10 juli 2020

Brand bij de Refter in Ubbergen

Brand in appartement de Refter in Ubbergen

Een telefoonoplader welke kortsluiting heeft gemaakt was waarschijnlijk de oorzaak van een binnenbrand in het gebouw de Refter aan de Rijksstraatweg in Ubbergen. De bewoner had zijn telefoon aan de lading gelegd en was gaan douchen en bij terugkomst in zijn appartement bleek er brand te zijn.  Tientallen bewoners van de Refter moesten daarna voor de zekerheid hun woning uit. De bewoners kregen dat beginnende brandje zelf niet uit en belden de brandweer. Zowel de brandweer van Nijmegen als de vrijwillige brandweer van de post Beek kwamen ter plaatse. Die blusten de brand, maar evacueerden voor de zekerheid wel de aanwezige bewoners. Die moesten in de tuin wachten tot het weer veilig was om naar binnen te gaan. De smeulende lader zorgde voor een flinke rookontwikkeling. Een aantal van de bewoners ademden rook in en zijn nagekeken in de ambulance. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Saillant detail was, dat op het ogenblik van de brand er in het gebouw juist een vergadering was over de brandveiligheid van het gebouw. Ook de deelnemers daaraan moesten het gebouw verlaten. 25 jaar geleden heeft een grote uitslaande brand een groot deel van de kapel van de Refter verwoest.  Gelukkig is dat toen allemaal weer hersteld. Intussen zijn er veel appartementen in het gebouw en is er een kunstgalerie. zie de foto’s (komen nog)

10 juli 2020

Afscheid van juf Marja Diebels van basisschool Opweg in Ooij.

Afscheid juf Marja Diebels van basisschool Opweg

Donderdag 8 juni nam juf Marja Diebels als een van de laatste oudgedienden van basisschool Opweg, alsmede de kleuterschool de Drie Turven, na 43 jaar afscheid van basisschool Opweg in Ooij. Op de laatste schooldag liep zo door een erehaag, gevormd door de scholieren van nu, over het schoolplein, waarna ze buiten het hek werd opgewacht door de directrice van de school, Monique Vromen, met o.a. een  bos bloemen. Vooraf waren er in de school diverse optredens van de leerlingen geweest, waarvan ze, samen met haar partner Fred en de kinderen, erg genoten heeft. Helaas is fotograferen tegenwoordig op deze school een probleem en hoorde ik pas op het laatste ogenblik dat dit afscheid er was (er werd tevens afscheid genomen van de leerlingen van groep 8) en zat ik zelf in Langenboom. Gelukkig kon ik Herman Leensen bereiken die toch nog wat foto’s van het afscheidsgebeuren kon maken. zie de foto’s van Herman.

9 juli 2020

Parochie Maria ten Hemelopneming, H. Hubertus

Het Leuthse kerkorgel

Bericht van de kerk in Ooij.  A.s. zaterdag 11 juli zijn er twee H.Missen in de H. Remigiuskerk in Leuth. Dan worden daar om 16.00 uur en 19.00 uur tweee afscheidsmissen van de kerk gehouden. En is tevens het kerkorgel voor de laatste keer te horen. Het orgel is verkocht en verhuist naar een Rooms Katholieke kerk in het Poolse Krakau. De voorgangers tijdens deze eucharistievieringen zijn Pastoor Rudo Franken; diaken Henk Nieuwenhuis. Verder wordt er medewerking verleent door organist/dirigent Cor van Wageningen.  Als men naar een van deze missen wil gaan, moet men zich wel opgeven. Dit kan via het mailadres: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl Dit houdt tevens in dat op zaterdag 11 juli geen H. Mis is in de Ooij. De weken tot 1 september zijn de missen op zaterdag om 19.00 uur in de Ooij. Wilt u een H. Mis laten lezen dan kunt u bellen met Leny Rikken – Verriet 024-6632271

9 juli 2020

Jonge ooievaar weet ineens dat hij/zij kan vliegen

De ooievaar links in benarde positie.

