22 mei 2022

1e dag van de Kaloramars goed verlopen.

Wandelaars bij de Thornsche Molen in Persingen

Zaterdag was de eerste dag van de Kaloramamars 2022. Onder prachtige weersomstandigheden ( er was even een kort buitje) waren weer veel wandelaars onderweg door de Ooijpolder en een deel van Duitsland om daarna het laatste stuk af te leggen door de bossen en de heuvels van de Beekse stuwwal. En natuurlijk werd ook verpleeghuis Kalorama aan gedaan. Daar werd gemusiceerd door Batavorum, terwijl er bij het Kulturhus een optreden was van de Grensland Bigband. De tocht begon en eindigde bij het Kulturhus in Beek. Er deden 740 lopers mee. Zondag is er opnieuw de mogelijkheid om de mars te lopen. zie de foto’s (komen nog)

21 mei 2022

Opening tentoonstelling in Huize Wylerberg te Beek

Met de onthulling van het bord opende burgemeester Slinkman de tentoonstelling.

Burgemeester Mark Slinkman was vrijdagmiddag aanwezig bij de opening van de tentoonstelling ter gelegenheid van 100 jaar huis Wylerberg in Beek. Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Huis Wylerberg is er een tentoonstelling over de geschiedenis van het huis en haar bewoners. Documentaires, geschreven tekst en historische objecten vertellen het verhaal van het ontstaan van het huis tot en met het huis in de huidige tijd. De tentoonstelling is te zien in de historische muziekzaal van Huis Wylerberg. Herman Leensen maakte de foto’s. Zie de foto’s.

18 mei 2022

Opening van de knuffelbank en -fauteuil op De Biezenkamp in Beek

Ontwerper Dorien van der Tol met enkele leerlingen bij de door haar, in samenwerking met de leerlingen ontworpen bank en fauteuil.

Het zijn natuurlijk niet zomaar een bankje en fauteuil die woensdag 18 mei op basisschool de Biezenkamp in Beek feestelijk werden ingewijd. Ze verwijzen naar een bijzondere tijd die veel impact heeft gehad op ouders, leerkrachten en de kinderen. Een tijd waarbij alles wat zo
vanzelfsprekend was plotseling niet meer kon, namelijk “Samen Zijn”. Met elkaar in de klas zitten, een leerling een bemoedigende knuffel geven, of gewoon je kind naar school brengen. Het heeft ons bewust gemaakt hoe fijn die vanzelfsprekendheden zijn. Daarom
heeft de oudervereniging van De Biezenkamp een project geïnitieerd om deze knuffelbank
en -stoel te plaatsen als symbool voor “Samen Zijn”. Ze staan precies 1,5 meter van elkaar af, onder een afdak en zitten vol met verwijzingen naar deze speciale periode. Ze zijn onder begeleiding van
beeldend kunstenaar Dorien van den Tol door de leerlingen zelf mede-ontworpen. Als onderdeel van de opening wordt er later bij dit bijzonder straatmeubilair ook een tijdscapsule geplaatst. In deze capsule zitten verhalen, kunst, tekeningen en gedichten van ouders, kinderen en leerkrachten die allemaal betrekking hebben op de periode waar we moesten omgaan met het virus. De tegel waaronder de tijdscapsule wordt geplaatst ligt er al. Twee jarige leerlingen  van de onderbouw mochten samen met een derde leerlinge de bank en de fauteuil onthullen, in aanwezigheid van alle leerlingen en leerkrachten van de Biezenkamp.” Gekoppeld aan het in gebruik nemen van de bank en fauteuil is er ook een kinderkunsttentoonstelling “Samen Zijn”, waaraan ook Johan Faber aan heeft meegewerkt. Ouders en kinderen kunnen deze in de aula van de school  na schooltijd bekijken van 18 mei tot 25 mei. Ze kunnen dan zien wat de leerlingen hebben gecreëerd rond het project. Tegelijkertijd heeft De Biezenkamp stilgestaan bij het 100-jarig bestaan van de KNA! Ook hiervoor geldt hoe belangrijk Samen Zijn is. Door samen muziek te maken, samen te dansen en feest te vieren. Leerlingen hebben ook hiervoor prachtige kunst gemaakt. zie de foto’s

15 mei 2022

Huldigingen, diploma’s, uittreders en feest bij brandweer Ubbergen.

