11 mei 2007

Joop Houterman overleden

 Vanmorgen is, tijdens het spelen van zijn favoriete sport op de tennisbaan te Ooij, Joop Houterman  overleden. Er is nog geprobeerd om Joop te reanimeren, maar dat mocht helaas niet baten. Joop heeft in het verleden diverse bestuursfuncties bekleed binnen het Ooijse verenigingsleven en was tot aan heden bestuurslid van de Ooijse KBO.

dscf9529

Daarbij gaf hij in de Sprong computerles in het Internetcafe op maandag en dinsdagmiddag. Hij is 61 jaar geworden. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Annie.

Lees verder...
11 mei 2007

Kranenburgse weekmarkt geopend

dscf3070   Sinds vandaag heeft het Duitse Kranenburg een weekmarkt op de Grosse Strasse. Deze markt zal elke vrijdag gehouden worden van 08.30 uur tot ca 13.00 uur. Vanmorgen was de eerste marktdag en alles kreeg een nog feestelijker tintje, omdat om 11.00 uur tevens de geheel vernieuwde Grosse Strasse geopend werd door burgemeester Günter Steins.  zie de foto's

Lees verder...
9 mei 2007

Viering eerste paal plan Vijverbeek

 dscf2891  Woensdag 9 mei vierde de bouwcombinatie Groenland Ubbergen v.o.f, samen Oosterpoort projectontwikkeling en de gemeente Ubbergen, de eerste paal in het plan Vijverbeek te Beek. Wethouder Ria Barber boorde samen met gemeentesecretaris Henk Geerards een paal in de grond. Een en ander gebeurde in aanwezigheid van diverse genodigden, waaronder het voltallige gemeentebestuur, oud leraren van de Mavo, buurtgenoten en toekomstige bewoners. Overigens was men maandag al begonnen met het boren van de palen en deze was nummer 220. Het plan ligt tussen twee bestaande straten (Potgieterstraat en Vondelstraat) en een daar tussen liggende nieuwe straat, de Nesciostraat. zie de foto's
7 mei 2007

Ooijse Toekomst eert jubilerende leden

 Tijdens het voorjaarsconcert van de Ooijse Toekomst, dat ze zondagmiddag, samen met de Harmonie Kunst na Arbeid uit Beek-Ubbergen in het dorpshuis De Sprong te Ooij gaf, werden drie jubilarissen van de Ooijse Toekomst gehuldigd. Eén van hen was wel heel bijzonder, want dit lid, Antoon Awater, was al 70 jaar lid van de Ooijse Toekomst. 20 jaar geleden werd hij al tot erelid benoemd, maar tot voor een aantal jaren speelde hij nog steeds zijn nootjes mee. In aanwezigheid van bijna zijn hele familie werd hem door een medewerker van de K.N.F.M de daarbij behorende onderscheiding uitgereikt. Deze medewerker speldde ook Richard Rikken en Ferdie Wulterkens, die beiden 25 jaar lid zijn, de daarbij behorende speldjes op. Het concert in de Sprong van deze beide, wel heel verschillende bezoekers was een genoegen om mee te maken en trok veel bezoekers. zie de foto's

dscf2550dl
7 mei 2007

Damesschietgroep Ooij ontmoet Dasje.

dscf2290  De damesschietgroep van de schutterij Eendracht uit Ooij hield zondag 6 mei weer haar jaarlijkse fietsdag. Diverse plekken werden bezocht en  ook Beek werd aangedaan, waar ze o.a. de miniatuurlandschappen bezochten en daar oog in oog kwamen te staan met een jonge das, die daar door een taxichauffeur was gebracht, omdat deze onder zijn auto was aangetroffen. De ongeveer 8 weken oude das heeft zich heel snel aan de mensen gewend, maar zal, als ze 12 weken is, weer geresociallseerd moeten worden, zodat ze de mensen weer vergeet en weer terug in de natuur kan. zie de foto's  
7 mei 2007

Programma Schatgraven in Afrikamuseum

 Zondag was het programma "Schatgraven" van TV gelderland in het Afrikamuseum te Berg en Dal neergestreken.  Kijkers van TV Gelderland konden daar hun waardevolle en minder waardevolle voorwerpen laten bekijken en taxeren. Er was veel belangstelling voor deze dag hetgeen in lange wachttijden voor de beoordelingen resulteerde. zie de foto's.   dscf2364
7 mei 2007

Receptie pastoor van Mil in de Rosmolen

 dscf2183  Na afloop van de plechtige Eucharistieviering  en de rondgang door het dorp Leuth ging pastoor van Mil naar de zaal van cafe Rosmolen voor een receptie t.g.v. zijn 40 jarig priesterjubileum. De zaal was eigenlijk te klein om iedereen te herbergen, die de pastoor de hand wilde schudden. Maar daarom was het feest er niet minder om Pastoor Erik Smits en burgemeester Paul Wilbers hadden "stuivertje gewisseld" en speelden voor de pastoor elkaars rol. zie de foto's
6 mei 2007

Pastoor Jan van Mil jubileert in Leuth

 Nadat hij vorige week al zijn 40 jarig jubileum in Ooij had gevierd, was het nu de beurt aan Leuth om pastoor Jan van Mil in het zonnetje te zetten i.v.m. zijn 40 jarig priesterjubileum. Samen met zijn familie werd hij om 10.30 uur door de schutterij De Vriendenkring en de CV De Sokkennummers van de pastorie gehaald om vervolgens samen de plechtige Eucharistieviering te houden in de parochiekerk van de Heilige Remigius. Medewerking werd verleend door  het Groot gemengd koor o.l.v. Joop Rutten, het koor Vox Virorum o.l.v. Hans Spierings en het koor Les Alouettes o.l.v. Peter Rutten en de organist was Frank Leurs. Na de mis vond buiten een aubade plaats door muziekgezelschap DES, waarna een korte rondgang door het dorp volgde, voordat de receptie in de Rosmolen volgde. zie de foto's    dscf1769