4 maart 2016

4 geslachten in de gemeente Berg en Dal.

Tiny Hendrix uit Ooij had het 3 jaar geleden al meegemaakt maar nu is het weer gebeurd. 4 geslachten op een rij. Ze is 93 jaar en nog steeds erg actief en vandaag ging ze op de foto met haar dochter (en oma) José Janssen-Giesberts (63 uit Berg en Dal) haar kleindochter (en mama) Suzan Janssen-Peters (geboren Janssen, 34 uit Groesbeek) en de op 24 november 2015 geboren achterkleindochter Jinte Peters. Ook haar andere kleindochter Laura werd onlangs ( 23 januari) moeder van een (klein-) zoon. DSC_9636 4 geslachten naam

3 maart 2016

Inspirerende en enerverende avond “museumtoerisme in Berg en Dal”

In het kader van “museumtoerisme in Berg en Dal” heeft de  CDA afdeling Berg en Dal dinsdag 1 maart een openbare thema bijeenkomst georganiseerd in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944 – 1945. Gastheer en directeur Wiel Lenders van het bevrijdingsmuseum begon met korte presentatie over het museum, hij gaf aan hoe belangrijk het Bevrijdingsmuseum is voor het toerisme in Berg en Dal en dat hij ruim 6,5 miljoen euro nodig heeft voor een nieuw museum. Het Bevrijdingsmuseum is nu gehuisvest in de barakken van Neeltje Jans en is nodig toe aan vernieuwing, de daken zijn slecht en “de koepel lekt aan alle kanten”. Hij gaf in grote lijnen aan waaraan het nieuwe museum in Groesbeek moest voldoen. De oppervlakte moet o.a. verhoogt worden naar bijna 3.000 vierkante meter en alles moet gemoderniseerd worden. Op de vraag wat er gebeurd als het benodigde budget niet binnen gehaald wordt, antwoordde hij nuchter; daar ga ik niet vanuit, heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. Na zijn introductie nam Wiel Lenders samen met gedeputeerde Bea Schouten en wethouder Sylvia Fleuren plaats aan de forum tafel en werd er ook in het algemeen gesproken over het toerisme in Berg en Dal, en welke rol zowel de lokale overheid als de Provincie hier in bereid is te nemen. Gespreksleider Twan Vissers leidde deze avond. Kortom een inspirerende en enerverende avond over het museumtoerisme in Berg en Dal. Persfoto CDA

16 februari 2016

Kunstwerken bij entree van Beek

Sinds vorige week is de entree van de bebouwde kom van Beek aan de Verbindingsweg “opgefleurd” met een tweetal kunstwerken (hekwerken) op de muren van de ecopassage. Het past mooi bij de bomen, het water en het riet. Het hek is ontworpen door Gerwolt Westhuis uit Sint Jansklooster. Het lijkt er op dat de Verbindingsweg nu helemaal klaar is. DSC_6354 kunstwerk Beek naam

5 februari 2016

Sleuteloverdracht gemeentehuis in Groesbeek 2016

Vrijdagavond vond in het gemeentehuis van Berg en Dal te Groesbeek de sleuteloverdracht plaats van de sleutels aan de prinsen van de carnavalsverenigingen uit de gemeente Berg en Dal. Aanwezig waren de prinsen en prinsessen van Berg en Dal, Leuth, Beek, Ooij en Millingen aan de Rijn, Groesbeek (2) en Kekerdom met hun gevolg. Zij verzamelden  in eerste instantie  in de SOK-tent op het Marktplein in Groesbeek. Daar werden ze opgehaald door burgemeester Mark Slinkman en wethouder Sylvia Fleuren met muziek van fanfare Jubilate Deo en nadat eerst een groepsfoto op het bordes van het gemeentehuis was gemaakt, ging het hele gezelschap naar de raadszaal, waar de “plechtigheid” plaats vond. De sleuteloverdracht is ieder jaar een symbolisch moment, waarbij de burgemeester ‘de macht’ voor 4 dagen uit handen geeft en bij de carnavalsverenigingen neerlegt. De burgemeester had een geweldige toespraak, doordrenkt met humor, terwijl de aanwezige prinsen en prinsessen allemaal een eigen speech hadden.  Na de overdracht was er tijd voor een informeel samenzijn met een hapje en een drankje. zie de foto’s DSC_0361 prinsen naam

31 januari 2016

Tweede editie Bridge Open Berg en Dal zeer geslaagd

Ter gelegenheid van het samengaan van de gemeentes Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn organiseerden de bridgeclubs BC de Groebelton (Groesbeek), EmBeCe ’94 (Milingen aan de Rijn) en BC Hoog Laag (Ooij) vorig jaar op zaterdag 31 januari 2015  een kennismakingsdrive voor alle in verenigingsverband actieve bridgers binnen de nieuwe gemeente. Het grote succes van die drive deed de drie verenigingen besluiten er een jaarlijks terugkerende activiteit van te maken. Na vorig jaar in Groesbeek vond de Bridge Open Berg en Dal dit jaar op 30 Januari plaats in de Sprong te Ooij. Verschil met vorig jaar was dat nu niet alleen de leden van de bridgeclubs maar ook alle overige inwoners van de gemeente mee mochten bridgen. zie de foto’s deel 1 ; deel 2DSC_7859 Bridge Open naam

Lees verder...
29 januari 2016

Harmonisatie afvalinzameling gemeente Berg en Dal goedgekeurd.