Een jonge ooievaar in het nest achter huiskamerrestaurant Oortjeshekken in de tuin van Jan en Mieke Willems-Scheepers was woensdagmorgen uit het nest gevallen en was blijven hangen tussen de takken van de bomen. Het jonge beest leek niet op eigen kracht uit de boom te kunnen komen. Het zat op een hoogte van ongeveer 15 meter. De dierenambulance was gewaarschuwd alsmede de vrijwillige brandweer van de post Beek. De brandweer kwam ter plaatse en zij kwamen tot de conclusie, dat zij er niet bij konden komen met hun materiaal en adviseerden een boomklimspecialist te waarschuwen. Bij de familie Willems was er een bekend, maar die bleek in Bergen op Zoom te zitten en pas om 20.00 uur in Ooij te kunnen komen. Daarom werd de hulp van amateur- en dronefotograaf Ton Rutten uit Leuth ingeroepen en hij verscheen met zijn drone en maakte opnamen vanuit de lucht, zodat de positie van de jonge ooievaar zichtbaar werd. Voor Ton Rutten was het daarna duidelijk en met behulp van een driedelige ladder van Oortjeshekken en een lange balk van ongeveer 4 meter lukte het Ton om de ooievaar te bereiken en deze uit de benarde positie te bevrijden. Beneden stond men al klaar om de ooievaar op te vangen maar dat bleek niet nodig. De ooievaar kwam tot de ontdekking dat er gevlogen kon worden en met een aantal slagen was het duidelijk, dat deze ook al richting Bisonbaai kon vliegen, gevolgd door de beide ouders. Direct daarna kwam de jonge ooievaar terug en landde op de Erlecomsedam, waar ook de auto’s reden. Met wat hulp en aandrang vloog de ooievaar vervolgens toch weer op en landde op de schoorsteen van de herbouwde boerderij van Wim Reijnen, waar inmiddels ook een van de ouders zat. De rest van de middag bleek het complete gezin, 4 ooievaars op het dak van de boerderij en was iedereen weer gelukkig. zie de foto’s deel 1;  deel 2 (kom nog) zie filmpje

8 juli 2020

Eindmusical groep 8B basisschool de Biezenkamp in Beek

Eindmusical groep 8B Biezenkamp

Nadat groep 8A hen maandagavond al was voorgegaan hield groep 8B van basisschool de Biezenkamp in Beek dinsdagavond haar afscheidsmusical “ De Diamantroof” in de sportzaal van het Kulturhus in Beek. De musical was in principe gelijk aan de musical van de avond daarvoor en toch weer heel verschillend. Directeur Jolanda Kleinjan sprak de leerlingen na afloop toe en stak hen een hart onder de riem en bedankte hen voor de afgelopen jaren. Hiermee eindigde voor hen het basisschoolavontuur. Na de vakantie gaan ze allemaal naar het voortgezet onderwijs. zie de foto’s deel 1;  deel 2; deel 3

7 juli 2020

Eindmusical groep 8 Basisschool Opweg in Ooij

Eindmusical basisschool Opweg

Groep acht van Basisschool Op Weg in Ooij nam dinsdag 7 juli afscheid  van hun school met de opvoering van de eindmusical: “ De diamantroof”. Voor het eerst sinds jaren werd deze musical alleen voor de andere leerlingen van de school gespeeld in dorpshuis de Sprong. Dit alles had te maken met de Corona perikelen. Dit gebeurde met een morgen voorstelling en een middagvoorstelling. In normale jaren volgt dan ook nog een aantal voorstellingen voor de familieleden, maar dat ging dit jaar niet door. Van de musical werd een filmopname gemaakt, zodat de ouders van de leerlingen deze op een later tijdstip thuis kunnen bekijken. zie de foto’s deel 1;  deel 2 

Lees verder...
7 juli 2020

Presentatie boek over Sint Laurentiuskerk in Kekerdom

Harry Sanders overhandigt het eerst exemplaar van zijn boek aan burgemeester Slinkman terwijl Rob de Bruin toekijkt.

Maandagavond 6 juni heeft Harry Sanders, de auteur van het boekje over  het kerkje in Kekerdom de 2 eerste exemplaren van zijn boek (Sint Laurentiuskerk in Kekerdom. Een uniek monument) over het kerkje overhandigd aan burgemeester Mark Slinkman en Rob de Bruin. De laatste als dank voor het vele werk dat hij doet voor het onderhoud van het kerkje.