De leden en inmiddels een aantal oud-leden van de brandweerkorpsen van Ubbergen en Kranenburg

30 maanden na hun laatste bijeenkomst konden de leden van de vrijwillige brandweer Ubbergen eindelijk weer hun “Korpsavond” houden in de brandweerkazerne te Beek. Daarvoor waren de leden, de oud-leden, burgemeester Mark Slinkman en de collega’s uit het Duitse Kranenburg uitgenodigd, met welk laatste korps al vele jaren een stevig vriendschaps- en samenwerkingsverband bestaat. Maar voor het gezelligheidsfeestje van die avond moesten er eerst een aantal officiële handelingen verricht worden,. Zo werd er afscheid genomen van 5 leden van het korps, maar werden ook 2 nieuwe leden verwelkomd, die beiden gestart zijn met de opleiding “Manschap”.  Twee leden werden gehuldigd voor hun jarenlange trouwe dienst en 5 leden kregen hun diploma “Manschap” en twee hun diploma voor bevelvoerder.  Ook werd aandacht besteed aan twee leden, die bij meerdere korpsen ingezet worden i.v.m. hun dagelijkse werkzaamheden in meerdere plaatsen. Burgemeester Mark Slinkman reikte de diverse onderscheidingen en diploma’s uit.  Ook de Freiwillige Feuerwehr uit Kranenburg had nog een cadeautje voor de scheidende brandweermensen waar ze zelf vele jaren mee samengewerkt hadden , terwijl Michiel Spierings in zijn afscheidswoord vele lovende woorden had over de samenwerking met dit korps. Intussen is de zoon van Michiel ook al lid van het Ubbergse brandweerkorps, terwijl zijn opa dat voorheen ook was. Namens de personeelsvereniging van het Ubbergse korps werden er lovende woorden en cadeautjes uitgereikt.  zie de foto’s deel 1;  deel 2;  deel 3

Lees verder...
9 mei 2022

Jubileumfeest BVC’12

De jongste jeugd van BVC krijgt uitleg van de mensen van SportXtra

BVC’12 vierde op zaterdag 7 mei op grootse wijze haar 110 jarig bestaan . Dat gebeurde met een BVC “footgolftoernooi” voor zowel de jeugdteams als de voormalige oud-spelers en hun aanhang.  Over de dag werden de teams ingedeeld in verschillende leeftijdscategorieën op het BVC complex, waar men een mooi en uitdagend footgolf-circuit had uitgezet met medewerking van SportXtra (Kids, spel en Fun en voor volwassenen). Daarin zat naast het wedstrijd en spel element zeker ook een funfactor in. De gehele dag door werd er voor een hapje en een drankje gezorgd.  Aan het begin van de avond was er een “foodcourt”. Aansluitend hierop was er zaterdagavond een groots opgezette feestavond met artiesten. zie de foto’s van de jongste jeugd deel 1deel 2zie de foto’s van de oudere jeugd ; zie de foto’s van de volwassenen en foodcourt deel 1;  deel 2; deel 3; zie de foto’s van de feestavond. 

