9 juli 2020

Parochie Maria ten Hemelopneming, H. Hubertus

Het Leuthse kerkorgel

Bericht van de kerk in Ooij.  A.s. zaterdag 11 juli zijn er twee H.Missen in de H. Remigiuskerk in Leuth. Dan worden daar om 16.00 uur en 19.00 uur tweee afscheidsmissen van de kerk gehouden. En is tevens het kerkorgel voor de laatste keer te horen. Het orgel is verkocht en verhuist naar een Rooms Katholieke kerk in het Poolse Krakau. De voorgangers tijdens deze eucharistievieringen zijn Pastoor Rudo Franken; diaken Henk Nieuwenhuis. Verder wordt er medewerking verleent door organist/dirigent Cor van Wageningen.  Als men naar een van deze missen wil gaan, moet men zich wel opgeven. Dit kan via het mailadres: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl Dit houdt tevens in dat op zaterdag 11 juli geen H. Mis is in de Ooij. De weken tot 1 september zijn de missen op zaterdag om 19.00 uur in de Ooij. Wilt u een H. Mis laten lezen dan kunt u bellen met Leny Rikken – Verriet 024-6632271

5 januari 2020

Afscheidsmis Pastoor Henk Janssen in Ooij.

vlnr diaken Henk Nieuwenhuis, pastoor Henk Janssen en pastoor Rudo Franken.

Op zaterdagavond 4 januari vond de afscheidsmis plaats van Pastoor Henk Janssen in de St. Hubertuskerk in Ooij. Deze kerk behoort de parochie Maria ten Hemelopneming. Pastoor Henk Janssen was tot voor kort pastoor van Groesbeek (parochie Cosmas en Damianus) en Ubbergen/ Millingen (parochie Maria ten Hemelopneming), maar voor die laatste parochie is nu pastoor Rudo Franken verantwoordelijk. Hij blijft pastoor van de Groesbeekse parochie Cosmas en Damianus en voorzitter van het parochiebestuur aldaar. Bovendien is hij Deken van Nijmegen. Mede-celebranten waren pastoor Rudo Franken en diaken Henk Nieuwenhuis. Muzikale medewerking werd verleend door het koor Encore met Henk Hubbers.  Na afloop kon onder het genot van een kop koffie afscheid genomen worden van de pastoor in dorpshuis de Sprong in Ooij. zie de foto’s