7 mei 2023

Druk bezochte seizoen opening de Speulplek in Ooij.

Gezellige drukte op de Speulplek in Ooij.

Op zondag 7 mei was er weer feest op de Speulplek in Ooij. Het zonnetje scheen en er kwamen veel mensen van binnen en buiten Ooij samen om van de Speulplek te genieten. Dit alles onder genot van een drankje en heerlijk gebak. Kinderen konden aan allerlei activiteiten deelnemen. Er was een dansworksshop, ze konden leren over insecten die ze zelf hadden gevonden op de Speulplek. Er werden insectenhotels en bloemenzaadbommetjes gemaakt ter ondersteuning van bijen. Verder was er een springkussen, oldtimer-tractors, werden er broodjes gebakken op een kampvuurtje en konden kinderen zich laten schminken. Er werden spulletjes verkocht en spelletjes gespeeld. Veel dank aan iedereen die aan deze dag heeft bijgedragen. Zou je zelf in de toekomst als vrijwilliger willen helpen bij de Speulplek dan mail gerust naar speulplek@gmail.com. Iedereen is welkom! zie de foto’s van de Speulplek.

7 mei 2023

Bindings middag voor damesschietgroep Eendracht Ooij.

De leden van de damesschietgroep van schutterij Eendracht Ooij houden al jaren een fietstocht, als bindingsdag in mei. De laatste paar jaar kon dat i.v.m de corona geen doorgang vinden. En voor dit jaar had men besloten om het een keer anders te doen. Er werd begonnen met het maken van een bloemstuk in dorpshuis de Sprong en er werd geëindigd met een voortreffelijk diner in het restaurant de Thornsche Molen te Persingen.

7 mei 2023

Wim Sanders gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap Grensland comité.

Wim Sanders (midden) tijdens de huldiging van het Grensland comité in Millingen aan de Rijn.

Tijdens het Grensland koningschieten in Millingen aan de Rijn op zaterdag 6 mei werd Wim Sanders uit Groesbeek gehuldigd voor zijn 25 jarig lidmaatschap van het Grensland comité, (Berg en Dal-Kranenburg)  waarvan 20 jaar als voorzitter. Wim, van harte gefeliciteerd! zie de foto’s 

Lees verder...
7 mei 2023

4 mei dodenherdenking in Ooij.

Wethouder Ria Barber bij de kranslegging in Ooij samen met leerlingen van groep 8 van basisschool Opweg.

Dit jaar was ook in Ooij weer een indrukwekkende herdenking voor de slachtoffers van de oorlog. Er werd begonnen met een mis in de H. Hubertuskerk met pastoor Rudo Franken als voorganger. Diverse familieleden van de omgekomen Ooijse slachtoffers waren uitgenodigd voor deze bijeenkomst en waren in grote getale aanwezig. Medewerking werd verleend door het Ooijs Gemengd Koor, de schutterij Eendracht en muziekvereniging de Ooijse Toekomst.  Bij het oorlogsmonument werd gelezen door Isa, Noja, Floor, Iris en Niels, leerlingen van basisschool Opweg, die elk een eigen gedicht geschreven hadden. Namens het gemeentebestuur  werd gesproken  door wethouder Ria Barber en werd er door haar een krans gelegd. Na de kransleggingen bij het monument voor de kerk, het spelen van de “Last Post” door Gerben Wulterkens en het Wilhelmus, werd de ceremonie afgesloten. zie de foto’s van Herman Leensenzie de foto’s deel 1;  deel 2;  deel 3

7 mei 2023

Grensland koningschieten in Millingen aan de Rijn.

Vendelhulde voor de nieuwe koningen en koningin, alsmede het oude koningspaar.

Op zaterdag 6 mei werd in Millingen aan de Rijn, het door schutterij OEV het grensoverschrijdende “Grensland schuttersfeest” gehouden. Aan deze 15e editie, perfect georganiseerde evenement, deden alle schutterijen mee van beide zijden van de grens in de gemeenten Berg en Dal en Kranenburg. Het eerste Grensland schuttersfeest werd in 1993 georganiseerd, in het Duitse Wyler en wordt elke twee jaar georganiseerd. De laatste keer was in 2019 en door bekende redenen werd het een paar jaar niet georganiseerd.  Er werd gestart met een ontvangst in het schuttersgebouw van OEV, waar o.a. de erewijn werd gedronken en  waarna de schietwedstrijden op het naastgelegen terrein werden gehouden. Daar schoot Wilfried van Eck van schutterij de Vriendenkring de vogel naar beneden. Hij volgt daarmee Carl-Heinz Haukes op, die in 2019 Grenslandkoning werd in Leuth. De komende twee jaar mag Wilfried van Eck zich “Grenslandkoning” noemen. Grensland “Koningin” is geworden Chantal Frieling-Orval van Schutterij EMM uit Kekerdom. Grensland Jeugdkoningin is geworden Lorenzo Janssen van de Vriendenkring in Leuth. Na afloop van de schietwedstrijden volgde een korte rondgang door het dorp, waar eerst een defilé werd gehouden langs de koningsparen. In het schuttersgebouw volgde vervolgens de inhuldiging van de nieuwe hoogheden en werden de prijzen uitgereikt waarna er voor allen gevendeld werd. De volgende uitgave van het Grenslandschieten zal over twee jaar in het Duitse Schottheide worden gehouden. zie de foto’s deel 1;  deel 2;  deel 3; deel 4;  deel 5;  deel 6; deel 7 ; deel 8, deel 9; deel 10 

