11 juli 2024

Volop Zomeractiviteiten jongeren in de gemeente Berg en Dal.

team jongerenwerk Forte Welzijn vlnr (begin boven) Ravenn, Bilal, Lize, Sophie, Nourdin
Fotograaf: Forte Welzijn.

De zomer staat voor de deur. Forte Welzijn heeft een superleuk zomerprogramma voor jongeren vanaf 12 jaar! Een reeks spannende activiteiten wacht op je. Van woensdag 10 juli tot en met vrijdag 16 augustus, in de verschillende dorpen van gemeente Berg en Dal. Alle activiteiten zijn gratis. Je hoeft je niet aan te melden, behalve voor de BBQ. Wil jij graag mee barbecueën? Stuur dan je aanmelding naar jwbergendal@fortewelzijn.nl. Voor actuele informatie kijk op Instagram: @jongerenwerk_bergendal. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact op met een van de jongerenwerkers via telefoon of WhatsApp. De contactgegevens vind je hierna: Sophie Haukes: 06-82 05 74 79; Ravenn Koolen: 06-57 39 04 54; Lize Wubbels: 06-82 63 78 31; Nourdin Kerkri: 06-13 16 71 51; Bilal Corty: 06-57 06 11 99;  

Lees verder...
10 juli 2024

Burgemeester Mark Slinkman waarschuwt voor gevaar thuisbatterijen

De nieuwe regering maakt per 2027 definitief een einde aan de salderingsregeling. Reden voor veel bezitters van zonnepanelen om de aanschaf van een thuisbatterij te overwegen. Financieel kan dat een goede beslissing zijn, en het helpt ook tegen de netcongestie. Toch zijn er niet alleen voordelen. Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal maakt zich zorgen; volgens hem wordt bij de verduurzamingsslag nog te weinig aandacht besteed aan brandveiligheid. Slinkman is tevens portefeuillehouder Brandweer van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Ontbranding. Batterijen kunnen ontbranden bij oververhitting, met woningbrand tot gevolg. De burgemeester adviseert daarom bij de aanschaf goed te letten op batterijen die bij problemen automatisch uitschakelen en alleen met gecertificeerde installateurs in zee te gaan. Ook hier geldt: goedkoop is duurkoop. Giftige rook.
Mensen die zonnepanelen hebben en een thuisbatterij overwegen, hebben doorgaans ook hun woning goed geïsoleerd. Goed nieuws voor het milieu en lagere stookkosten. Maar daarmee hebben ze ook een behoorlijke hoeveelheid harde kunststoffen in hun woning gebracht. Die veroorzaken veel rook bij brand; rook die juist vanwege het isoleren in huis blijft hangen. De plek waar je de batterij ophangt is daarom belangrijk. Mark Slinkman: “Op de verdieping waar geslapen wordt, is dat niet verstandig. Maar je wilt ook niet dat een brandende batterij onder de trap je vluchtweg verspert. In een kast aan de gevel of in een goed geventileerde schuur of garage is daarom het beste.” De burgemeester benadrukt het grote belang van rookmelders: “Als je slaapt ruik je niets; een rookmelder kan echt het verschil maken tussen leven en dood.” Vrijwilligers brandweer. Dennis van Zanten, directeur brandweer bij de Veiligheidsregio, sluit zich aan bij de burgemeester. Bij ontbranding van batterijen komen naast het brandgevaar ook giftige en bijtende stoffen vrij. Schadelijk voor de bewoners, maar Van Zanten heeft ook zorgen om zijn brandweermensen, waarvan de meesten vrijwilliger zijn. Dennis van Zanten: “De kans dat onze brandweercollega’s met dit soort branden in aanraking komen neemt toe. Daarbij wordt het blussen steeds complexer en moeten wij goed de aandacht hebben voor de veiligheid van onze mensen gezien de extra risico’s die bij deze brandbestrijding om de hoek komen kijken.” 