5 mei 2022

Dodenherdenking in Beek

Sylvia Fleuren en Toon de Jong tijdens de dodenherdenking in Beek

Op woensdag 4 mei herdacht Beek alle militairen en burgers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in en buiten het Koninkrijk der Nederlanden zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.  De herdenking was georganiseerd door de Stichting Reünie Paratroepers bij het Bevrijdingsmonument in het Lt. H.P Foleyplantsoen. Locoburgemeester  Sylvia van de gemeente Berg en Dal hield tijdens de herdenking een toespraak en legde namens de gemeente Berg en Dal, samen met haar zoon, bloemen bij het monument . Twee leerlingen van de Havo Notre Dame des Anges, Zoë Stronks en Lisa Fuchs,  droegen een gedicht voor. Muzikale medewerking werd verleend door Kinderkoor De Biezenklank ( van de basisschool), muziekvereniging K.N.A  en het Zangkoor de Small Stream & Rush Camp Carolsingers, welk koor een Oekraïens lied ten gehore brachten. Ook KNA speelde een Oekraïens lied. Toon de Jong, de voorzitter van de stichting Reünie Paratroepers leidde de herdenking. Door diverse instanties en verenigingen werden kransen en bloemen gelegd bij de beide monumenten. Namens de gemeente Kranenburg, Duitsland, werden bloemen gelegd door  Dr. Berta Heins, plaatsvervangend burgemeester van Kranenburg. . zie de foto’s deel 1;  deel 2

24 april 2022

Rob Jansen Sr uit Beek overleden

Op 18 april is Rob Jansen Sr (van Hotel restaurant ’t Spijker) uit Beek op 97 jarige leeftijd in Beek overleden. Rob Jansen woonde de laatste jaren in zorgcentrum ’t Höfke in Beek . Wij wensen zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen, alsmede de overige familieleden en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. De uitvaart vindt in besloten kring plaats.

24 april 2022

Koningsspelen en sponsorloop de Biezenkamp in Beek.

Vrijdag 22 april was een sportieve dag in Beek, basisschool de Biezenkamp deed mee aan de Koningsspelen. Na een gezamenlijke start op het schoolplein waren er allerlei sportieve activiteiten. De groepen 1 en 2 bleven in en rondom de school. De groepen 3 t/m 8 gingen aan de slag op de velden van BVC, manage Ebbers, tennisvereniging de Oorsprong, Petanque vereniging Beek en het strand bij het Wylerbergmeer. Heel fijn dat de verenigingen opnieuw bereid waren om mee te werken aan deze dag. 

Tegen 13.15 uur startte een sponsorloop. Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 (en enkele leerlingen uit groep 4) renden in 20 minuten zoveel mogelijk rondjes rondom de school en het Kulturhus. De opbrengst van deze loop gaat voor het grootste deel naar hulp aan Oekraïne, een kleiner deel (max 1000 euro) is voor het natuurkamp het Woldhuis. De sponsorloop was een initiatief van leerling Wout van der Loo uit groep 8B. Hij heeft de afgelopen weken veel tijd besteed aan de organisatie en communicatie. Ook heeft Wout geregeld dat Nico de Witt drinken en fruit heeft gesponsord voor de sportieve leerlingen. Het team van de Biezenkamp bedankt de verenigingen, Nico de Witt, ouders en uiteraard alle leerlingen voor deze geslaagde dag. zie de foto’s van de Koningsspelen (komen nog).   zie de foto’s van de sponsorloop deel 1; deel 2;

15 april 2022

Koninklijke onderscheiding voor Pauline Aarts uit Beek.

Koninklijke onderscheiding voor Pauline Aarts
Gistermiddag kreeg Pauline Aarts uit Beek een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal reikte de onderscheiding uit. Dit deed hij bij een minisymposium dat was georganiseerd voor het 40-jarig jubileum en afscheid van Pauline Aarts bij haar werkgever de Sint Maartenskliniek. Pauline Aarts is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Pauline Aarts zorgde voor innovatie en vernieuwing in de Kinderrevalidatie. Ze is een boegbeeld in het hele Nederlandse domein van de kinderrevalidatie. Ze heeft de kinderergotherapie met veel enthousiasme ontwikkeld. Eerst als ergotherapeut in de zorg, later in combinatie met een rol als wetenschappelijk onderzoeker en in de laatste jaren als manager. Van harte proficiat! Foto: Ruth Fotografie