21 augustus 2006

Spel met grenzen in Berg en Dal

dscf6028  Zondagmiddag
werd op het Hamersveld in Berg en Dal het Spel Zonder Grenzen gehouden,
als afsluiting van de vakantietijd. 110 kinderen hadden zich opgegeven
om aan dit festijn deel te nemen en het werd een groot succes. Tijdens
een van de regenbuien werd de gelegenheid genomen om de prijzen uit te
reiken van de ballonnenwedstrijd, welke eerder dit jaar tijdens de
Straatspeeldag op dezelfde plek werd gehouden. Samen met ongeveer 15
middelbare scholieren, die als vrijwilligers optraden een een
behoorlijk aantal volwassenen, maakten ze er gezamenlijk een fijne
middag van. zie de foto's.

 

Lees verder...
21 augustus 2006

Marian Thomassen nieuwe schutterskoningin in Ooij

 

Een week vroeger dan normaal gebruikelijk (i.v.m. het Europees Koningschieten a.s. weekend in Heeswijk-Dinther) vond zondagmiddag het koningschieten plaats van schutterij Eendracht Ooij op het schietterrein bij dorpshuis de Sprong. Nadat het openingsschot was verricht door pastoor Jan van Mil  was het de beurt aan burgemeester Paul Wilbers, gevolgd door wethouder  Leidy van der Aalst. En nadat ook koningin Wilma, samen met haar prins-gemaal Theo geschoten hadden, begon het echte schieten. Nadat alle prijzen geschoten waren, gaven zich 6 kandidaten op voor het koningschot. De uiteindelijke winnaar werd Marian Thomassen-Haan. Zij zal op 10 september a.s. tijdens de kermis als koningin ingehuldigd worden. Tot dat tijdstip blijft de regerende vorstin Wilma Reijnen in functie. Bij de jeugd schoot Jordy Meurs de vogel naar beneden en hij mag zich vanaf 10 september jeugdprins van Ooij noemen. zie de foto's   

Adspirant Koningin Marian Thomassen met adspirant jeugdprins Jordy Meurs, samen met adspirant prins-gemaal Ton Thomassen, genietend van de voor hen bestemde vendelhulde.dscf6354a

 

 

 

Lees verder...
20 augustus 2006

Buurtfeest Prins Mauritsstraat

 dscf5840  

De Prins Mauritsstraat/deel Koningin Wilhelminastraat te Ooij hield
zaterdag een buurtfeest. 's Middags werd begonnen met een speurtocht in
en rond het dorp, waarbij allerlei opdrachten vervuld moesten worden,
gevolgd door een barbecue in de tent in de Prins Mauritsstraat. Daar
werd ook het winnende team bekend gemaakt. Ruim 90 buurtbewoners
deden aan dit feest mee. zie de foto's 

19 augustus 2006

2e wedstrijd Boltoernooi.

 

 Zaterdagmiddag vond in Leuth de 2e wedstrijd van het BOL-toernooi van de gezamenlijke petanquevereningingen uit de gemeente Ubbergen plaats. De opkomst was groot en de stemming opperbest. Deze keer werden de wedstrijden gewonnen door Leuth met ooij op de tweede plaats, terwijl Beek als derde eindigde. De laatste wedstrijd zal in september in Beek gehouden worden. zie de foto's.

 dscf5372
19 augustus 2006

Verkeersmaatregelen bij basisschool

 dscf3906  

Sedert de aanvang van het nieuwe schooljaar bij basisschool OPWEG te Ooij zijn er nieuwe verkeersmaatregelen in de Prinses Beatrixstraat te Ooij genomen. Voor de school geldt nu een permanent Eenrichtingsverkeer voor alle bestuurders, dus ook voor fietsers. Vanuit de richting van de Marialaan mag men niet meer voor de school langs rijden en voor de fietsers betekent dat, dat men moet gaan lopen of een hele omweg maken. Tevens zijn de bestaande parkeervakken afgesloten en is de weg aangepast d.m.v. paaltjes. zie de foto's.