10 juli 2024

Uitreiking vierdaagse-shirts 2024 gemeente Berg en Dal

Uitreiking 4 daagse shirts in 2023

Alle 4Daage lopers uit de gemeente Berg en Dal zijn zaterdag 13 juli 2024 van 15.00 uur tot 17.00 uur van harte welkom in het gemeentehuis in Groesbeek. Uiteraard is de pers ook van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Wanneer: Zaterdag 13 juli 15.00 tot 17.00 uur
Waar: In de hal van het gemeentehuis in Groesbeek (Dorpsplein 1)
Wat: Uitreiking vierdaagse-shirts 2024
Wie: Alle 4Daagse lopers uit de gemeente Berg en Dal. De lopers kunnen elkaar onder het genot van een hapje en een drankje ontmoeten. Na de toespraak van burgemeester Mark Slinkman ontvangen zij het nieuwe vierdaagse-shirt van 2024. Om in aanmerking te komen voor het vierdaagse-shirt;
• Komen de lopers zaterdag 13 juli van 15.00 uur tot 17.00 uur naar het gemeentehuis.
• Hoeven de lopers zich niet vooraf aan te melden.
• Kunnen de lopers aantonen dat ze in de gemeente Berg en Dal wonen.
• Laten de lopers hun inschrijfkaart van de 4Daagse zien.
Wij hopen veel van onze 4Daagse-lopers te ontmoeten op 13 juli.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Marek Sengers of Monique Wolsing van de gemeente Berg en Dal. Marek Sengers: 06-413 413 64 of m.sengers@bergendal.nl; Monique Wolsing: 06-146 231 25 of m.wolsing@bergendal.nl

9 juli 2024

Nijmeegse tippelzone open voor 20 sekswerkers per dag (persbericht)

Het college van burgemeester en wethouders heeft het aanwijzingsbesluit voor de tippelzone gewijzigd. De tippelzone blijft voorlopig open voor een maximumaantal straatsekswerkers per dag. Dat aantal wordt bijgehouden met anonieme toegangspasjes, waarmee 20 personen per dag mogen werken. Met anonieme dagpassen wordt dagelijks een maximumaantal van 20 straatsekswerkers toegelaten tot de tippelzone. Dit soort aantallen is in de afgelopen jaren als passend en beheersbaar ervaren om te kunnen blijven handhaven en zo een veilige werkplek te waarborgen. Omdat registratie niet meer toegestaan is, bestaat de kans wel dat de huidige groep (veelal kwetsbare) sekswerkers op de zone wordt verdrongen door nieuwe, andere sekswerkers. Ook biedt de nieuwe situatie minder grip met het oog op zorg en hygiëne, hulp en bestrijding van vrouwenhandel en uitbuiting. De zorg voor de sekswerkers die eerder een registratiepasje hadden, loopt door. Huiskamer De Cirkel blijft open voor alle personen die op dat moment op de zone werken.Dit is een tijdelijke maatregel en in september wordt een voorstel voor de toekomst met de gemeenteraad besproken. Tippelen elders in de stad blijft op basis van de APV verboden. Aanleiding nieuwe stelsel. De rechter heeft onlangs geoordeeld dat de registratieplicht die Nijmegen sinds 2007 had voor sekswerkers op de Nijmeegse tippelzone, niet voldoet aan de privacywetgeving en daarmee niet mag worden gehandhaafd. Twee straatsekswerkers hadden bezwaar aangetekend tegen een afwijzingsbesluit van de gemeente op hun registratieverzoek voor de tippelzone. De rechtbank heeft enkel getoetst op de rechtmatigheid van het aanwijzingsbesluit. Deze nieuwe situatie waarin de tippelzone vrij toegankelijk werd voor sekswerkers, terwijl Nijmegen vrijwel de laatste tippelzone van het land heeft, vindt het college onwenselijk en risicovol voor de veiligheid van en zorg voor de sekswerkers en de openbare orde.Registratieplicht. In 2007 is een registratieplicht opgenomen in het aanwijzingsbesluit Tippelzone. Dit had enerzijds tot doel om overlast en onveiligheid terug te dringen en de tippelzone beheersbaar te houden en anderzijds de straatsekswerkers –wanneer nodig- toe te leiden naar zorg. Op deze wijze bood de tippelzone een relatief veilige werkplek. De pasjes werden alleen verleend aan straatsekswerkers die aantoonbaar verbonden waren aan de Nijmeegse tippelzone, en er werden geen nieuwe registraties meer toegelaten. De zone telt 6 werkplekken. In 2023 waren er 18 personen geregistreerd. Dat systeem heeft vele jaren over het algemeen naar tevredenheid gefunctioneerd, maar kwam vanwege de genoemde individuele bezwaren tot een einde.