De gemeenteraad van Berg en Dal  is donderdagavond tijdens de raadsvergadering akkoord gegaan met het voorstel om de afvalinzameling in de gemeente Berg en Dal per 1 januari 2017 te harmoniseren. Dat houdt in dat er vanaf 2017 betaalde zakken komen (Voor Millingen en Groesbeek blijven) voor het restafval. Daarbij zullen er twee minicontainers komen c.q. blijven voor het GFT afval en het oud papier.  De afvalstoffenheffing zal daarom ook opnieuw worden vastgesteld. Het college zelf steunt het raadsbesluit niet, maar zal dit wel uit moeten voeren. Ook ging de raad akkoord met een  eenmalige subsidie van maximaal € 50.562 voor de frictiekosten en de aanleg van een glasvezelverbinding  te bekostigen voor de Omroep Berg en Dal, welke ontstaan is na een fusie van Omroep Groesbeek en Omroepstichting Milbergen (WFM). De gemeente heeft  de wettelijke plicht een lokale publieke media-instelling te bekostigen. De raad is niet akkoord gegaan met het voorstel om garant te staan voor een lening van 5 miljoen voor herstructurering en capaciteitsuitbreiding van sportpark De Heikant  in Groesbeek afgewezen.DSC_7173 raadsvergadering naam

Lees verder...
29 januari 2016

Giro d’Italia startsein in Berg en Dal.

Donderdag werd op diverse plaatsen de provincie Gelderland het startschot gegeven voor de aftelling naar de Giro d’Italia. Ook de gemeente Berg en Dal gaf donderdagavond het startsein  voor deze aftelling van de 99 dagen  op weg naar de Big Start.  Daarvoor was het gemeentehuis al roze gekleurd. Na een openingswoord van wethouder Sylvia Fleuren, waarbij ze ook sprak met enkele partijen,  werd het startschot gelost door Chris Rouw en dochter Ingrid van Wielervereniging Breda voor wielrenster Linda Poelstra-Ringlever, specialiste in criteriums en wedstrijden in de heuvels / bergen.  Zij is inwoner van de gemeente Berg en Dal en woont aan de route. Ook was Wim Houben aanwezig. Hij wil, samen met zijn team (nu 7 man, inschrijving is nog mogelijk) , voor een goed doel, in dit geval de buurthuizen  in de gemeente Berg en Dal,  waar  allerlei nieuwe plekken ingericht zijn en activiteiten worden opgestart, op 28 april,  ivm deze Giro d’Italia,  vanuit Corso Bolzano in Turijn in tien dagen naar Groesbeek fietsen om op 7 mei, de dag van de doorkomst rond 14.00 uur te finishen op de Pannenstraat. Kijk voor meer info en aanmelding op /www.facebook.com/Giroesbeek2016. De 99e editie van de Giro d’Italia komt op 7 mei door de dorpen in de gemeente Berg en Dal,  dorpen Groesbeek, Beek en Berg en Dal. Dan laten we als gemeente (inter)nationaal zien dat de gemeente Berg en Dal een prachtige gemeente is waar je eindeloos kunt fietsen. Ook in andere steden en dorpen van de provincie Gelderland staan diverse gebouwen in het roze licht vanaf deze datum. Heel Gelderland is dan verbonden door de roze kleur van de Giro d’ Italia.  Zie de foto’s DSC_7069 gemeentehuis roze naam DSC_7133 Giro naam

Lees verder...
27 januari 2016

2e Bijeenkomst “Kansen voor toerisme en recreatie in de gemeente Berg en Dal”

Dinsdagavond vond de tweede bijeenkomst “Kansen voor toerisme en recreatie in de gemeente Berg en Dal” plaats in het gemeentehuis van Berg en Dal. Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor de gemeente Berg en Dal. Toeristen, ondernemers en inwoners profiteren van een krachtige toeristisch recreatieve sector. Om het sociaaleconomische belang van de sector te vergroten, ontwikkelt de gemeente samen met ondernemers en andere belanghebbenden een toeristisch recreatieve visie.  De gemeente heeft op 15 december een brainstormavond georganiseerd in het Afrikamuseum. Een groot aantal ondernemers en andere belangstellenden waren daar bij aanwezig. Deze avond heeft hen veel input opgeleverd voor de toekomstige visie op toerisme en recreatie in Berg en Dal. Ook deze avond waren weer veel belangstellenden aanwezig om naar de toekomstvisie van de diverse sprekers te luisteren en samen van gedachten te wisselen. zie de foto’sDSC_6257 toerisme naam

16 januari 2016

Prinsenreceptie voor Prinses Patricia in Berg en Dal.

Vrijdagavond was er in dorpshuis Kerstendal te Berg en Dal (Duufelshemel tijdens de carnaval) een prinsenreceptie voor prinses Patricia van carnavalsvereniging De Berggeiten. Alle carnavalsverenigingen uit het Hoog en het laag, inclusief CV de Dwarsliggers uit Malden gaven acte de présence en zorgden gezamenlijk voor een feestelijke receptie. Aan het slot van de receptie werd door prinses Patricia de foto van haar voorganger, prins Max met zijn kabinet, opgehangen in de eregalerij van oud-prinsen. zie de foto’s deel 1; deel 2;  deel 3; deel 4 DSC_1817 Berggeiten naamDSC_2316 Berggeiten naam