8 januari 2008

Gemeentelijke erepenning voor Henk Baron

 

 img_5841erepenning  Vanavond (maandag) werd ik op een wel heel bijzondere wijze verrast. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Ubbergen, waarbij ik meende op de hoogte te zijn van de naam van degene, die de gemeentelijke erepenning 2008 zou krijgen, werd ik ineens geconfronteerd met het feit, dat niet die ander, maar  ik de gemeentelijke erepenning in brons van de gemeente Ubbergen kreeg. En daarbij bleek, dat heel veel mensen in het complot zaten. Ik ben er heel blij mee!! De penning werd uitgereikt door burgemeester Paul Wilbers. zie de foto's van Marcel Vink.

Lees verder...
7 januari 2008

Ben Geutjes 50 jaar BVC er

 Ben Geutjes is al 50 jaar BVC er en dat wilde hij zelf niet ongemerkt voorbij laten gaan. Na zijn huldiging tijdens de nieuwjaarsreceptie van BVC12 op zondag 6 januari was er nog een door hem zelf georganiseerde receptie in het clubhuis, waarbij nog velen hem de hand kwamen schudden. Voor de oud-voetballers vanb het eerste uur had hij zelf een cadeautje. Ze kregen allemaal een ingelijste foto van hem, waarop het elftal te zien was tijdens de feestelijk rondgang door het dorp, toen ze kampioen geworden waren in de zestiger jaren. zie de foto's   dscf5685beng

Lees verder...
6 januari 2008

Nieuwjaarsreceptie BVC 12

 dscf5757bvc  Zondagmiddag hield BVC'12 in Beek weer haar nieuwjaarsreceptie in het eigen clubhuis. De receptie werd druk bezocht en tijdens de receptie vond de huldiging plaats van een 9 leden, welke al langdurig lid van de vereniging zijn. Zo werd Toon Hendriks gehuldigd, omdat hij al 60 jaar lid is van de vereniging. Ben Geutjes voor zijn 50 jarig lidmaatschap. Daarbij kregen Ben van Eck, Peter Eijkholt, Louis Heijnen , Jan vd Wal en Louis de Wijze (beiden afwezig) een onderscheiding voor hun 40 jarig lidmaatschap en kregen Wart de Witt (afwezig) en Claas de Witt hun onderscheiding voor 25 jaar lidmaatschap. Zoals elk jaar werd er ook dit jaar een "Grootste BVC' er " gekozen. Deze keer was dat Lianne Hofmans-de Ridder. Zij kreeg de persoonlijke onderscheiding, alsmede een bos bloemen,  uitgereikt. Voorafgaand aan de receptie trok BVC met haar leden en jubilarissen met twee zonnetreintjes en twee bussen door de straten van Beek.. zie de foto's
6 januari 2008

Slipjacht in de Ooijpolder

 Vandaag 6 januari organiseerde de Midland Hunt, één van de vier slipjachtverenigingen in Nederland, een slipjacht in de Ooijpolder. Deze vereniging is opgericht in 1985 en heeft een eigen meute onder leiding van Master Barend van Dipten. De kennels van de vereniging zijn gevestigd in Berg en Dal. Onder ideale weersomstandigheden vond vandaagt deze slipjacht plaats. Bij de rust en de oversteek van de St. Hubertusweg te Ooij werden een aantal foto's gemaakt. zie de foto's   dscf5373slipj
5 januari 2008

Nieuwjaarsreceptie Kerstendal te Berg en Dal

 dscf5132infobend  Vrijdagavond werd in Gemeenschapshuis Kerstendal te Berg en Dal een Nieuwjaarsreceptie gehouden voor inwoners en verenigingen van Berg en Dal. Dit jaar was het een bijzondere bijeenkomst omdat, naast de bekende toespraken van de verschillende voorzitters van verenigingen uit Berg en Dal, ook het infoboekje van Berg en Dal, "Aktief in Berg en Dal", werd aangeboden aan de beide burgemeesters van Berg en Dal, de heren Prick en Wilbers. Dit infoboekje bevat alle activiteiten welke door de verschillende verenigingen en clubjes in Berg en Dal georganiseerd worden en werd uitgereikt door de voorzitter van de Dorpsraad Berg en Dal, Alexander Beterams. Het infoboekje valt binnenkort bij elk gezin in Berg en Dal op de deurmat. zie de foto's
5 januari 2008

Nieuwjaarsbijeenkomst KBO Ooij

 De ouderenbond KBO Ooij hield donderdagmiddag een nieuwjaarsinloopmiddag in dorpshuis de Sprong te Ooij. Ongeveer 70 leden van de KBO hadden de weg naar de Sprong gevonden om een gezellige middag te beleven en onder het genot van een drankje bij te praten. Tevens was er weer een geweldige voordracht door Rika van Kerkhof. zie de foto's 

 dscf5108kbonieuwjr

 

2 januari 2008

Jubilarissen bij de Beekse tandartsen

Op 2 januari is Wendy Bartelds uit Leuth  12,5 jaar assistente bij tandarts San Giorgi in Beek en is Bianca van Cleef 12,5 jaar assistente bij de Gelderhorstpraktijk in Beek. Zelf vonden ze dat daar geen aandacht aan besteed hoefde te worden, maar hun omgeving dacht daar anders over. Vandaar dat ze toch even samen in het zonnetje werden gezet.   dscf5011tandarts

Lees verder...
2 januari 2008

Beekse oud-politieman overleden

dsc_8761jan_bakker 

 Op 30 december is in Beek oud-Rijkspolitieman Jan Bakker overleden. Hij heeft lange tijd in Beek en omgeving zijn politietaak uitgeoefend en hij was nog uit de tijd, dat de politiemensen een gezicht hadden en bij het dorp hoorden, zoals Kalma en Roos e.a. Voornamen werden toen nog niet gebruikt.  Jan Bakker was een buitenmens en je zag hem dan ook regelmatig op de fiets of te voet door de Ooijpolder of in de omgeving van Beek. De laatste weken kon hij dat  ivm zijn ziekte niet meer en moest hij noodgedwongen thuis blijven. Hij is op 85 jarige leeftijd thuis in zijn vertrouwde omgeving overleden. Ons medeleven en respect gaat uit naar zijn familie.

 

De crematie heeft inmiddels plaats gevonden op donderdag 3 januari j.l. om 11.00 uur in de kleine aula van crematorium Jonkerbos te Nijmegen.

2 januari 2008

Nieuwjaarsinstuif SVO

 

  Op Nieuwjaarsdag werd de traditionele nieuwjaarsinstuif van SVO '68 gehouden in het clubhuis aan de Kempkes te Ooij. Ook  schutterij Eendracht uit Ooij, alsmede carnavalsvereniging De Deurzakkers waren hier aanwezig. Tijdens de receptie werden ook de prijzen voor Sportvrouw en Sportman van het jaar bekend gemaakt. Deze keer werden die prijzen uitgereikt door koningin Wilhelmien van schutterij Eendracht Maar ook voor Prins Piet waren er nog voldoende prijzen om uit te reiken.. zie de foto's van Marcel Vink.   img_5332svogroep

Lees verder...