13 maart 2009

Adelbrecht Windekind en Carolus scholen in Groesbeek geopend.

Vrijdagmiddag is de gecombineerde school van basisschool Adelbrecht Windekind en Carolus voor speciaal onderwijs, aan de Cranenburgseweg in Groesbeek officieel geopend. Diverse sprekers spraken vol lof over deze gecombineerde nieuwbouw, welke in 2007 begonnen is en nu, in Romeinse stijl, een uniek gebouw is geworden. Nadat wethouder Pim Spaan van de gemeente Groesbeek zijn cadeau aan de kinderen van de school had aangeboden volgde de echte openingshandeling, welke boven zijn hoofd plaatsvond. Een pijl doorboorde een met confetti gevulde ballon, waarvan de inhoud naar beneden dwarrelde. Diverse kinderen uit de gemeenten Ubbergen en Millingen aan de Rijn zitten op deze school. zie de foto’s

Lees verder...
12 maart 2009

Hoge Cito score voor Haiko

Onlangs zijn in Nederland weer de Cito-toetsen gehouden en natuurlijk deed groep 8 van de basisschool Opweg in Ooij daar ook aan mee. Het resultaat van de leerlingen was over het algemeen goed, maar één van de leerlingen blonk uit. Hij haalde maar liefst de hoogste score van 550 punten. Het bijzondere daaraan is echter dat deze leerling, Haiko Hakopian, van Armeense afkomst is en sinds groep 3 leerling is van Opweg. Haiko zelf is beretrots en vond het "heel erg leuk". Hij hoorde het goede nieuws van zijn meester Melle. En natuurlijk zijn ook zijn klasgenoten van groep 8 beretrots op Haiko. Haiko zelf heeft zijn keuze voor het vervolgonderwijs al gemaakt. Hij gaat na de basisschool naar het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen, waar hij ook al aangenomen is. zie de foto’s.
12 maart 2009

Camper in brand in Ubbergen

Vanmiddag rond 16.15 uur reed een inwoner van Ubbergen met zijn camper op de Ubbergse Holleweg ter hoogte van Waalheuvel in Ubbergen, toen zijn camper spontaan in brand vloog. De bestuurder kon zelf op tijd zijn voertuig verlaten. De brand was zo hevig, dat ook het belendende pand Waalheuvel vlam vatte en beschadigde. De brandweerkorpsen van Ubbergen en Groesbeek werden ingezet en door hen inzet kon erger worden voorkomen.

Zie de foto’s van Bart Engelen en Fuad Adams

zie filmpje 1 op Youtube.

zie filmpje 2 op Youtube.

Lees verder...
12 maart 2009

Opening Spar Johan Looijschelder

Woensdagavond is de Sparwinkel van Johan Looijschelder uit Ooij in het winkelcentrum Weezenhof te Nijmegen geopend. Dit gebeurde door zijn vader, Eef Looijschelder, die de papieren van de deuren mocht trekken, waardoor de winkel officieel geopend was. Hiermee is na Ooij en Leuth, de derde Spar Looijschelder geopend. Overigens is de winkel in Nijmegen geheel zelfstandig. zie de foto’s

12 maart 2009

Zwerverskamp opgeruimd.

Woensdagmorgen is het zwerverskamp op de Vlietberg door de fa. Verriet Dienstverlening uit Ooij geruimd.
De drie tenten, die door een groepje zwervers werden bewoond, zijn verwijderd. De zwervers zijn onlangs vertrokken, nadat hen was aangezegd het terrein te verlaten. Ze hebben hun troep laten liggen, waaronder de tenten zelf, kleding, lege blikjes, plastic tassen en ander afval. In totaal is door de fa. Verriet acht kubieke meter rommel verwijderd. zie de foto’s
12 maart 2009

Minister Cramer overhandigt cheque in de Ooijpolder

Minister Jacqueline Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer bezocht op woensdag 11 maart een drietal projecten in de provincie Gelderland waaronder de Ooijpolder, waarvoor de minister onlangs een investeringsbudget van 950.000 euro beschikbaar heeft gesteld. Het thema van het bezoek is de Verhouding Stad en Land. Het bezoek vond plaats in het kader van het kabinetsprogramma Mooi Nederland. Gedeputeerde Co Verdaas heeft minister Cramer bij het bezoek begeleid. In de Ooijpolder, bij het veerpontje over het Meertje, werd het gezelschap welkom geheten door wethouder Ria Barber van de gemeente Ubbergen. Bij die gelegenheid overhandigde de minister de cheque van 950.000 Euro aan Ria Barber, die deze, samen met collega wethouders uit de omgeving, in ontvangst nam. zie de foto’s

Lees verder...
11 maart 2009

Lammetjes kijken

Ook vanmorgen zijn twee kleutergroepen van de basisschool Opweg uit Ooij op "lammetjesexcursie" geweest bij Wilbert Verriet in Erlecom. De eerste groep stond op het punt te vertrekken toen ik zelf op de boerderij aankwam en de tweede groep arriveerde kort daarop om zich door Wilbert Verriet te laten voorlichten over de inmiddels 137 lammetjes op zijn boerderij. Maar ook de koeien kwamen aan bod. zie de foto’s

10 maart 2009

Opnieuw illegale stort Erlecomsedam

Langs de Erlecomsedam in Erlecom waren voor de tweede keer achterkanten van oude TV toestellen gedumpt. Deze keer lagen er drie en de vorige keer zeven. Kennelijk is er iemand in de omgeving, die zo op een goedkope manier van zijn troep af wil. Werk voor een BOA ?
10 maart 2009

Het insigne van Buitengewoon Opsporings Ambtenaren

In onze omgeving zijn diverse Buitengewone Opsporings Ambtenaren werkzaam, die allemaal op hun eigen werkgebied bezig zijn. Zo zijn er de jachtopzichters en de ambtenaren van Staatsbosbeheer, maar ook milieuambtenaren e.d. Ze dragen allemaal hun eigen uniform en daarbij was van uniformiteit geen sprake. Vanaf 1 januari 2008 hebben al deze BOA’s een eigen embleem gekregen, dat ze zichtbaar op hun uniform moeten dragen, zodat de burger kan zien, dat ze te maken hebben met een officiële opsporingsambtenaar. Het embleem bestaat uit een hand met een scepter en een schild. Helaas is daar nog erg weinig bekendheid aangegeven, zodat een nadere kennismaking op zijn plaats is. Het is altijd gemakkelijk om te wetendat je ook van deze mensen een "bon" kunt krijgen, alhoewel dat natuurlijk niet hun doel is. Voorkomen is beter dan genezen.

Lees verder...
9 maart 2009

Kampeerders op de Vlietberg

Op de Vlietberg in Ooij, terrein van Staatsbosbeheer, was sedert enige tijd een illegale "camping" gemaakt. Een drietal mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats hadden daar hun tenten opgeslagen en woonden daar. Ze maakten er echter zo’n puinhoop van, dat ingrijpen noodzakelijk was en de bewoners is aangezegd het terrein te verlaten. Dit hebben ze ook daadwerkelijk gedaan, maar met achterlating van hun puinhoop. Dit zal binnenkort geruimd worden.