Lees verder...
6 mei 2023

4 mei herdenking in Berg en Dal

Herdenking in Berg en Dal.

Als eerste in de kerkdorpen in de gemeente Berg en Dal herdacht het dorp Berg en Dal donderdagavond 4 mei haar oorlogsslachtoffers bij de herdenkingsnaald aan de Clarenbeekseweg. Marijke Beurten leidde het geheel en hield een korte toespraak. Namens de leerlingen van de Titus Brandsmaschool las Kien van der Moolen een gedicht voor. Remco Hammer was aanwezig namens de gemeente Berg en Dal, terwijl Geert Fleuren er was namens de Heemkundekring Berg en Dal. De overweging werd uitgesproken door de nieuwe pastoor Harrald Spiertz. De taptoe werd geblazen door Michel Stortebeker en het Wilhelmus gespeel waarna er kransen werden gelegd door Remco Hammer en Mara Altena namens de gemeente Berg en Dal, Arjan Zoet en Anne Houterman namens stichtingen en verenigingen in Berg en Dal,  Pastoor Spiertz en Jos Verstegen Kien van der Moolen namens de jeugd van Berg en Dal en de heer Vullings namens “Groot Berg en Dal”. De organisatie was in handen van Berg en Dals Bloei. Muzikale medewerking werd verleend door Muziekgezelschap Edelweisz. Na afloop vertrok een deel van het gezelschap naar de herdenking op de Canadese erebegraafplaats in Groesbeek. . Foto’s Onno Swart. zie de foto’s

5 mei 2023

Wim Verriet uit Ooij overleden.

Ons bereikte het droevige bericht, dat daags nadat vrienden en bekenden afscheid van hem hadden genomen, Wim Verriet uit Ooij op 81 jarige leeftijd is overleden. Wim was sinds 13 januari 2017 weduwnaar van Aartje Schell en had in zijn werkzame leven een loonbedrijf. Wij wensen zijn familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Er kan afscheid van Wim genomen worden op woensdag 10 mei van 19.00 uur tot 20.00 uur bij Wim thuis. De crematieplechtigheid zal plaats vinden op donderdag 11 mei, om 14.00 uur in crematorium Jonkerbos te Nijmegen.

5 mei 2023

Vrienden en bekenden nemen afscheid van Wim Verriet in Ooij.

Wim zwaait in het bijzijn van familie en vrienden naar de langstrekkende stoet.

Een lange stoet van tractoren, landbouwvoertuigen en vrachtauto’s nam donderdagavond 4 mei afscheid van de zieke Wim Verriet aan de Hezelstraat in Ooij. Wim had niet lang meer te leven en dat was voor de organisatoren een reden om heel veel bekenden van Wim, die in de afgelopen jaren met hem en voor hem gewerkt hebben, bij elkaar te brengen en massaal afscheid van hem te nemen. Wim heeft in zijn werkzame leven o.a. een loonbedrijf gehad en was ook lange tijd buschauffeur. Zittend in zijn tuin, omringd door familie en zijn hond kreeg men de gelegenheid om naar Wim te zwaaien en afscheid te nemen. zie de foto’s deel 1;   deel 2

5 mei 2023

Dodenherdenking in Leuth

De prins en de koning bij de herdenking in Leuth. Foto: Erik Hell

Op donderdag 4 mei werd in Leuth stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, waaronder ook inwoners uit Leuth. Maar ook stond men stil bij de huidige tijd, waarin wereldwijd diverse oorlogen worden gevoerd. In de gymzaal van het Kulturhus vond de bijeenkomst plaats waarbij verschillende voordrachten werden gehouden en door 3 koren liederen werden gezongen. Even voor achten begaf de stoet zich naar het herdenkingsmonument op het Kerkplein, waar door een lid van muziekvereniging DES de taptoe werd gespeeld en aansluitend 2 minuten stilte werd gehouden. Daarna volgde het Wilhelmus en waren er diverse kransleggingen, waaronder ook door wethouder van der Scheur namens de gemeente Berg en Dal. Foto’s: Erik Hell. zie de foto’s.

Ook foto’s van Han vd Brink. Zie de foto’s. (komen nog)