4 oktober 2022

Basteicafé: Nijmegen in handen van de Fransen

De inname van Nijmegen, 9 juli 1672, gravure van Samuel Cholet. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ignace Latour via ignacelatour@hotmail.com.
 

Oktober is de Maand van de Geschiedenis, met dit jaar als thema ‘Wat een Ramp!’. Donderdag 20 oktober staat het jaar 1672 centraal tijdens het Basteicafé. Dit jaar is het 350 jaar geleden dat de Zonnekoning Lodewijk XIV de Republiek der Verenigde Nederlanden binnenviel. Niet voor niets wordt dit zogenaamde Rampjaar op veel plaatsen in ons land herdacht. Ook Nijmegen bewaart de nodige herinneringen aan deze inval: na een moedige verdediging tijdens de belegering door het Franse leger moest Nijmegen uiteindelijk capituleren en verbleven de Fransen twee jaar in onze stad. Was dit een ramp voor Nijmegen? En voor de Republiek? Met twee lezingen en een column proberen we een antwoord te geven op die vragen. Over de achtergronden van de strijd en de impact die deze had op onze stad zullen twee historici hun bevindingen met ons delen. Zo neemt historicus Emile Smit ons mee naar de Rijn bij Lobith waar het enorme Franse leger met het grootste gemak ons land kon binnenlopen en zo al gauw bij Knodsenburg terecht kwam. De Nijmeegse historicus Paul Dickmann dook in de archieven en schetst daaruit vooral de gevolgen voor de Nijmeegse burgerij. Columnist Vincent Cantrijn zal op eigen wijze zoeken naar mogelijke verbanden met de huidige actualiteit. De presentatie is in handen van Ignace Latour. De sfeervolle muzikale omlijsting door huis-dj Jan-Willem Koolen plus de catering van DROOM! de Bastei maken deze avond compleet. Tijd: 20.00 – 22.30 uur. Kosten: €5,00. Aanmelden: Schrijf je van tevoren in via debastei.nl/basteicafe29. Let op: het aantal toegangsplaatsen is beperkt!  De Bastei is gevestigd aan de Waalkade 83 in Nijmegen, ingang via het entreegebouw aan de Lange Baan 4, telefoon 024 – 3297070. Voor meer informatie: www.debastei.nl.  

 

6 september 2019

Basteicafé: De cultuurstrijd om de wolf

De Europese Wolf

Het zal niemand ontgaan zijn dat de terugkeer van de wolf in Nederland veel stof heeft doen opwaaien. De wolf als roofdier, en misschien ook als symbool, zet alles op scherp. Op donderdag 12 september organiseert het Basteicafé een avond rond de wolf, met een drietal lezingen door Thomas van Slobbe, algemeen directeur van Stichting wAarde, Karen Hermens, schapenhouder en eigenaar van That Will Do en Martin Drenthen, universitair hoofddocent milieufilosofie aan de Radboud Universiteit. De presentatie is in handen van Ignace Latour. De sfeervolle muzikale omlijsting door Jan-Willem Koolen en de catering van DROOM! de Bastei maken deze avond compleet. Tijd: 20.00 – 22.30 uur. Kosten: € 5,00. Aanmelden: Schrijf je van tevoren in via debastei.nl/basteicafe18. Let op: het aantal toegangsplaatsen is beperkt! De Bastei is gevestigd aan de Waalkade 83 in Nijmegen, ingang via entreegebouw aan de Lange Baan 4, telefoon 024 – 3297070. Voor meer informatie: www.debastei.nl.

1 oktober 2018

Basteicafé Nijmegen: Vissen in de Waal

Onze rivieren zijn van oudsher rijk aan vissoorten, maar sinds de middeleeuwen is de visstand gestaag afgenomen door overbevissing, scheepvaart, vervuiling en aanleg van kribben en sluizen. De laatste decennia wordt met diverse maatregelen gepoogd het leven in de rivieren terug te brengen met als ultieme droom de terugkeer van de steur in Waal en Rijn. Op donderdag 11 oktober belicht het Basteicafé aan de hand van een drietal lezingen en een excursie het thema ‘Vissen in de Waal’. De sprekers deze avond zijn historica Aafje Groustra-Werdekker, visonderzoeker Arthur de Bruin (RAVON) en projectmedewerker steur en schelpdierbanken Ernst Schrijver (ARK Natuurontwikkeling). De presentatie is in handen van Ignace Latour. De sfeervolle muzikale omlijsting door dj Mike-D en de catering van DROOM! De Bastei maken deze avond compleet. Tijd: 20.00 – 22.00 uur. Kosten: € 5,00. Aanmelden: Schrijf je van tevoren in via debastei.nl/basteicafe7. Let op: het aantal toegangsplaatsen is beperkt!

Op zaterdag 13 oktober geeft Caroline van der Mark van ARK Natuurontwikkeling een aanvullende excursie richting het Hollands-Duits Gemaal. De start is om 10.00 bij De Bastei bij het entreegebouw. De excursie duurt ongeveer twee uur. De Bastei is gevestigd aan de Waalkade 83 in Nijmegen, telefoon 024 – 3297070. Voor meer informatie: www.debastei.nl.