1 november 2006

CV De Deurzakkers, Pronkzitting nieuwe stijl.

 Pronkzitting nieuwe stijl .

Ooit wel eens bij een diner show geweest of een revue van Andre van
Duin? Niet meer nodig! Kom op 18 november gewoon naar "Dorpshuis de
Sprong",  dan zult u zien waartoe de artiesten uit de Ooij toe in
staat zijn.publicatiepz_wfm

In een wervelende show voeren wij voor u het stuk "Een reis door de
tijd" op. In deze parodie van zang, dans, humor en playback, zullen wij
met u door de volgende periodes reizen: "Flowerpower" : Liefde, zang, humor! Alles wat deze tijd had zal voor u worden opgevoerd! "De Barok"
: In een tijd waarin de adel zich van het volk onderscheidde zal er
vanavond voor u een mini pronkzitting worden opgevoerd, onder
begeleiding van de ooievaars. "Vandaag de dag……" : Vandaag
de dag kan alles, tenminste dat zeggen ze….Dat willen wij u dan ook
in dit blok laten zien. Ga dus rustig zitten en laat u verrassen! "Het stenentijdperk" 
Een tijd waarvan we niet meer zo heel veel weten, behalve dat er
geflintstoned werd. Veel voorbereidingen zijn aan deze zitting vooraf
gegaan, iets nieuws, maar het belooft een geweldig spektakel te
worden wat U niet mag missen.

 

 

 

7 oktober 2006

Contactdag oud-prinsen van Ooij

 

Vandaag hadden de oud-carnavalsprinsen van Ooij, de Ex-cellenties, hun
jaarlijkse contactdag. De plaats daarvan was deze keer het SVO-terrein.
daar moesten diverse opdrachten worden uitgevoerd en een aantal leden
van de schutterij Eendracht uit Ooij verleenden daarbij assistentie. Zo
moest er o.a. geschoten worden en moesten de oud-prinsen hun kunnen
laten zien met de vaandels van de schutterij. zie de foto's

 dscf0634
17 september 2006

Carnavalsprins Rocco bezoekt de jongste

 dscf8239  

Het is tijdens de carnaval de gewoonte dat de carnavalsprins met zijn
gevolg een bezoek brengt aan de jongste inwoner van Ooij. De afgelopen
carnaval kon dit echter niet, omdat de jongste, Luna ten Haaf, in het
ziekenhuis lag en geen bezoek kon ontvangen. Vrijdag werd dit echter
goed gemaakt. Prins Rocco van de Ooijse Deurzakkers ging op bezoek bij
Luna en haar ouders. zie de foto's.

1 maart 2006

Inleveren sleutel en haringhappen

 

 Woensdagmorgen kwamen de vijf prinsen van de carnavalsverenigingen uit de gemeente Ubbergen in het gemeentehuis te Beek bij elkaar om gezamenlijk hun sleutel weer in te leveren bij burgemeester Paul Wilbers. Ook de prins van de buurgemeente Millingen aan de Rijn was heel even aanwezig en leverde de lege wijnfles in, welke hij afgelopen vrijdagavond gevuld  van de burgemeester  had gekregen tijdens de sleuteloverdracht. Ook gaf hij nog een aantal extra flessen en hoopte dat bij de volgende sleuteloverdracht de flessen weer gevuld teruggeven zouden worden aan de (dan) nieuwe prins van Boemelgat. Vervolgens vond het traditionele haringhappen plaats. zie de foto's  dsc_0314.jpg

 

1 maart 2006

Slotavond de Deurzakkers

 dsc_0201.jpg  Dinsdagavond
werd het carnaval van de Deurzakkers afgesloten met een feestavond in
zaal de Vink te Ooij. 's Middags had prins Rocco, na het bezoek aan de
zieken, nog een bezoek gebracht aan de boerenbruiloft te Kekerdom, waar
ook reeds een afvaardiging van het bestuur aanwezig was. Bij thuiskomst
in restaurant de Vink werd gezamenlijk genoten van een heerlijke
maaltijd en vervolgens kwam prins Sander van de Cavalieren uit Beek de
feestgangers met een bezoek vereren. Ook burgemeester Paul Wilbers kwam
nog even de feestgangers een hart onder riem steken, maar vertrok
vervolgens samen met de Cavalieren om aanwezig te zijn bij de
heksverbranding in Beek.Om klokslag 24.00 uur konden de steken worden
afgezet en was het officiële carnaval 2006 voorbij. zie de foto's

 

1 maart 2006

Ziekenbezoek door de Deurzakkers

 

 

 Een  deel van de dinsdag werd door Prins Rocco met zijn gevolg besteed aan het bezoeken van mensen uit Ooij in de zorgcentra en het ziekenhuis. In tegenstelling tot voorgaande jaren was het echter een rustige dag. 5 mensen werden bezocht in zorgcentrum Kalorama (een zesde oud-inwoner, kwamen we toevallig tegen), een  persoon werd thuis bezocht, omdat hij diezelfde dag uit het ziekenhuis was thuisgekomen en 1 persoon werd in het Radboudziekenhuis bezocht. zie de foto's
 Prins Rocco en dhr. Janssendsc_9086.jpg
1 maart 2006

De Deurzakkers bezoeken de pastorie en de Oudste

 

 

 Maandagmorgen brachten de Deurzakkers een bezoek aan de pastorie, waar pastoor Jan van Mil en diaken Henk van Nieuwenhuis en leden van het kerkbestuur hen ontvingen. Ook brachten ze een bezoek aan de oudste inwoner van Ooij/Erlecom, mevrouw Brugman uit Erlecom. Zij was er al aan gewend, want de Deurzakkers komen reeds enkele jaren bij haar op bezoek. Helaas moest het bezoek aan de jongste inwoner van Ooij, t.w. Luna ten Haaf, worden uitgesteld, aangezien deze een dag daarvoor in het ziekenhuis was opgenomen. Intussen gaat het wat beter met haar. zie de foto's 

 dsc_8026.jpg

 

 

 

 

 

 

dsc_8007.jpg

1 maart 2006

Maandagmatinee bij de Deurzakkers

 dsc_8844.jpg  Zoals gewoonlijk is de maandag voor de Deurzakkers de topdag. In een volle zaal van de feesttempel in cafe de Vink te Ooij, vierde een groot deel van de Ooijse bevolking carnaval en dit was weer een groot succes. Veel prachtige groepen, paren een eenlingen waren aanwezig en een deel daarvan streed om de prijzen, welke later die dag door prins Rocco werden uitgereikt. Een deel van het prijzengeld werd direct weer beschikbaar gesteld aan de jeugd van de Ooijse Deurzakkers. zie de foto's