9 juli 2024

Examens EHBO Millingen – Kekerdom


Maandagavond 10 juni 2024 waren in het clubgebouw op Sportpark De Hove in Millingen aan de Rijn EHBO examens voor jeugd en volwassenen. Van de 9 volwassen kandidaten kwamen 6 personen uit Millingen aan de Rijn, 2 uit Groesbeek en 1 uit Elst. Eerder deze avond waren er examens van 3 leerlingen uit groep 8 van de basisschool, die allen geslaagd zijn voor Jeugd EHBO.
De 9 volwassen kandidaten waren: Rob van Loon, Nick Leenders, Anke Seuren, Luc Strikkeling, Elvira Verhoeven-Nelissen, Pleun Huisman, Milan Saat (Elst), G. Bozbiyik (Groesbeek) en Pierre Pince van de Aa (Groesbeek). Er zijn 6 kandidaten geslaagd en de andere 3 cursisten zullen opnieuw op examen moeten. De examinatoren voor de volwassenen waren mevrouw Elma Arntz-Matser en mevrouw Donny Merx van het Oranje Kruis. Lotus-slachtoffers waren Richel Bach en Theo Burgers. Het Bestuur feliciteert alle geslaagden van harte met het behalen van het EHBO-diploma.
Lees verder...
8 juli 2024

Nieuw lid Raad van Toezicht museum De Bastei

Met ingang van 1 juli treedt Hendrik Ermers toe tot de Raad van Toezicht van De Bastei in Nijmregen. Hij volgt Maarten van Schaik op, die na een volwaardige zittingstijd terugtreedt uit de Raad. De Raad van Toezicht van De Bastei is zeer verheugd om Hendrik Ermers in zijn midden te verwelkomen. Ermers is bedrijfskundig directeur van het centrum voor Hersenen en Zintuigen bij het Radboudumc. Hij kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan in de museale sector: ‘Ik wil me graag inzetten om dit prachtige museum verder uit te bouwen voor een mooie toekomst’. Hij ziet De Bastei als een inspirerend en uitnodigend museum voor het brede verhaal van het leven aan de rivier, waar het rijke verleden inspiratie en lering kan bieden voor de toekomst.De Raad en het museum danken Maarten van Schaik voor zijn jarenlange, gemotiveerde inzet voor De Bastei, met name op financieel gebied. Zij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn grote betrokkenheid en expertise, en zijn ervan overtuigd dat zij met Hendrik Ermers een waardige opvolger voor hem hebben gevonden.

8 juli 2024

Cor van der Poll uit uit Ubbergen 100 jaar.

De 100 jarige Cor van der Pol met burgemeester Mark Slinkman.

