3 september 2006

Presentatie kledinglijn SVO voetbal Ooij

 

 

dscf0443a

 Zaterdagavond vond in het clubhuis van SVO Ooij de ondertekening plaats
van de sponsorcontracten voor het seizoen 2006/2007 van de afdeling
voetbal. Alle sponsoren waren aanwezig om de contracten te ondertekenen
en getuige te zijn van de nieuwe kledinglijn. Een en ander heeft tot
gevolg, dat alle elftallen van SVO voetbal nu in dezelfde kleding
spelen, zij het, dat de naam van de sponsoren op die kleding
verschillend is. Na de presentatie ging men door met een gezellige
feestavond met muziek van Replay. zie de foto's

 

2 september 2006

Feestelijke opening SVO VOETBALseizoen

 

 Zaterdag
was de feestelijke opening van het  SVO voetbalseizoen te Ooij met
o.a.  de sponsorwedstrijden  voor de jeugd op de velden van
de Kempkes in Ooij. Met  een actief jeugdprogramma  o.a een
luchtkussen en een clown  voor de kleintjes en voetbalwedstrijden
(penaltyschieten, 4×4 toernooi en de speedtest) voor de wat oudere
jeugd. Na afloop van deze wedstrijden vond de presentatie plaats van de
nieuwe kleding voor de jeugdteams  van SVO. Door deze nieuwe
shirts zullen alle leden van SVO nu in dezelfde kleuren gaan spelen. zie de foto's
 

dscf0326

 

2 september 2006

Grote Euregio politiecontrole

 Vrijdagavond werd langs de grens met Duitsland volop gecontroleerd. Nagenoeg bij alle grensovergangen in ons gebied waren controles van zowel de Duitse als de Nederlandse politie. Bij de grenspost Beek-Wyler stond de alcoholbus van de Regiopolitie gelderland-Zuid, terwijl aan de andere kant de Duitse politie, samen met de douane en geholpen door de medewerkers van de Technische Hilfswerke (THW), stond. Elke controle was verschillend. De politie voert gemiddeld 4 van deze controles per jaar uit. Aan de Duitse kant was een filmploeg  van de TV actief, omdat juist die dag een overeenkomst tussen Duitsland en Nederland was geratificeerd, waardoor het mogelijk is, dat beide landen meer op elkaars grondgebied kunnen opereren. zie de foto's.  Een Oost-Europese auto wordt grondig onderzocht.dsc_4101

 

Lees verder...
2 september 2006

Drukke receptie Yvonne Dassen

 

dscf9905

 Vele belangstellenden en genodigden hadden vrijdagmiddag de gelegenheid
benut om Yvonne Dassen, directeur van de basisschool Opweg te Ooij, de
hand te schudden t.g.v. haar 25 jarig jubileum aan deze school. Voor
velen was het ook een reunie. Aan het eind van de receptie werd een
aubade gebracht door muziekvereniging "De Ooijse Toekomst", samen met
de drumfanfare van de schutterij Eendracht. Yvonne nam de kans waar om
daarbij een dansje met haar man te maken. zie de foto's

 

2 september 2006

Duitse Europa minister bezoekt Ubbergen

Op
vrijdag 1 september zouden de voorzitter van de Euregio Rijn-Waal,
burgemeester Guusje ter Horst en de burgemeester van Ubbergen, Paul
Wilbers, de Minister voor Bonds- en Europa-aangelegenheiden van het
Land Noordrijn-Westfalen, de heer M. Breuer  in het gemeentehuis
van Ubbergen ontvangen. De minister kwam wel, maar Guusje ter Horst was
er niet. Dus moest burgemeester Wilbers het alleen "doen". 
Minister Breuer werd in Ubbergen geïnformeerd over een
Nederlands-Duitse project ter bescherming van hoogwater aan Rijn en
Waal; VIKING. zie de foto's.
 

dscf9327

 

Lees verder...
2 september 2006

Yvonne Dassen 25 jaar OPWEG

 

 

dscf9623

 Vrijdag
was het 25 jaar geleden, dat Yvonne Dassen in Ooij op school kwam
werken. Ze begon in eerste instantie aan de kleuterschool "De Drie
Turven" maar na de samenvoeging van deze school met de basisschool
OPWEG nam ze op een gegeven moment de leiding over en nu is ze
directeur van deze school. Vrijdag werd dat gevierd met optredens van
alle kinderen van de basisschool in de sportzaal naast de school. Maar
eerst werd Yvonne per zonnetrein vanuit Beek (waar ze naar Hotel 't
Spijker was gebracht) naar de school in Ooij vervoerd. Daar werd ze
door de kinderen opgewacht en vervolgens toegezongen. In de sportzaal
werd haar tevens een cadeau aangeboden, in de vorm van een beeld van de
Ooijse kunstenares Vera Verkooijen.  De morgen werd afgesloten met
een lunch met alle leerlingen in de aula van de school, een lang
gekoesterde wens van Yvonne. zie de foto's 

 

Lees verder...
31 augustus 2006

Operatie Kaalslag begonnen.

 

Vanmorgen is Staatsbosbeheer tegenover de Tiengeboden te Ooij begonnen met het vellen van de populieren in de uiterwaarden, waarvan sommige bomen een mega-omvang hebben. De meeste bomen zijn kaprijp en zullen voor de houtproduktie worden gebruikt, terwijl de takken e.d. versnipperd zullen worden. De komende tijd zullen de meeste populieren uit de uiterwaarden verdwijnen. zie de foto's.

 dscf8881

 

30 augustus 2006

Canadese populieren worden geveld

 Enkele bezoekers tijdens de inloopmiddag.dscf8685  De komende maanden worden in de Ooijpolder veel Canadese popu­lieren geveld. Staatsbosbe­heer heeft vandaag tijdens een inloopmiddag in de Werk­schuur uigelegd waarom. De  populieren zijn oud en kaprijk. Nadat ze gekapt zijn, worden de bomen versnip­perd en in de energiecentrale in Cuijk verbrand. De Canadese po­pulieren passen niet meer in de huidige visie op het landschap en maken ruimte voor soorten die hier van nature thuis horen. Dit heeft wel tot gevolg dat het gezicht van de polder behoorlijk zal veranderen. Zo verdwijnen de populieren bij de Oude Waal en bij de Bisonbaai. De populieren, welke tussen de Bisonbaai en de Waal staan, blijven wel staan. De rest, aan de kant van de Ooijse Bandijk/Erlecomsedam, zullen verdwijnen. Ook zal het bos tussen de Spruitenkamp en de Prins Mauritsstraat uitgedund worden, terwijl ook populieren achter de sportvelden bij de Kempkes zullen verdwijnen. Morgen zal al met de eerste werkzaamheden worden begonnen.zie de foto's van (een aantal van) de betreffende bomenrijen.

Lees verder...
29 augustus 2006

Feestelijke opening landschapstuin

 

Dinsdagmiddag heeft de Groninger dichter, Driek van Wissen,   verkozen tot Dichter des Vaderlands, samen met Machteld Versnel, de voorzitter van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, de openingshandeling verricht van de nieuwe miniatuurlandschapstuinen bij het informatiecentrum Nederlands Cultuurlandschap te Beek. (Beekse “Madurodam”.) Het gaat hier om het Groningse terpenlandschap en het  Zeeuwse landschap met daarin de op schaal nagebouwde Zeeuwse bomendijken. zie de foto’s.

dscf8490

 

Lees verder...