeugdzorg. Hierdoor moeten we keuzes maken en maatregelen treffen. Door op wegenonderhoud te bezuinigen kunnen we verdere bezuinigingen op de zorg voorkomen. Hierdoor houden we de voorzieningen op peil en kunnen we bijvoorbeeld de verenigingen ontzien.” Versobering wegenonderhoud. De versobering van het onderhoud heeft vooral gevolgen voor de centrumgebieden. De afgelopen jaren was voor deze gebieden het onderhoudsniveau nog ‘hoog’. Dit betekent dat gaten, scheuren en kuilen in de weg snel worden hersteld. Bij een laag niveau worden oneffenheden in een weg meer geaccepteerd. De begroting voor wegenonderhoud gaat door de bezuiniging van € 1.278.000 (2020) naar  € 1.023.000 per jaar. Hierbij is geen rekeningen gehouden met eventuele extra kosten door extreem weer. Extreme hitte en gladheidsbestrijding kunnen het wegdek aantasten. De gemeenteraad neemt op 1 april een beslissing over het versoberen van het wegenonderhoud naar een laag niveau. Over twee jaar evalueert de gemeente de versobering. 

rSFBAZt A VL ECcvayF n
4 november 2018

De bezuiniging bibliotheek gemeente Berg en Dal gaat niet door.

De bezuiniging op de bibliotheek in de gemeente Berg en Dal is van de baan.  Die bieb zou het in 2019 met 50.000 Euro minder moeten doen, na een eerdere korting van 50.000 Euro twee jaar geleden. Maar de gemeenteraad heeft daar een streep doorgezet. Een motie daartoe, ingediend door de VVD, kreeg ruime steun. De bibliotheek heeft in Berg en Dal drie grote vestigingen (Millingen, Beek en Groesbeek) en drie kleine (Leuth, Ooij en Kekerdom). Recent liet de bieb weten vestigingen (deels) te moeten sluiten als de bezuiniging door zou gaan. Die is nu van tafel. Althans voor 2019. Of de bezuiniging ook voor volgende jaren geschrapt wordt, zal in december besloten worden.