Maandagmiddag 8 juli ging burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal op bezoek bij de heer Cor van der Poll, woonachtig in de Refter aan de Rijksstraatweg in Ubbergen, die daar zijn 10Oste verjaardag vierde.  Dit gebeurde in gezelschap van heel veel bewoners van de Refter en andere genodigden. Cor werd 100 jaar geleden in Amsterdam geboren en groeide op bij zijn grootmoeder, die een handel in gekookte peren had. Tijdens zijn feestje liet hij nog even horen hoe er dan “reclame” voor de peren werd gemaakt. Dat moest wel want de gekookte peren waren erg duur, omdat ze zo lang gekookt moesten worden. Cor bleef een echte Amsterdammer, trouwde en samen kregen ze een zoon, die op zijn beurt ook weer een zoon kreeg. Op zijn 18e kreeg Cor te maken met de Duitse Arbeitseinsatz, hetgeen hem voor de rest van zijn leven wel getekend heeft. Het liet diepe sporen na. Maar hij bleef een vrolijk en bespraakt mens en kreeg veel vrienden om zich heen, hetgeen tijdens zijn feestje duidelijk zichtbaar was. In zijn werkzame leven zat Cor in de handel in het oosten van het land en sinds 1984 woont hij in de Refter in Ubbergen. Hij was de trotse eigenaar van een herdershond met de naam “de heer” en één van zijn uitspraken was altijd. De heer is mijn herder of de heer is met mij en daar is zijn mand. Cor van harte gefeliciteerd!

8 juli 2024

Uitreiking Jeugddiploma EHBO

Maandagavond 10 juni 2024 hebben 3 leerlingen van groep 8 het Jeugd EHBO examen succesvol afgelegd volgens de normen van het Rode Kruis. De examinator was Koen Iepstra van het Oranje Kruis en het Lotus slachtoffer was Theo Burgers. Het schooljaar ervoor, in groep 7, hadden deze leerlingen al de kennismakingscursus EHBO gevolgd. De voorzitter en tevens instructeur, van de EHBO-vereniging, Alex Janssen, reikte de diploma’s uit in de basisschool op vrijdagochtend 5 juli 2024. De 3 geslaagde leerlingen zijn Linn Plass, Lize Janssen en Sam Janssen. De EHBO-vereniging feliciteert de 3 jeugdige geslaagden van harte met het Jeugddiploma EHBO. Donderdag 27 juni 2024 werden in de St. Martinusschool in Millingen aan de Rijn aan 3 leerlingen van groep 7 een Bewijs van Deelname Jeugd Eerste Hulp uitgereikt door Alex Janssen, instructeur EHBO. Volgend schooljaar, in groep 8, kan deze groep leerlingen doorgaan tot het Jeugddiploma EHBO. De EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn / Kekerdom bedankt de St. Martinusschool en ouders van de leerlingen voor de prettige samenwerking, het vertrouwen en hopen op een goed vervolg. Het Bestuur van de EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn / Kekerdom.

8 juli 2024

Koninklijke Onderscheiding voor Roos Thijssen-Saat, organisator Historisch Vervoer Millingen a/d Rijn

Roos Thijssen met burgemeester Mark Slinkman.

Burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal reikte op zondag 7 juli 2024 een Koninklijke Onderscheiding uit aan mevrouw R.M. (Roos) Thijssen-Saat uit Millingen aan de Rijn. Dit deed hij bij de afscheidsbijeenkomst voor de medewerkers van Stichting Millings Oldtimer en KlassiekerTreffen. Mevrouw Thijssen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Thijsen was van 1998 tot 2002 vrijwilliger bij en sinds 2003 bestuurslid van de Stichting Millings Oldtimer en Klassiekertreffen te Millingen aan de Rijn. Deze stichting organiseerde jaarlijks het evenement Historisch Vervoer, dat was uitgegroeid tot een landelijk bekend evenement van oldtimers met 350 deelnemers en duizenden bezoekers. Mevrouw Thijssen initieerde en organiseerde attracties voor het aanvullende programma, onderhield de contacten met de gemeente en de ondernemers, wierf sponsoren en beheerde de website. Daarnaast stelde zij haar bedrijfshal en bedrijfsterrein ter beschikking voor de voorbereidingen en de opslag. Zij was een van de drijvende krachten achter het evenement, waarvan de laatste editie in juli 2023 heeft plaatsgevonden. Mevrouw Thijssen is ook coördinator en organisator van de verkeersveiligheid bij diverse Millingse evenementen, zoals de 4 mei Herdenking, de avondvierdaagse, de kermis, de viering van Koningsdag en activiteiten van het Schuttersgenootschap OEV1.