 

 

18 augustus 2006

Jacobskruiskruid

Afgelopen week trof ik deze anonieme bordjes aan langs de dijk bij de Tiengeboden en in de Hezelstraat. De bordjes getuigen van ongerustheid over de risico’s van Jakobskruiskruid. Ik heb ARK Natuurontwikkeling om een reactie gevraagd. ARK is eigenaar van de Konikpaarden en Gallowayrunderen in de uiterwaarden. Daar lopen de dieren voortdurend tussen de giftige planten. Hoe risicovol is dat?

Het opschrift: Hier groeit de giftige plant voor vee en mens JACOBSKRUISKRUID en hier staat voor jaren zaad. Wie stelt zich hiervoor verantwoordelijk. Zoek op internet naar informatie!!!   zie de foto’s.

dscf3749

Lees verder...
18 augustus 2006

Konikpaarden met permanent

 dscf3754  

De Konikpaarden in de Groenlanden zien er de laatste tijd wel heel bijzonder uit. Als gevolg van hun vele wandelingen tussen de distels en het hoge gras zijn hun manen en staarten vol gaan zitten met klissen. Zo lijkt het alsof de paarden zich een permanentje hebben laten zetten. zie de foto's

 

17 augustus 2006

Zonnebloem in Ooij een feit.

Woensdagavond vond in Ooij ten huize van de voorzitster Leny
Verriet-Rikken de eerste vergadering plaats van het voltallige bestuur
van de nieuw opgerichte afdeling van de Zonnebloem  plaats. Daar werden ze tevens voorgesteld. De nieuwe
afdeling is er helemaal klaar voor.
 

dscf4092

 

Lees verder...
17 augustus 2006

Ooijse dansgarde krijgt trainingspakken

 

 

dscf4059

 Woensdagmiddag toog de complete dansgarde van CV "De Deurzakkers",  inclusief trainsters, compleet met schoonmaakmiddelen en tuingereedschap naar het kantoor van aannemingsbedrijf Albert de Witt op het bedrijventerrein "De Bouwkamp" te Ooij. Reden hiertoe was het feit, dat hen door Theo Wijnhoven van het bedrijf, allemaal een trainingspak werd uitgereikt met daarop de naam van de vereniging. En omdat de dames graag iets terug wilden doen, hadden ze besloten om eerst het erf van het bedrijf onkruidvrij te maken en de kozijnen en vensterbanken van het gebouw schoon te maken. Intussen werd er voor al het kantoorpersoneel koffie met gebak geschonken en kon Theo het in alle rust, genietend van de koffie met gebak en van een door de dansgarde meegebrachte sigaar, bekijken. Na afloop werden de trainingspakken uitgereikt en natuurlijk geshowd. zie de foto's.

 

16 augustus 2006

Doek valt voor Morgenbad

 zwembad-actie_013_large De directie van het Morgenbad in Leuth heeft beslist dat het bad met ingang van 1 januari 2007 wordt gesloten. Het zwembad in de huidige staat is behoorlijk verouderd en het zal de nodige aanpassingen vergen om het badvoor de komende 10 jaar op een veilige wijze in gebruik te kunnen houden. De directie zegt de afgelopen2 jaar druk te zijn geweest om sluiting te voorkomen, maar het stopzetten van de subsidiestroom alsmede het afschaffen van het schoolzwemmen door deGemeente Millingen a/d Rijn heeft een te groot tekort op de exploitatie veroorzaakt. Diverse door de directie aangereikte mogelijkheden omfinanciële middelen te creëren zijn door beide gemeenten beoordeeld. Zowel door wetgeving als door de penibele financiële situatie bij beide gemeenten
werden die voorstellen helaas niet als realiseerbaar beschouwd. Zodoende isde directie genoodzaakt om per 1 januari 2007 het Morgenbad te sluiten. De zwembadbezoekers zijn hierover dinsdag ingelicht door middel van een stencil. In de avonduren werd door kinderen in Leuth een handtekeningenactie gehouden om het zwembad open te houden. De volgende dag werd er ook een bord geplaatst.

foto Eric Verweij

 

Lees verder...