7 juli 2020

Integrale controle in Nijmegen

Op dinsdag 7 juli 2020 heeft onder regie van de gemeente Nijmegen een integrale controle plaatsgevonden bij een aantal bedrijven aan de Roggeweg. Medewerkers van onder andere gemeente, politie, Liander, brandweer, Intergemeentelijk Projectbureau en de douane werkten mee. Tijdens de controle zijn 40 panden gecontroleerd. Er is gekeken naar de bouw- en milieuvergunningen, de brandveiligheid en controle op (afwijkend) stroomverbruik. Ook is gecontroleerd op het naleven van de wetten en regels door de verschillende toezichthoudende instanties. Resultaten. Tijdens de controle bleek dat het merendeel van de ondernemers de zaken waarop gecontroleerd werd goed geregeld had. In 1 pand zijn verdovende middelen aangetroffen. De politie zal nader onderzoek uitvoeren en de gemeente zal mogelijk bestuurlijke maatregelen nemen. Burgemeester Bruls licht de controle toe: “Wij zijn met zijn allen verantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid in Nijmegen. Daarom houden wij van tijd tot tijd dergelijke integrale controles. Omdat we met veel partners onder regie van de gemeente samenwerken, kan er indien nodig direct en effectief opgetreden worden. Dit is de tweede grote controle dit jaar. We zullen zeker vaker dergelijke acties rganiseren”. Informerende functie. De controles hebben ook een informerende functie. Voor overheden is het belangrijk om zicht te hebben op welke activiteiten plaatsvinden in bedrijfspanden en wat de concrete aard en omvang daarvan is. Aan de andere kant is het voor de bedrijven die we bezoeken, ook een mogelijkheid om vragen te stellen die zij hebben over de voorschriften die gelden voor hun huidige of toekomstige bedrijfssituatie. Hiermee wordt de meldingsbereidheid verhoogd. Het merendeel van de gecontroleerde ondernemers was positief gestemd over de controle. 

7 juli 2020

Otter en moerasvogels terug in de Ooijse Graaf?

Ooijsche Graaf. Tekening Jeroen Helmer.

De Ooijse Graaf was vroeger rijk aan bijzondere dieren die afhankelijk zijn van natte moerasgebieden. 25 hectare rietmoeras is nog over. Omdat De Ooijse Graaf Europees gezien zo’n bijzonder en waardevol natuurgebied is, is het aangewezen als Natura 2000 gebied. Maar helaas is het rietmoeras in de loop der jaren verdroogd. Bomen en struiken konden wortel schieten en overwoekerden het moeras. Maar de otter en moerasvogels zoals roerdomp, bruine kiekendief, zwarte stern en woudaapje, hebben voldoende water, riet en een open gebied nodig. Daarom zijn ze nagenoeg verdwenen. ARK Natuurontwikkeling kon vorig jaar dit rietmoeras kopen. We hebben een herstelplan geschreven en hiervoor van de provincie Gelderland goedkeuring gekregen en een subsidie. Na het broedseizoen wil ARK beginnen met de uitvoering van de herstelmaatregelen, zodat het rietmoeras weer helemaal open en nat wordt. We hopen en verwachten dat veel voormalige moerasbewoners door de maatregelen op den duur weer zullen terugkeren. Ook Staatsbosbeheer bezit en beheert natuur in de Ooijse Graaf. Daarom hebben we ons plan afgestemd met Staatsbosbeheer. Graag wil ARK u uitnodigen voor een excursie door het gebied. We willen het gebied laten zien en uitleg geven over de geplande herstelmaatregelen. Vanwege de Corona-maatregelen zal dat in een kleine groep gebeuren en zal tijdens de excursie 1,5 meter afstand van elkaar gehouden moeten worden. Aanmelden. Data: donderdag 16 juli om 16.30 uur of zaterdag 18 juli om 10.30 uur. Aanmelding via email: anke.dielissen@ark.eu Graag uw naam en aantal personen vermelden. Na inschrijving ontvangt u per email een bevestiging en info over de startplek. Voor vragen kunt u bellen of mailen met programmaleider Anke Dielissen: anke.dielissen@ark.eu tel. 06 – 10 65 62 69