4 december 2021

Annie Verriet-Damen uit Ooij overleden.

Annie Verriet.

Ons bereikte het droevige bericht, dat op 29 november, Annie Verriet-Damen uit Ooij op 88 jarige leeftijd, na een kort ziekbed, is overleden. Annie, geboren op de Pas in Bemmel, was getrouwd met Wim Verriet en samen hadden ze in hun werkzame leven een Vivo zaak aan de St. Jacobslaan in Nijmegen. Na hun pensionering besloten ze terug te gaan naar de Ooij. Als “stadse dame” heeft ze het hier heel goed naar haar zin gehad. Ze werd lid van het Gemengd Koor en heeft daar ruim 20 jaar met veel plezier gezongen. Ook had ze eindelijk tijd voor haar familie en vele hobby’s zoals tuinieren, koken en kaarten. Haar man Wim overleed eerder op 4 januari 2016. We wensen haar drie dochters en schoonzoons, alsmede de kinderen en kleinkinderen, heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op dinsdag 7 december om 11.00 uur in de Heilige Hubertuskerk, Kerkdijk 26 te Ooij. Aansluitend volgt de begrafenis op de begraafplaats bij de kerk. Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.