27 september 2018

De gemeente Berg en Dal geeft haar inwoners de ruimte in de begroting 2019

Het college van de gemeente Berg en Dal legt de gemeenteraad een sluitende begroting 2019 voor. Dit betekent dat het college verwacht dat de uitgaven betaald kunnen worden uit de inkomsten. In deze begroting heeft de gemeente ruimte gemaakt voor verduurzaming en voor inwonersinitiatieven. De gemeenteraad beslist op 1 november over deze begroting.
In deze begroting heeft het college haar ambities uit het coalitieakkoord “Duurzaam verder bouwen” vertaald in concrete doelen en resultaten. Met deze eerste begroting van het huidige college zet de gemeente grote stappen op -onder andere- het gebied van duurzaamheid en inwonersinitiatieven. Het college vindt dat wij en onze (klein)kinderen moeten kunnen opgroeien in een mooie, veilige en gezonde -en dus duurzame- omgeving. Bovendien stimuleert de gemeente haar inwoners om maatregelen op het gebied van duurzaamheid uit te voeren. Daarmee kunnen de inwoners hun energiekosten verlagen.

Lees verder...
6 oktober 2016

Begroting Berg en Dal gaat digitaal!

Wat betaalt de gemeente eigenlijk allemaal? En waar komt het  geld vandaan? Welke keuzes maakt de gemeente om het geld uit te geven? Vanaf 6 oktober krijgt de nieuwsgierige lezer meer inzicht in de wereld van de gemeentebegroting. Om 20.00 uur gaat namelijk de eerste digitale begroting van de gemeente Berg en Dal de lucht in. Dan krijgt politiek Berg en Dal ook een technische toelichting over deze site en de begroting 2017. Met deze stap kan iedereen op elk moment in de begroting zien waar de gemeente Berg en Dal op inzet en hoe ze dat gaat doen.  Verder is de begroting leesbaarder door het gebruik van klare taal. Hierdoor wil het college een grotere groep inwoners bereiken en betrekken bij de plannen van de gemeente. zie de site (begroting)DSC_3054 gemeentehuis Groesbeek (Large)